Naujai skiriamos pensijos apskaičiuojamos kitaip

Me­tų pra­džio­je įsi­ga­lio­ju­sios įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­ma­to ki­to­kį pen­si­jos ap­skai­čia­vi­mo bū­dą pir­mą kar­tą į pen­si­ją iš­ei­nan­tiems as­me­nims ir tiems, kas dir­bo po pen­si­jos pa­sky­ri­mo ir pa­gei­dau­ja, kad pen­si­ja bū­tų pa­skir­ta iš nau­jo.

Pri­me­na­me, kad Lie­tu­vo­je se­nat­vės pen­si­ja su­si­de­da iš tri­jų da­lių: pa­grin­di­nės, pa­pil­do­mos da­lies ir prie­do už sta­žo me­tus. Pa­grin­di­nės da­lies ir prie­do už sta­žą skai­čia­vi­mas nuo nau­jų­jų ne­si­kei­čia. Kei­čia­si tik pa­pil­do­mos pen­si­jos da­lies ap­skai­čia­vi­mas.

Pa­grin­di­nė įsta­ty­mo nau­jo­vė ta, kad nuo šiol pa­pil­do­ma pen­si­jos da­lis ap­skai­čiuo­ja­ma at­si­žvel­giant į vi­sas nuo 1994 m. sau­sio 1 d. gau­tas drau­džia­mą­sias pa­ja­mas ir vi­są bet ku­riuo me­tu įgy­tą sta­žą.

Ki­ta ver­tus, jei as­muo pa­gei­dau­ja, pa­pil­do­ma pen­si­jos da­lis ga­lės bū­ti skai­čiuo­ja­ma at­si­žvel­giant ir į pa­ja­mas, gau­tas iki 1994 m. To­kiu at­ve­ju pa­pil­do­ma pen­si­jos da­lis bus skai­čiuo­ja­ma pa­gal for­mu­lę, su­da­ry­tą iš dvie­jų at­ski­rų da­lių.

Pir­mo­jo­je da­ly­je bus įra­šo­mas sta­žas, įgy­tas iki 1994-ųjų, ir drau­džia­mų­jų pa­ja­mų ko­e­fi­cien­tas, ap­skai­čiuo­tas pa­gal per 5 pa­ei­liui ei­nan­čius pa­lan­kiau­sius me­tus gau­tą už­dar­bį iš 1984–1993 me­tų. Ant­ro­jo­je da­ly­je – sta­žas, įgy­tas po 1994-ųjų, ir drau­džia­mų­jų pa­ja­mų ko­e­fi­cien­tas, ap­skai­čiuo­tas pa­gal vi­sas nuo 1994 m. tu­rė­tas drau­džia­mą­sias pa­ja­mas. Pa­pil­do­ma pen­si­jos da­lis pa­gal du sta­žo ir pa­ja­mų  lai­ko­tar­pius ap­skai­čiuo­ja­ma, jei­gu as­me­niui tai nau­din­ga.

Kreip­tis dėl pen­si­jos pa­sky­ri­mo į „Sod­ros“ te­ri­to­ri­nį sky­rių ga­li­ma prieš tris mė­ne­sius iki tei­sės gau­ti vals­ty­bi­nę so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­ją at­si­ra­di­mo ar­ba bet ku­riuo me­tu po to, kai ši tei­sė gau­na­ma.

Krei­pian­tis dėl pen­si­jos, pri­va­lo­ma pa­teik­ti Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo nuo­sta­tuo­se nu­ro­dy­tus do­ku­men­tus – as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tą, sta­žą įro­dan­čius do­ku­men­tus (dar­bo kny­ge­lę, so­cia­li­nio drau­di­mo pa­žy­mė­ji­mą) ir kt., o jei pa­gei­dau­ja­ma, kad pa­pil­do­ma pen­si­jos da­lis bū­tų ap­skai­čiuo­ta iš dvie­jų da­lių, rei­kia pa­teik­ti ir pa­žy­mas apie 1984–1993 me­tais tu­rė­tą už­dar­bį.

Pri­me­na­me, kad nuo 2013 m. sau­sio 1 d. mo­te­rims se­nat­vės pen­si­jos ski­ria­mos, kai jos su­kan­ka 60 me­tų ir 8 mė­ne­sius (t. y. gi­mė 1952 m. rug­sė­jo 1 d. ir vė­liau), o vy­rams – kai jie su­kan­ka 62 me­tus ir 10 mė­ne­sių (t. y. gi­mė 1950 m. ge­gu­žės 1 die­ną ir vė­liau). Tie­sa, tam, kad bū­tų mo­ka­ma pen­si­ja, as­me­nys pri­va­lo tu­rė­ti mi­ni­ma­lų 15 me­tų sta­žą.

Šiuo me­tu se­nat­vės pen­si­ją gau­na be­veik 600 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2012 m. ša­ly­je gy­ve­no 167,7 tūkst. 60–64 me­tų am­žiaus gy­ven­to­jų.

As­me­nų, tu­rin­čių­ bū­ti­ną­jį 30 me­tų dar­bo sta­žą, vi­du­ti­nė pen­si­ja sie­kia 843,2 li­to. Per pra­ėju­sius me­tus pen­si­jų so­cia­li­niam drau­di­mui iš­leis­ta dau­giau kaip 8 mlrd. li­tų.

„Sod­ros“ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų