Mylimam darbui atidavė pusę amžiaus

Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ty­je nuo lie­pos ne­be­dir­ba il­ga­me­tis me­te­o­ro­lo­gas Bro­nis­lo­vas Ka­se­lis. Į už­tar­nau­tą po­il­sį iš­ėjęs me­te­o­ro­lo­gas šiam dar­bui ati­da­vė dau­giau kaip pu­sę am­žiaus. Vy­ras pri­si­pa­žįs­ta – bū­tų dar dir­bęs, ta­čiau mo­der­nė­jant ste­bė­ji­mų įran­gai, įstai­go­se bu­vo ma­ži­na­mi eta­tai, tad da­lis žmo­nių at­leis­ta.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. B. Ka­se­lis iš­ly­dė­tas į už­tar­nau­tą po­il­sį.

Iš­ly­dė­ti ko­le­gos at­vy­ko jo ben­dra­dar­biai, ben­dra­par­tie­čiai –Tau­ti­nin­kų są­jun­gos na­riai, ra­jo­no va­do­vai.

Sei­mo na­rys Gin­ta­ras Son­gai­la Sei­mo ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to var­du Bro­nis­lo­vui Ka­se­liui įtei­kė pa­dė­ką už il­ga­me­tį dar­bą.

Už il­gus me­tus, ati­duo­tus šiai tar­ny­bai, ir gi­lų pėd­sa­ką, įmin­tą Uk­mer­gės is­to­ri­jo­je, skir­ta ir pa­dė­ka nuo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Ją įtei­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Lie­tu­vos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos di­rek­to­rė Vi­da Au­gu­lie­nė at­si­svei­kin­da­ma su ko­le­ga pa­žy­mė­jo, kad jis – vie­nas dau­giau­siai šiai tar­ny­bai veik­los me­tų ati­da­vęs me­te­o­ro­lo­gas. Už sa­vo dar­bą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja jį yra ap­do­va­no­ju­si gar­bin­ga Vik­to­ro Ber­go pre­mi­ja.

 

07-15-3_straipsnio_2_nuotr

Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ro R. Ba­ra­vy­ko pa­dė­ka.


Di­rek­to­rė pa­sa­ko­jo, kad Eu­ro­pos ša­ly­se me­te­o­ro­lo­gi­jos sri­ty­je dir­ba daug sa­va­no­rių. Lie­tu­vo­je kol kas tai ne­re­gė­tas da­ly­kas. Vieš­nia vy­lė­si, kad B. Ka­se­lis taps pir­muo­ju sa­va­no­riš­kai šią veik­lą vyk­dan­čiu lie­tu­viu.

Tik­ru pensi­nin­ku kad ir ne vi­sai sa­va­no­riš­kai ta­pęs 76 me­tų vy­ras pa­ti­ki­no šios min­ties ne­at­me­tan­tis.

At­si­svei­ki­ni­mo su ko­le­ga su­reng­tos šven­tės me­tu me­te­o­ro­lo­gai daug pa­sa­ko­jo apie sa­vo dar­bą. Ne­slė­pė – jis ver­ti­na­mas, rei­ka­lin­gas, ta­čiau la­bai men­kai at­ly­gi­na­mas. Spe­cia­lis­tai pri­vers­ti ten­kin­tis mi­ni­ma­liu at­ly­giu. Ir, ži­no­ma, to­kį at­ly­gį ati­tin­kan­čia pen­si­ja.

„Esu tre­čias bro­lis – ka­dais išsi­rin­kau dar­bą, ku­ris nė­ra ati­tin­ka­mai at­ly­gi­namas“, –  liūd­no­kai juo­ka­vo ren­gi­nio kal­ti­nin­kas.

Ir pats B. Ka­se­lis, ir jo ko­le­gos ge­rai pri­si­me­na ypač ša­lį su­krė­tu­sius įvy­kius, kai oro tar­šos ste­bė­ji­mus tek­da­vo at­lik­ti kas va­lan­dą: Čer­no­by­lio ato­mi­nę ka­tast­ro­fą, ava­ri­ją Jo­na­vos azo­to ga­myk­lo­je. Te­ko B. Ka­se­liui so­vie­tų lai­kais už­si­tar­nau­ti ir tuo­me­ti­nės val­džios pa­pei­ki­mą už lai­ku ne­su­teik­tą in­for­ma­ci­ją apie vie­su­lą Šir­vin­to­se.

 

07-15-3_straipsnio_3_nuotr


Tap­ti sa­va­no­riu – ne vie­nin­te­lis veik­los ir taip ne­sto­ko­jan­čiam ener­gi­jos ku­pi­nam uk­mer­giš­kiui iš­sa­ky­tas pa­siū­ly­mas. Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Aud­ra Use­lie­nė taip pat pri­mi­nė apie veik­las, ku­rias ji mie­lai pasiū­ly­tų ko­le­gai ben­dra­par­tie­čiui, – at­gai­vin­ti jų mo­kyk­los ob­ser­va­to­ri­ją ar pa­si­ner­ti į ki­tą jam mie­lą sri­tį ir at­gai­vin­ti šios mo­kyk­los Lai­čių sky­riaus mu­zie­jų.

Nuo gy­ve­ni­mo ne­pail­sęs, įvai­riais gy­ve­ni­mo klau­si­mais  be­si­do­min­tis, šie­met į ra­jo­no ta­ry­bą kan­di­da­ta­vęs B. Ka­se­lis ti­ki­na nuo­bo­džiau­ti ne­ke­ti­nan­tis ir tik­rai tu­rės kur pa­nau­do­ti su­kau­ptą gy­ve­ni­mo pa­tir­tį.

 

07-15-3_straipsnio_4_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų