Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Pa­gel­tu­sios lie­pų ke­pu­rės lyg per sie­tą mies­te bars­to sal­dų va­sa­ros aro­ma­tą, nu­stel­bian­tį au­to­mo­bi­lių du­jų ir dul­kių smar­vę. Su­si­lie­jęs su pjau­na­mos žo­lės ir lie­taus kva­pu šis aro­ma­tas liū­liuo­ja, ra­mi­na ir, re­gis, til­do mies­tie­tiš­ką triukš­mą...

Lai­kas su­ka vis gi­liau į dos­nų va­sa­ros ver­pe­tą. Ja­me – ar­tė­jan­tys va­sa­riš­ki dar­bai – gar­džių uo­gie­nių vi­ri­mas. Juk lie­pa – braš­kių, že­muo­gių, avie­čių, mė­ly­nių, ser­ben­tų me­tas.

 

Vi­dur­va­sa­ris – pats atos­to­gų įkarš­tis. Per pas­ta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius jau pa­ty­rė­me vė­sos ir šio­kių to­kių liū­čių, pa­na­šu, kad su­lauk­si­me ir karš­čių: atos­to­gau­jan­tiems prie van­dens tel­ki­nių – ma­lo­nu­mo, dir­ban­tie­siems – ge­ro­kai ma­žes­nio, o šir­di­nin­kams – gal net pra­žū­tin­go.

Lie­tu­vo­je šie­met lie­pa pra­si­dės ke­liais ei­li­niams pi­lie­čiams džiu­giais įvy­kiais: Sei­mas iki ki­tų me­tų pa­bai­gos pra­tę­sė leng­va­ti­nį PVM ta­ri­fą šil­dy­mui. Jei­gu leng­va­ta ne­bū­tų pra­tęs­ta, PVM bū­tų iš­au­gęs iki 21 proc.

Džiau­gia­si mi­ni­ma­lų at­ly­gį gau­nan­tie­ji. Nuo lie­pos jiems al­ga di­dė­ja. De­ja, vi­siems, kie­no al­ga bu­vo kiek di­des­nė nei mi­ni­ma­li, – at­virkš­ti­nis jaus­mas – ap­mau­das ir nu­si­vy­li­mas, nes da­bar teks ten­kin­tis mi­ni­ma­liu at­ly­giu ir sto­vė­ti že­miau­sio­je dar­bo rin­kos len­ty­no­je.

Lie­pa ki­taip pra­si­dės Uk­mer­gės bu­tų ūky­je – il­ga­me­tį va­do­vą nuo tre­čia­die­nio kei­čia bu­vęs ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius. Anaip­tol ne vi­si ti­ki jo sėk­me, o opo­zi­ci­ja tuo­jau su­sku­bo pri­min­ti anks­čiau pa­da­ry­tas jau­no­jo po­li­ti­ko klai­das...

Šią sa­vai­tę mi­nė­jo­me ne­ma­žai at­min­ti­nų da­tų.

Bir­že­lio 29-ąją ka­ta­li­kiš­ka­me pa­sau­ly­je mi­nė­ti Kris­taus pa­se­kė­jai: Šv. Pet­ras ir Po­vi­las. Pet­ras už tai, kad sklei­dė krikš­čio­ny­bę, bu­vo nu­kry­žiuo­tas že­myn gal­va. Šv. Po­vi­las ra­šė pa­moks­lus ir da­lį Nau­jo­jo Te­sta­men­to. Ma­no­ma, kad jis bu­vo nu­žu­dy­tas kar­tu su Šv. Pet­ru tą pa­čią die­ną – bir­že­lio 29-ąją.

Bir­že­lio 29-ąją Lie­tu­vo­je mi­nė­ta Lie­tu­vos pa­sie­nie­čių die­na, o lie­pos 1-ąją sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę mi­nė­jo pa­sau­lio ar­chi­tek­tai.

Pir­ma­sis lie­pos šeš­ta­die­nis, šie­met tai – lie­pos 4-oji – tarp­tau­ti­nė ko­o­pe­ra­ci­jos die­na. Šią die­ną 1985 m. bu­vo įkur­ta Tarp­tau­ti­nė ko­o­pe­ra­ty­vų są­jun­ga.

Vi­so pa­sau­lio dė­me­sys šią sa­vai­tę pri­kaus­ty­tas prie pra­si­sko­li­nu­sios Grai­ki­jos. Varg­šai su­si­skal­dę grai­kai jau ne­be­ži­no, kas ge­riau: ar verž­tis dir­žus ir lik­ti su Eu­ro­pos Są­jun­ga, ar nu­si­spjau­ti į kre­di­to­rius ir ner­ti į pra­žū­tį.

Ar­tė­ja il­ga­sis sa­vait­ga­lis – pir­ma­die­nį mi­nė­si­me Vals­ty­bės die­ną. Pa­jū­ry­je ir pa­e­že­rė­se lau­kia­ma po­il­siau­to­jų ant­plū­džio. Nie­ko ste­bė­ti­na – tai pir­mas il­ga­sis šios va­sa­ros sa­vait­ga­lis. Po­il­siau­to­jai ra­gi­na­mi bū­ti at­sar­gūs, ne­pul­ti sta­čia gal­va į karš­čio glė­bį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų