Po dva­ro skliau­tais pri­mi­nė: „ne­delsk...“

 

Uk­mer­gės se­niū­ni­jos šie­met bu­vo pa­kvies­tos da­ly­vau­ti kon­kur­se „Ne­delsk“. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Tau­jė­nų dva­re vy­ko šio kon­kur­so Tau­jė­nų se­niū­ni­jos bai­gia­ma­sis eta­pas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Pro­jek­to „Ne­delsk“, sklei­džian­čio ži­nias apie krū­ties vė­žį, kon­kur­se se­niū­ni­jų mo­te­ris pa­kvie­tė da­ly­vau­ti Mo­te­rų cen­tro „Ga­ja“ pir­mi­nin­kė Va­len­ti­na Vai­čiū­nie­nė. Sa­kė la­bai no­rė­ju­si, kad ži­nios apie krū­ties vė­žį pa­siek­tų kuo ato­kes­nių ra­jo­no vie­to­vių mo­te­ris.

 

 

Tau­jė­nų dva­ro me­nė­se skam­bė­jo kvie­ti­mas ne­dels­ti.

 

Ro­ži­nės spal­vos dra­bu­žiai – ko­vos prieš krū­ties vė­žį ak­cen­tas.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Kon­kur­so „Ne­delsk dėl sa­vęs ir tų, ku­rie ta­ve my­li“ su­ma­ny­to­ja džiau­gia­si, kad į idė­ją ne­bu­vo nu­mo­ta – kon­kur­se da­ly­vau­ja pen­kių ra­jo­no se­niū­ni­jų mo­te­rys. Tau­jė­nai – pir­mo­ji se­niū­ni­ja, pri­sta­čiu­si vi­suo­me­nei per ke­lis mė­ne­sius nu­veik­tus dar­bus.

Tau­jė­nų se­niū­nė El­vy­ra Tu­lu­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad ne­dve­jo­da­ma at­si­lie­pė į ra­gi­ni­mą da­ly­vau­ti kon­kur­se. Šią ini­cia­ty­vą pa­lai­kė gru­pė ak­ty­vių se­niū­ni­jos mo­te­rų. Bu­vo skai­to­mos pa­skai­tos apie krū­ties vė­žį, se­niū­ni­jos mo­te­rys vy­ko pa­si­tik­rin­ti į On­ko­lo­gi­jos cen­trą, Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­vėms bu­vo su­reng­tas su­si­ti­ki­mas su mū­sų li­go­ni­nės me­di­kė­mis, ku­rios su­tei­kė daug in­for­ma­ci­jos apie krū­ties vė­žį ir ga­li­my­bę šią li­gą nu­sta­ty­ti pir­mo­se jos sta­di­jo­se.

So­cia­li­nė dar­buo­to­ja In­drė Ki­žie­nė pa­sa­ko­jo apie ki­tus vy­ku­sius ren­gi­nius: se­niū­ni­jo­je taip pat vy­ko šei­mos šven­tė, ku­rio­je kal­bė­ta apie svei­ka­tą ir li­gas. Svei­kas ir be­si­šyp­san­čias sa­vo ma­my­tes pie­šė vai­kai. Jų pie­ši­niai pa­puo­šė se­niū­ni­jos pa­tal­pas. Apie li­gą bu­vo pa­sa­ko­ta so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se. Drau­ge su­si­rin­ku­sios pro­jek­to da­ly­vės sa­vo lais­va­lai­kį pa­į­vai­ri­no kū­ry­ba – de­ku­pa­žo bū­du puo­šė įvai­rius in­dus. Ben­dra veik­la mo­te­ris su­jun­gė ir taip gi­mė min­tis su­bur­ti ak­ty­vių Tau­jė­nų mo­te­rų klu­bą, ku­rio pre­zi­den­te iš­rink­ta ver­sli­nin­kė Ri­ma Pi­vo­rie­nė.

Kon­kur­so da­ly­ves pa­svei­ki­no Tau­jė­nų kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis. Jis džiau­gė­si pro­jek­tu, ku­ris nė­ra tik stal­čiuo­se, su­tei­kia stip­ry­bės ser­gan­čioms mo­te­rims ir ra­gi­na bū­ti bud­rio­mis svei­ką­sias.

Pa­dė­kos raš­tais bu­vo ap­do­va­no­ti vi­si kon­kur­so bi­čiu­liai ir rė­mė­jai. Ren­gi­nio vieš­nias sa­vo dai­no­mis šil­dė tau­jė­niš­kė Ri­ma Žu­kie­nė ir jau­no­sios so­lis­tės Rad­vi­lė ir Auš­ri­nė.

Pa­svei­kin­ti mo­te­rų at­vy­ko nuo pat pir­mos die­nos 2003 m. jį pa­lai­kan­tis pro­jek­to „Ne­delsk“ su­ma­ny­to­jos Ag­nės Zuo­kie­nės vy­ras Ar­tū­ras Zuo­kas. Pa­ti pro­jek­to, pel­niu­sio tarp­tau­ti­nį įver­ti­ni­mą, su­ma­ny­to­ja šven­tė­je da­ly­vau­ti ne­ga­lė­jo.

Pa­dė­ko­jęs mo­te­rims už pui­kias idė­jas sve­čias pa­tei­kė siur­pri­zą: pa­skel­bė, kad šie­met Lie­tu­vo­je vy­ku­sio „Ne­delsk“ pro­jek­to fo­to­gra­fi­jų kon­kur­se „Te­žy­di ma­no mies­tas“ nu­ga­lė­to­ja ta­po uk­mer­giš­kė. A. Zuo­kas ap­do­va­no­jo ori­gi­na­liai pa­puoš­tą sa­vo bu­to pa­lan­gę nu­fo­tog­ra­fa­vu­sią ir kon­kur­so lau­re­a­te ta­pu­sią tau­to­dai­li­nin­kę Ja­ni­ną Kup­rie­nę.

 

 

Ar­tū­ras Zuo­kas ap­do­va­no­jo fo­to­gra­fi­jų kon­kur­so nu­ga­lė­to­ją Ja­ni­ną Kup­rie­nę.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų