Šienapjūtė miesto gatvėse stringa

Įsi­bė­gė­jus va­sa­rai, pra­si­de­da šie­nap­jū­tės dar­bai. Nors šie dar­bai la­biau aso­ci­juo­ja­si su kai­mo gy­ve­ni­mu, Uk­mer­gė­je yra net 86 hek­ta­rai šie­nau­ja­mų plo­tų. De­ja, šie­met ben­dras vaiz­das ne­džiu­gi­na – dau­ge­lis gat­vių dar ne­šie­nau­ta nė kar­to.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Tre­jų me­tų su­tar­tis su už mies­to prie­žiū­rą at­sa­kin­gu ope­ra­to­riu­mi UAB „Izo­ba­ra“ bai­gė­si ge­gu­žės 1 die­ną.

Šiuo me­tu vyks­ta vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas, ver­ti­na­mi ir tiks­li­na­mi pre­ten­den­tų do­ku­men­tai. Kol bus iš­rink­tas nau­ja­sis ope­ra­to­rius, pa­rei­gų rū­pin­tis mies­to tvar­ka pa­gal su­tar­tį ne­tu­ri ap­leis­ti se­na­sis.

Ta­čiau ne­rei­kia bū­ti la­bai pa­sta­biam ar prie­ka­biam, kad ne­pa­ste­bė­tum, kad dau­ge­lis mies­to ža­lių­jų plo­tų šie­met dal­gio dar nė ne­pa­lies­ti.

„Ap­žė­lę“ links­mi­no­mės Mies­to šven­tė­je. Ne ką gra­žiau at­ro­do­me ir da­bar, nors sa­vait­ga­lį Uk­mer­gė­je res­pub­li­ki­nės reikš­mės po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių dai­nų šven­tė.

Ne­ten­ki­na mies­tą tvar­kan­čio ope­ra­to­riaus UAB „Izo­ba­ra“ dar­bas ir se­niū­no Sta­sio Jac­kū­no. Anot jo, mies­to ap­lin­ką tvar­kan­ti įmo­nė šie­na­vi­mo dar­bų ėmė­si la­bai van­giai. „Šie­met šie­na­vi­mo se­zo­nas pra­si­dė­jo la­bai anks­ti – žo­lei aug­ti pa­lan­kūs orai bu­vo. Jau ge­gu­žės pra­džio­je tuo rei­kė­jo už­si­im­ti. Ta­čiau „Izo­ba­ra“ dar­bus ge­ro­kai už­vil­ki­no ir pra­dė­jo tik pa­bai­go­je šio mė­ne­sio“, – sako jis.

Mies­te esan­tys ža­li plo­tai šie­nau­ja­mi ne­vie­no­du lai­ko in­ter­va­lu. Se­niū­ni­jo­je nu­sta­ty­tas gra­fi­kas, ku­riuo va­do­vau­tis tu­ri su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be su­da­riu­si įmo­nė.

S. Jac­kū­nas pa­sa­ko­ja, jog kai ku­riuos jų šie­nau­ti už­ten­ka 2–3 kar­tus – tai Ant­akal­nio gat­vės ruo­žas nuo Jau­ni­mo gat­vės iki ši­lo, dau­gia­bu­čių na­mų te­ri­to­ri­jos.

Ta­čiau kai ku­riems ža­lie­siems plo­tams ir 5–6 kar­tų per ma­ža. Pa­vyz­džiui, pa­gal gra­fi­ką mies­to pa­plū­di­my­je prie sta­dio­no žo­lė šie­nau­ja­ma aš­tuo­nis kar­tus. Kęs­tu­čio aikš­tė­je, prie se­no­jo „Drau­gys­tės“ ki­no te­at­ro esan­čios pie­ve­lės tu­rė­tų bū­ti „dro­žia­mos“ net 20 kar­tų per ža­li­ą­jį se­zo­ną.

De­ja, šios cen­tre esan­čios vie­tos iš­skir­ti­nio „Izo­ba­ros“ dė­me­sio ne­su­lau­kė – kol kas nu­šie­nau­ta tik po­rą kar­tų.

„Su įmo­nės va­do­vy­be te­ko šia te­ma kal­bė­tis net ke­tu­ris kar­tus. Nors ben­drą kal­bą ne­leng­va bu­vo ras­ti, at­ro­do, kad per pas­ku­ti­nį su­si­ti­ki­mą su­si­tar­ti dėl in­ten­sy­ves­nio šie­na­vi­mo pa­vy­ko“, – vi­lia­si se­niū­nas.

Jis tei­gia mies­to ka­pi­nė­se žo­lę šie­nau­jan­čiai UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ prie­kaiš­tų ne­tu­rįs – vis­kas pa­da­ro­ma lai­ku.

UAB „Izo­ba­ra“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gvi­das Grin­kas, anaip­tol, ne­ma­no, kad su ža­lių­jų mies­to plo­tų šie­na­vi­mu su­si­ju­si si­tu­a­ci­ja yra ko­kia nors iš­skir­ti­nė.

„Mies­tas nė­ra ap­au­gęs. Kiek se­niū­nas pra­šo nu­šie­nau­ti, kiek mums su­mo­ka, tiek ir šie­nau­ja­me. Kad vi­są mies­tą nu­šie­nau­tume, se­niū­ni­ja ne­tu­ri tiek pi­ni­gų“, – aiš­ki­na jis.

Anot G. Grin­ko, jie ne pir­mus me­tus va­duo­ja nuo žo­ly­nų mies­tą ir jau­čia „tą pul­są, ko­kiu rei­kia šie­nau­ti“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų