Po scenos renovacijos – gražinimosi talka

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre baig­tas di­džio­sios sa­lės sce­nos re­mon­tas. Nuo pir­ma­die­nio kul­tū­ros dar­buo­to­jai plu­ša vi­suo­ti­nė­je tal­ko­je va­ly­da­mi po re­mon­to li­ku­sias dul­kes bei pa­tys siu­va sce­nos už­dan­gas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Graž­vy­da Tu­šie­nė spė­ja ne tik or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, bet siū­ti sce­nos už­dan­gą.

Kul­tū­ros cen­tro ka­bi­ne­tai da­bar la­bai pri­me­na siu­vyk­lą. Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rei Graž­vy­dai Tu­šie­nei nuo­lat tal­ki­na ir ki­tos kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jos. Mo­te­rys nuo­lat pa­lin­ku­sios prie siu­vi­mo ma­ši­nų. Sce­nos užuo­lai­dų ap­im­tys įspū­din­gos – joms skir­ta per 500 met­rų au­di­nio.

Kul­tū­ros cen­trui au­di­nį pa­do­va­no­jo UAB „Vil­kma“. Ši siu­vi­mo įmo­nė ap­rū­pi­no ir siū­lais. Kul­tū­ros dar­buo­to­jos pa­sa­ko­jo iš pra­džių ma­niu­sios, kad do­va­no­tą au­di­nį pa­nau­dos te­at­ri­niams ap­da­rams, bet su­ži­no­ju­sios, kiek daug to au­di­nio gaus, ėmė­si pla­nuo­ti ge­ro­kai rim­tes­nį su­ma­ny­mą. Iš na­mų at­si­ne­šu­sios siu­vi­mo ma­ši­nas mo­te­rys nu­ta­rė pa­čios pa­siū­ti sce­nos už­dan­gas.

Se­na­sis sce­nos go­be­le­nas tar­nau­ja jau dau­giau nei 30 me­tų. Jo ne­įma­no­ma nei nor­ma­liai iš­va­ly­ti, nei juo la­biau – iš­skalb­ti. Ne­pai­sant to, „se­nu­ką“, pa­sak mo­te­rų, teks pa­lik­ti, nes nau­jo­sios už­dan­gos per­ne­lyg plo­nos, per jas per­si­švies pro­žek­to­rių švie­sa.

Sa­va­no­riš­kai siu­vė­jo­mis ta­pu­sios kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jos šią sa­vai­tę kas­dien su­siu­va šim­tus met­rų siū­lių. Ne­pir­ko ir užuo­lai­dų raiš­te­lių – net jiems įsi­gy­ti kul­tū­ros cen­tro lė­šų ne­bū­tų už­te­kę, tad raiš­te­lius mo­te­rys taip pat siu­va pa­čios.

Ne­ban­do spė­lio­ti, kiek tūks­tan­čių kai­nuo­tų, jei to­kias už­dan­gas cen­tras pirk­tų...

 

01-07-2_straipsnio_2_nuotr

Sce­no­je po re­mon­to vyksta va­ly­mo dar­bai.


Už­dan­gos – vie­nas iš ne­dau­ge­lio da­ly­kų, ku­rį pa­ste­bės po per­trau­kos į di­dži­ą­ją sce­ną  įžen­gę žiū­ro­vai. Juk sė­dė­da­mi pa­keis­tų sce­nos grin­dų jie ne­ma­tys. Tie­sa, jaut­res­nie­ji po­ky­čius ga­lės pa­jus­ti –  kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jai sa­ko, kad ren­gi­nių me­tu pa­ge­rės akus­ti­ka. Po­ky­čių bū­tų ir jei, ne­duok Die­ve, sa­lė­je kil­tų gais­ras. Tuo­met au­to­ma­tiš­kai įsi­jung­tų gais­ro ge­si­ni­mo sis­te­ma.

Pa­čio­je di­džio­jo­je sa­lė­je po re­mon­to jo­kių po­ky­čių ne­ma­ty­ti. Vi­są sa­vai­tę še­pe­čiais, šluo­to­mis, dul­kių siur­bliais, šluos­tė­mis nai­ki­nę re­mon­to pėd­sa­kus kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jai ne­ap­si­ken­tė tik dėl vie­no da­ly­ko. Pa­tys iš­da­žė ap­gai­lė­ti­nai at­ro­džiu­sias grin­dis. Ir tai ne vi­sas, o tik prie sce­nos esan­čią jų da­lį.

Kol kas ne­aiš­ku, ka­da pra­si­dės ki­tas kul­tū­ros cen­tro re­mon­to eta­pas, ku­rio me­tu pla­nuo­ja­ma re­no­vuo­ti pa­čią sa­lę. Sce­nos re­mon­tui iš vals­ty­bės fon­do bu­vo skir­ta 600 tūkst. li­tų.

Di­džio­jo­je sa­lė­je dėl sce­nos re­mon­to ren­gi­niai ne­vy­ko dau­giau nei ke­tu­ris mė­ne­sius. Da­bar jau su­pla­nuo­tas šių me­tų re­per­tu­a­ras. Žiū­ro­vai šią žie­mą bus kvie­čia­mi į „Amb­ro­zi­jos“, Ra­dži, R. Damb­raus­ko kon­cer­tus, sau­sio mė­ne­sį spek­tak­lį ro­dys „Do­mi­no“ te­at­ras.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų