Prie remonto darbų prisidėjo ir vokiečiai

Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios pa­ra­pi­jos ben­druo­me­nės na­muo­se ver­da re­mon­to dar­bai. Su­re­mon­ta­vus ša­lia baž­ny­čios esan­tį pa­sta­tą, čia ti­kin­tie­ji ga­li ne tik pa­ben­drau­ti, bet ir šar­vo­ti mi­ru­sius pa­ra­pi­jie­čius.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­sta­tas mies­to cen­tre at­gi­jo.

Bu­vu­sia­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­te įsi­kū­ru­sių Pa­ra­pi­jos na­mų pir­ma­me aukš­te jau su­re­mon­tuo­ta 70 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pa. Čia įreng­ta nau­ja elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, at­lik­ti san­tech­ni­kos dar­bai – iš­ve­džio­ta van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos sis­te­ma.

Anot Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­no Dai­niaus Lu­ko­nai­čio, at­lik­ti dar­bai at­si­ė­jo apie 100 tūks­tan­čių li­tų. Da­bar re­mon­to lau­kia ant­ras aukš­tas.

Kle­bo­nas džiau­gia­si, kad re­mon­tuo­jant pa­sta­tą pa­gel­bė­jo Vo­kie­ti­jos ka­ta­li­kų šal­pos fon­das „Re­no­va­bis“. Baž­ny­čios kle­bo­no pa­reng­tą ir Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos pa­lai­min­tą pro­jek­tą šis fon­das įver­ti­no tei­gia­mai. „Re­no­va­bis“ na­riai sky­rė lė­šų pa­keis­ti lan­gus ir įsta­ty­ti nau­jas lau­ko du­ris. Au­ko­mis šel­pė ir pa­ra­pi­jos ti­kin­tie­ji, dva­si­nin­kai.

Pa­ra­pi­jos na­muo­se ren­ka­si Pir­ma­jai Ko­mu­ni­jai be­si­ruo­šian­tys vai­kai, Eu­cha­ris­ti­jos bi­čiu­liai, Ma­ri­jos le­gio­no na­riai, Veik­lių­jų žmo­nių ben­dri­ja. D. Lu­ko­nai­tis at­sklei­džia pla­nus į ka­ta­li­kiš­ką bū­re­lį pa­kvies­ti pa­ra­pi­jos vai­kus ir jau­ni­mą. Re­li­gi­nės tie­sos bus sklei­džia­mos žai­di­mų ar ki­to­mis jau­ni­mui pri­im­ti­no­mis for­mo­mis.

Kle­bo­nas tei­gia ne­at­sa­kan­tis pa­ra­pi­jos ti­kin­tie­siems mi­ru­sius ar­ti­muosius šar­vo­ti su­re­mon­tuo­to­je sa­lė­je. „Jei gy­vie­ji tel­pa­me, tai ir mi­ru­sie­siems pa­ra­pi­jos na­muo­se vie­tos tu­rė­tų už­tek­ti“, – sa­vo nuo­sta­tą šiuo klau­si­mu iš­sa­ko jis.

D. Lu­ko­nai­tis ti­ki­na ne­tu­rįs tiks­lo kon­ku­ruo­ti su lai­do­ji­mo na­mus tu­rin­čiais ver­sli­nin­kais – šar­vo­ji­mo pa­slau­gos ne­rek­la­muo­ja­mos. Nė­ra nu­sta­ty­ta ir mo­kes­čio už jas – baž­ny­čia ten­ki­na­si kiek­vie­no lais­va va­lia su­teik­ta au­ka.

Ta­čiau ma­no, kad iš­pil­dy­ti pas­ku­ti­nę mi­ru­sių­jų va­lią ar jų ar­ti­mų­jų pra­šy­mą at­si­sa­ky­ti ne­tu­rįs tei­sės: „Kar­tais se­ny­vo am­žiaus pa­ra­pi­jie­čiai, re­mian­tys baž­ny­čią, kaip sa­vo di­džiau­sią sva­jo­nę iš­sa­ko no­rą, kad nu­mi­rę bū­tų pa­šar­vo­ti pa­ra­pi­jos na­muo­se. Ne­ga­li at­sa­ky­ti.“

Nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­tas bu­vęs po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tas ke­le­tą me­tų sto­vė­jo tuš­čias, ne­pa­vy­ko jo ir iš­nuo­mo­ti. Pa­ra­pi­jai pra­ei­tą va­sa­rą jį pa­do­va­no­jo Ma­ri­jo­nų bro­li­jos vie­nuo­liai.

Per­nai ru­de­nį re­konst­ruk­ci­jos dar­bai at­lik­ti ir Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je. So­viet­me­čiu čia bu­vo ir san­dė­lis, ir Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos biu­ras, o pa­sta­to erd­vė bu­vo pa­da­lin­ta į du aukš­tus. Iš­ar­džius per­den­gi­mą, baž­ny­čios al­to­rius iš an­tro aukš­to per­kel­tas į pir­mą. Dar lau­kia ap­dai­los dar­bai, iki žie­mos pla­nuo­ja­ma įreng­ti šil­do­mas grin­dis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų