Pretendentai į kandidatus jau renka parašus

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Uk­mer­gė­je jau gir­di­si at­ei­nan­čių Sei­mo rin­ki­mų gaus­mas – sa­va­ran­kiš­kai į Sei­mą no­rin­tys pa­tek­ti pre­ten­den­tai į kan­di­da­tus pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­dė­jo teik­ti sa­vo pa­reiš­ki­nius do­ku­men­tus. Ga­vę pa­ra­šų rin­ki­mų la­pus kai ku­rie jų su­sku­bo rink­ti uk­mer­giš­kių pa­ra­šus.

Iš­si­kel­ti sa­ve kan­di­da­tais į Sei­mą pre­ten­den­tai ga­lės tik tuo at­ve­ju, jei­gu jų iš­si­kė­li­mą pa­ra­šais pa­rems ne ma­žiau kaip 1000 tos rin­ki­mų apy­gar­dos rin­kė­jų.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys pa­sa­ko­jo, kad pa­reiš­ki­nius do­ku­men­tus iki šio pir­ma­die­nio pa­tei­kė ke­tu­ri pre­ten­den­tai – Ju­lius Ka­zė­nas, An­ta­nas Ne­dzins­kas, Min­dau­gas Kluo­nis, Ne­rin­ga La­šie­nė. Jiems jau iš­duo­ti pa­ra­šų rin­ki­mų la­pai, ku­riuos už­pil­dy­tus pri­va­lu pa­teik­ti iki sau­sio 22 die­nos.

Vi­si su­rink­ti pa­ra­šai bus tik­ri­na­mi, ir tik jei ati­tiks rei­ka­la­vi­mus, pre­ten­den­tai į kan­di­da­tus taps tik­rais kan­di­da­tais į Sei­mą.

Skir­tin­gai nei sa­vi­val­dos, Sei­mo rin­ki­muo­se kan­di­da­tams įsta­ty­mas lei­džia bū­ti bet ku­riuo Lie­tu­vos kraš­to gy­ven­to­ju. Gy­ve­na­mą­ją vie­tą ga­li bū­ti de­kla­ra­vęs ne bū­ti­nai to­je apy­gar­do­je, ku­rios rin­kė­jams ža­da at­sto­vau­ti Sei­me. Tai­gi, ke­li ne­pri­klau­so­mi kan­di­da­tai lig šiol jo­kių ry­šių su mū­sų mies­tu ne­tu­rė­jo.

Vie­ni to­kių pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pra­dė­ję rink­ti uk­mer­giš­kių pa­ra­šus – An­ta­nas Ne­dzins­kas ir Ne­rin­ga La­šie­nė.

Bu­vęs Sei­mo na­rys aly­tiš­kis An­ta­nas Ne­dzins­kas pra­ėju­sį ru­de­nį ne­sėk­min­gai da­ly­va­vo Dzū­ki­jos dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Jo kan­di­da­tū­rą bu­vo iš­kė­lu­si Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga. Nuo šios sa­vai­tės A. Ne­dzins­kas lai­ki­nai gy­vens Uk­mer­gė­je. Penk­ta­die­nį ap­si­lan­kęs Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, tur­gu­je nu­si­pir­kęs la­ši­nių ir svo­gū­nų, jis lai­ki­nai ap­si­gy­ve­no „Si­ner­gi­joje“. A. Ne­dzins­kas pa­sa­ko­jo su Uk­mer­ge la­bai ar­ti­mų ry­šių ne­tu­rin­tis, ta­čiau kaž­ka­da kon­cer­ta­vo mū­sų mieste.

Vil­nie­tė žur­na­lis­tė, bu­vu­si Sei­mo na­rio Man­to Ado­mė­no pa­dė­jė­ja Ne­rin­ga La­šie­nė taip pat lai­ki­nai ap­si­sto­jo Uk­mer­gė­je. Jai tuš­čia­me sa­vo bu­te pa­siū­lė ap­si­gy­ven­ti drau­gė. Mo­te­ris sa­kė daug me­tų ra­šan­ti po­li­ti­kos te­mo­mis, tad po­li­ti­ka jai nė­ra „tam­sus miš­kas“. Su Uk­mer­ge ar­ti­mų ry­šių ne­tu­ri, bet mū­sų mies­tas, o ypač se­na­mies­tis, jai at­ro­do la­bai įdo­mus. Be to, pre­ten­den­tė pa­sa­ko­jo tu­rin­ti su mū­sų mies­tu įdo­mių is­to­ri­nių są­sa­jų. Prieš­ka­riu čia bur­mist­ru dir­bo jos se­ne­lis.

Vien­man­da­tė­je Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai į Sei­mą vyks ko­vo 3 d.

Da­ly­vau­ti juo­se už­si­ra­šė re­kor­diš­kai daug – aš­tuo­ni – sa­va­ran­kiš­ki kan­di­da­tai. Dar ke­lio­li­ka sa­vo kan­di­da­tų pri­sta­tys po­li­ti­nės par­ti­jos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų