Naująjį taką siaubia vandalai

Nau­ja­ja­me pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­ke ne­se­niai pa­sta­ty­tos šiukš­lia­dė­žės ta­po il­ga­pirš­čių tai­ki­niu. Iš try­li­kos dė­žių ke­tu­rios „iš­ga­ra­vo“ jau po sa­vai­tės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ilgapirščių dėmesį patraukė šiukšliadėžės.

Šven­to­sios pa­kran­tė­je nu­tį­sus „eu­ro­pi­niam“ ta­kui, vie­ni džiau­gia­si pa­gra­žė­ju­sia mies­to ap­lin­ka, ki­ti žval­go­si, ką bū­tų ga­li­ma nu­kniauk­ti.

La­biau­siai il­ga­pirš­čių dė­me­sį pa­trau­kė šiukš­lia­dė­žės. O jos tik­rai ne­ei­li­nės – iš dai­lių len­te­lių su­kal­tos dė­žės į Uk­mer­gę at­ke­lia­vo iš Is­pa­ni­jos. Kai­na jų net la­bai so­li­di – vie­na kai­nuo­ja be­veik 700 li­tų.

Pro­jek­to ran­go­vo UAB „Vil­nis­ta“ di­rek­to­riaus Ar­vy­do Ve­ri­ko tei­gi­mu, į vie­tą šis in­ven­to­rius bu­vo pri­sta­ty­tas va­ka­rop, į dar­bo pa­bai­gą. Įmo­nės dar­bi­nin­kai, su­pra­tę, kad tą die­ną jų vi­sų pri­tvir­tin­ti ne­spės, pa­pra­šė ša­lia ob­jek­to gy­ve­nan­čių žmo­nių lei­di­mo pa­si­dė­ti iki ry­to­jaus dė­žes kie­me.

San­dė­lia­vi­mo re­zul­ta­tas – ke­tu­rios pa­vog­tos šiukš­lia­dė­žės.

Anot A. Ve­ri­ko, kol dar­bai iki ga­lo ne­at­lik­ti ir nau­ja­sis ta­kas ne­per­duo­tas sa­vi­val­dy­bės ži­nion, nuos­to­lius pa­ti­ria įmo­nė. Jie sa­vo lė­šo­mis tu­rė­jo nu­pirk­ti ir pa­sta­ty­ti trūks­ta­mas šiukš­lia­dė­žes.

„Šiukš­lia­dė­žės es­te­tiš­kos, bran­gios. Va­gys gal par­duos kam nors, gal pas sa­ve kie­me pa­si­sta­tys. Gė­les pa­so­di­nus – de­ko­ra­ty­vi­nis ele­men­tas“, – svars­to įmo­nės va­do­vas.

Ne­ri­mau­ja ir dėl van­da­lų iš­puo­lių – jas bu­vo kars­ty­ta­si, ke­le­tas iš jų jau ap­lau­žy­ta, iš­tep­lio­ta. Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad tai – be­si­šlais­tan­čių jau­nuo­lių dar­bas.

Ban­dy­ta pa­vog­ti ir įva­žia­vi­mą į ta­ką ri­bo­jan­čius me­ta­li­nius stul­pe­lius su at­len­kia­mu me­cha­niz­mu, ta­čiau šį sy­kį va­gims ne­pa­vy­ko. Po ne­sėk­min­go il­ga­pirš­čių ban­dy­mo stul­pe­liai dar tvir­čiau pri­vi­rin­ti. Taip pat „Vil­nis­tos“ dar­buo­to­jai vie­ną ry­tą ra­do iš­trauk­tus dvi­ra­čių sto­vus.

Ori­gi­na­lus šiukš­lia­dė­žių bei suo­liu­kų tvir­ti­ni­mas – ke­liais pa­pras­tais varž­tais. Taip pri­tvir­ti­nus, va­gims varg­ti la­bai ir ne­rei­kė­tų – pa­kak­tų tu­rė­ti pa­pras­tą san­tech­ni­ko rak­tą.

A. Ve­ri­kas sa­ko, kad toks tvir­ti­ni­mo bū­das ne­pa­si­tei­si­no – da­bar sta­tant dė­žes, jų ver­žlės už­vi­ri­na­mos, o suo­lai tvir­ti­na­mi pa­ti­ki­mes­niais va­di­na­mais in­ka­ri­niais varž­tais.

Ša­lia ta­ko pa­gal pro­jek­tą tu­ri sto­vė­ti 10 suo­liu­kų. Vie­no suo­liu­ko kai­na – apie 1100 li­tų.

Vie­nas bran­giau­sių ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tų – ne­to­li me­di­nio til­tu­ko per Vil­kmer­gė­lės upe­lį įmon­tuo­ta vie­ša ger­tu­vė. Ji kai­na­vo be­veik 3000 li­tų.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Džiu­gas sa­ko, kad toks in­ven­to­rius bu­vo nu­ma­ty­tas pa­gal pro­jek­tą.

Pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­ką pro­jek­ta­vo UAB „In­ves­ti­ci­niai ir tech­ni­niai pro­jek­tai, eks­per­ti­zės“. Pro­jek­tą dar per­nai va­sa­rą pa­tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bė.

Ne­se­niai į upę nu­leis­tą pon­to­ni­nį til­tą žie­mai teks iš­ar­dy­ti, kad ne­nu­neš­tų pa­ki­lęs van­duo ir le­das. Grą­žins į šią vie­tą jį tik pa­va­sa­rį. Ta­čiau, pa­sak A. Džiu­go, da­bar ne­sta­ty­ti jo ne­ga­lė­jo, nes vals­ty­bi­nei ko­mi­si­jai pri­imant ob­jek­tą, jis tu­ri bū­ti pa­baig­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų