Sifilis iš Ukmergės nesitraukia

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie ge­gu­žės pa­bai­go­je ra­jo­ne iš­pli­tu­sį si­fi­lį. Tuo­met li­ga diag­no­zuo­ta 7 uk­mer­giš­kiams. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus duo­me­ni­mis, šia ve­ne­ri­ne li­ga jau už­si­krė­tė 14 as­me­nų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Si­fi­lį ra­jo­ne „pa­sė­jo“ 19-metė uk­mer­giš­kė, ku­rios sek­su­a­li­nė­mis pa­slau­go­mis nau­do­jo­si už­si­krė­tu­sie­ji. Mer­gi­na, už pi­ni­gus tei­kian­ti sek­su­a­li­nes pa­slau­gas, sau­gos prie­mo­nė­mis nuo už­kre­čia­mų li­gų ne­si­rū­pi­no.

Res­pub­li­ki­nė­je spau­do­je ne­se­niai pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, kad yra už­re­gist­ruo­ti 46 at­ve­jai. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė ją pa­nei­gė.

Ji sa­ko, kad 46 as­me­nys lai­ko­mi kon­tak­ti­niais, bet tai dar jo­kiu bū­du ne­reiš­kia, kad jie yra už­si­krė­tę šia ve­ne­ri­ne li­ga. Tu­rė­ję ne­sau­gių ly­ti­nių san­ty­kių as­me­nys, ne­ri­mau­da­mi dėl sa­vo svei­ka­tos, į me­di­kus krei­pė­si pa­tys.

„Šiuo me­tu yra nu­sta­ty­ta ir re­gist­ruo­ta 14 už­si­krė­tu­sių­jų. Aiš­ku, at­li­kus vi­sus ty­ri­mus kon­tak­ti­niams as­me­nims, šis skai­čius ga­li pa­si­keis­ti. Ta­čiau šiuo me­tu teig­ti, kad vi­si jie ser­ga, tik­rai ne­ga­li­ma“, – tvir­ti­na E. Mi­ri­na­vi­čie­nė.

Ji pa­aiš­ki­no, kad mik­ro­bio­lo­gi­nis ty­ri­mas, no­rint nu­sta­ty­ti li­gą, at­lie­ka­mas ne vie­ną kar­tą. Mat šios li­gos slap­ta­sis pe­ri­odas ga­li tęs­tis net iki ke­lių mė­ne­sių, o in­ku­ba­ci­niu pe­ri­odu li­gos po­žy­miai ga­li bū­ti ne­nu­sta­to­mi. Simp­to­mai pa­si­reiš­kia ne iš kar­to, ir nie­ko ne­įtar­da­mas žmo­gus ga­li in­fek­ci­ją per­duo­ti ki­tiems.

Iš 14 už­si­krė­tu­sių­jų – 11 vy­rų ir 3 mo­te­rys. Vie­na jų yra 19-me­tė, tei­ku­si ko­mer­ci­nio sek­so pa­slau­gas, ku­rio­mis pa­si­nau­do­ję si­fi­liu už­si­krė­tė vi­si už­re­gist­ruo­ti vy­rai. Ki­tos už­si­krė­tu­sios mo­te­rys – 23 ir 17 me­tų am­žiaus. Pir­mo­ji – ser­gan­čio si­fi­liu su­tuok­ti­nė, ant­ro­ji – už­si­krė­tu­sio­jo si­fi­liu ly­ti­nė part­ne­rė.

Vi­sų jų am­žius svy­ruo­ja nuo 17 iki 32 me­tų.

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį mū­sų ša­ly­je už­re­gist­ruo­tas 151 si­fi­liu už­si­krė­tęs as­muo. Per­nai Lie­tu­vo­je iš vi­so re­gist­ruo­ta 330 to­kių at­ve­jų. Ne­gy­dant si­fi­lio, žmo­gus ga­li tap­ti in­va­li­du.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų