Naujam gyvenimui prikelia masažai

Uk­mer­giš­kiai tu­ri pro­gą iš­ban­dy­ti ga­na ne­įpras­tą va­di­na­mą­jį mar­mų ma­sa­žą. Jį at­lie­kan­tis Ro­lan­das Sur­do­kas ti­ki­na taip ant ko­jų pa­sta­tęs ne vie­ną žmo­gų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. R. Sur­do­kas sa­ve at­ra­do ma­sa­žuo­da­mas žmo­nes.

Kaip ir de­ra tik­ram spe­cia­lis­tui, R. Sur­do­kas apie sa­vo ne­ vi­sai tra­di­ci­nį ama­tą ži­no daug. Pa­sa­ko­jo, kad mar­mos – tai ener­ge­ti­niai cen­trai, iš­si­dės­tę žmo­gaus kū­ne, per ku­riuos į or­ga­nus pa­ten­ka gy­vy­bi­nė ener­gi­ja.

Mar­mų taš­kai su­siję su gy­vy­biš­kais svar­biais or­ga­nais – šir­di­mi, šla­pi­mo pūs­le, kau­lais, au­di­niais bei ener­ge­ti­niais ka­na­lais. Tų taš­kų yra ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių, ta­čiau pa­grin­di­niai, ku­riuos pri­va­lo ži­no­ti ma­sa­žuo­to­jas, – 107.

Tei­gia­ma, kad mar­mų ma­sa­žo me­tu iš ser­gan­čio or­ga­no ša­li­na­mi tok­si­nai, iš kū­no iš­ei­na me­tų me­tais kaup­ti stre­sai, ne­ga­ty­vios emo­ci­jos, at­ku­ria­mos su­tri­ku­sios or­ga­nų funk­ci­jos, kū­nas jau­nė­ja.

To­kia te­ra­pi­ja ge­ba žmo­gų pri­kel­ti tar­si nau­jam gy­ve­ni­mui.

Mar­mų ma­sa­žo tech­ni­kos R. Sur­do­kas mo­kė­si ne ko­kio­je Ry­tų ša­ly­je, o Vo­kie­ti­jo­je. Ta­čiau lan­kė­si ir In­di­jo­je esan­čia­me Gy­ve­ni­mo me­no cen­tre ir net su­lau­kė pa­siū­ly­mų ten lik­ti dirb­ti. Vis dėl­to nu­ta­rė grįž­ti į Lie­tu­vą.

Ry­tie­tiš­ki ma­sa­žai, ku­riuos, pa­sak pa­šne­ko­vo, iš­ban­dė daug uk­mer­giš­kių, ga­na bran­gi pa­slau­ga – kai­nuo­ja 100 li­tų. Bū­ti­ni bent sep­ty­ni jų se­an­sai. Ta­čiau ma­sa­žuo­to­jas ti­ki­na, kad nu­si­vy­lu­sių­jų šių ma­sa­žų po­vei­kiu ir prie­kaiš­ta­vu­sių jam, kad pi­ni­gus iš­lei­do vė­jais, ne­su­ti­ko.

„Tie ma­sa­žai ne gy­do­mie­ji, o at­pa­lai­duo­jan­tys. Jie pa­kei­čia žmo­gų dva­siš­kai ir net fi­ziš­kai. Net vei­das pa­si­kei­čia. Kai mar­mos pa­ju­di­na­mos ma­sa­žuo­jant, žmo­gaus iš­gy­ve­ni­mai tam­pa la­bai stip­rūs ir kiek­vie­nam skir­tin­gi. Juk ma­sa­žas pa­bu­di­na tai, kas la­bai gi­liai mie­go­jo. Žmo­gų už­plūs­ta vaiz­di­niai, vie­ni pra­virks­ta, su­pra­tę, kad nie­ko gy­ve­ni­me nė­ra my­lė­ję, ki­ti juo­kia­si, tre­čius ap­ima be­ga­li­nis no­ras veik­ti“, – ti­ki­na pa­šne­ko­vas.

Ki­ta sri­tis, ku­ria do­mi­si R. Sur­do­kas, – jo­ga. Uk­mer­gės „Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ke­lis kar­tus per sa­vai­tę jis ve­da jo­gos pa­mo­kas.

Vy­ras pri­pa­žįs­ta: daug žmo­nių ry­tie­tiš­ko­mis kū­no tre­ni­ruo­tė­mis ir  ma­sa­žais su­si­do­mi, kai pa­tys ar jų ar­ti­mie­ji pa­ti­ria svei­ka­tos ne­ga­la­vi­mus. Ta­čiau gal ge­ro­kai dau­giau ki­to­kių klien­tų – ieš­kan­čių­jų emo­ci­nės svei­ka­tos.

R. Sur­do­kas pa­gal spe­cia­ly­bę – miš­ki­nin­kas. Šia veik­la ku­rį lai­ką ver­tė­si, ta­čiau nu­ta­rė, kad ne­ten­ki­na. Tuo­met lig tol tik po­mė­giu bu­vę ma­sa­žai ir jo­ga ta­po jo pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­niu. Ša­lia Vil­niaus gy­ve­nan­tis vy­ras šiuo me­tu dau­giau­siai dir­ba Uk­mer­gė­je ir Šir­vin­to­se.


Reklama: masažo kursai pradedantiems

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų