Šimtametė į rankas dar paima ir siuvinį

At­ko­čiuo­se gy­ve­nan­ti Ele­na Lip­nic­kie­nė šiuos me­tus pra­dė­jo gar­bin­gu ju­bi­lie­ju­mi. Sau­sio 11 die­ną ji pa­mi­nė­jo šim­to me­tų su­kak­tį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Elena Lipnickienė švenčia šimto metų gimtadienį.

Ju­bi­lia­tė ne­sle­pia – ne­le­pi­no jos gy­ve­ni­mas. Vai­kys­tė pra­bė­go gau­sio­je ma­ža­že­mių šei­mo­je tarp dar 6 bro­lių ir se­se­rų. Tė­vai pa­ty­rė trem­ties sun­ku­mus.

Ne pa­tys leng­viau­si dar­bai nu­dirb­ti per gy­ve­ni­mą – ko­lū­ky­je dar­buo­ta­si fer­mo­se, lau­kuo­se, Tau­ra­gės kon­ser­vų, Aly­taus med­vil­nės fab­ri­kuo­se. Ge­riau ap­mo­ka­mo dar­bo su bū­riu vai­ku­čių vyk­ta ieš­ko­ti net į Ka­zach­sta­ną.

Svei­ka­ta la­biau­siai bu­vo su­šlu­ba­vu­si su­lau­kus 70 me­tų. Tuo­met ir dak­ta­rų, ir ope­ra­ci­jų pri­rei­kė.

Jau 18 me­tų se­no­lę pri­žiū­ri jau­niau­sia jos duk­ra 57 me­tų Kris­ti­na Šil­ki­nie­nė. Į Del­tu­vos se­niū­ni­ją At­ko­čių kai­mą Kris­ti­na ir Ed­var­das Šil­ki­niai iš Jo­na­vos ra­jo­no at­si­kė­lė prieš try­li­ka me­tų.

Kris­ti­na pa­sa­ko­ja, kad nors se­no­lės klau­sa ge­ro­kai su­sil­pnė­ju­si, dar prieš po­rą me­tų ji kny­gas vie­ną po ki­tos skai­tė.

Nors bai­gu­si tik dvi kla­ses, kny­ga ją ly­di vi­są gy­ve­ni­mą. Da­bar jau akių sten­gia­si la­bai ne­var­gin­ti, ta­čiau siu­vi­nį į ran­kas kar­tais pa­ima. Tik ada­tą di­des­ne au­se­le pa­si­ren­ka, kad siū­lą įver­ti bū­tų leng­viau.

Pra­ėju­sią va­sa­rą E. Lip­nic­kie­nė dar iš­ei­da­vu­si į kie­mą, ap­žiū­rė­da­vu­si so­dą, gė­ly­nus. Dar vi­sai ne­se­niai pjau­tu­vą pa­si­čiu­pu­si žo­lės viš­toms pri­pjau­da­vu­si. Laz­dų pa­si­rams­čiuo­ti pri­rei­kė tik prieš po­rą me­tų.

Ant pa­ta­lo šim­ta­me­tė per­dien ne­si­il­si. Lo­vą na­miš­kių pa­pra­šo pa­klo­ti tik įsi­ti­ki­nu­si, kad sve­čių ne­be­at­eis – va­ka­re su­te­mus.

„Gal dar­bas ir yra ma­mos il­ga­am­žiš­ku­mo prie­žas­tis?“ – svars­to duk­ra. Ma­tyt, ne pas­ku­ti­nė­je vie­to­je ir ge­nai. Jos 87 me­tų Pa­gė­giuo­se gy­ve­nan­ti se­suo – dar vi­sai gu­vi, sa­vi­mi pa­si­rū­pi­nan­ti mo­čiu­tė.

Pa­ti ju­bi­lia­tė ste­buk­lin­gu vais­tu lai­ko čes­na­ką. Net na­miš­kiai ste­bi­si, kad mė­sos ne­be­su­kram­ty­da­ma, čes­na­ką vis tiek tri­auš­ki­na. Mie­lai val­go įvai­rias ko­šes, mėgs­ta ir dar­žo­ves. O pa­si­le­pin­ti už­si­ma­niu­si, pa­si­pra­šo tir­pios ka­vos.

Se­no­lė už­au­gi­no ir į gy­ve­ni­mą iš­lei­do še­šis vai­kus. Vy­riau­sias – Tau­ra­gė­je gy­ve­nan­tis 73 me­tų Juo­zas. 71 me­tų Ri­ma gy­ve­na Drus­ki­nin­kuo­se, 66 me­tų Vir­gi­ni­ja – Ku­lau­tu­vo­je. Į JAV iš­vy­ku­si 64 me­tų Vi­lė, o į Aust­ra­li­ją – 63 me­tų Re­gi­na.

E. Lip­nic­kie­nė tu­ri 11 vai­kai­čių, 16 pro­vai­kai­čių ir pro­pro­vai­kai­tę. Vy­riau­siai anū­kei Re­gi­nai – 52.

Ne daž­nai su­si­tin­ka vi­sa pla­ti gi­mi­nė, ta­čiau Kris­ti­na sa­ko, kad ge­gu­žės mė­ne­sį pla­nuo­ja į bū­rį su­si­bėg­ti vi­si. Jau net kai­mo so­dy­bą Rau­dond­va­ry­je už­si­sa­kė. Per Ele­nos var­do die­ną švęs ir di­džiau­sią gi­mi­nės šven­tę – se­no­lės šim­to me­tų ju­bi­lie­jų.

Pa­ti se­no­lė sa­ko, kad iš tik­rų­jų ji gi­mė sau­sio 6 die­ną, ta­čiau tuo me­tu la­bai gi­li žie­ma bu­vu­si ir krikš­ty­ti tė­vai ne­sku­bė­jo vež­ti. Taip ir at­si­ra­do ke­lio­mis die­no­mis vė­les­nė gi­mi­mo da­ta.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę gar­bin­go ju­bi­lie­jaus pro­ga E. Lip­nic­kie­nę pa­svei­ki­no gau­sus bū­rys sve­čių. Pa­gerb­ti gar­baus am­žiaus ju­bi­lia­tės at­vy­ko ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė, Del­tu­vos se­niū­nas Sal­vi­jus Stim­bu­rys, „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus va­do­vas Ša­rū­nas Pru­šins­kas.

Prie sta­lo sė­dė­da­ma se­no­lė ne­pa­mir­šo na­mų šei­mi­nin­kės pa­rei­gų – sve­čius vis ra­gi­no vi­sus sės­tis ir vai­šin­tis gim­ta­die­nio ska­nu­my­nais.

Duk­ra Kris­ti­na pa­sa­ko­ja, kad se­no­lė vis ma­to rei­ka­lą gy­ve­ni­mo iš­min­ties vai­kus pa­mo­ky­ti. Nors šie ir pa­tys ne vie­ną gar­bin­gą ju­bi­lie­jų at­šven­tę, ma­mai iš šim­to me­tų var­pi­nės vis tiek „ne­su­bren­dę“ at­ro­do...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų