Skambėjo Lotynų Amerikos ritmai

Uk­mer­giš­kiai pra­ėju­sią sa­vai­tę tu­rė­jo pro­gos ste­bė­ti ta­len­tin­giau­sių mū­sų ša­lies šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mus. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sa­lė­je vy­ko Lo­ty­nų Ame­ri­kos spor­ti­nių šo­kių Lie­tu­vos čem­pio­na­tas. Dvi die­nas ja­me ant par­ke­to iš vi­so su­ko­si per 400 po­rų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Dau­giau­siai žiū­rovų su­si­rin­ko an­trą čem­pio­na­to die­ną į bai­gia­mą­jį ren­gi­nį, kuo­met var­žė­si pa­čios stip­riau­sios Lie­tu­vos po­ros. Ke­tu­rio­se am­žiaus gru­pė­se iš vi­so pa­si­ro­dė dau­giau nei 50 spor­ti­nius šo­kius šo­kan­čių po­rų.

Dau­giau­siai šo­kė­jų at­vy­ko iš Kau­no spor­ti­nių šo­kių klu­bo „Sū­ku­rys“, ku­riuos tre­ni­ruo­ja Jū­ra­tė ir Čes­lo­vas Nor­vai­šos. Vi­są bū­rį ta­len­tin­gų šo­kė­jų at­ly­dė­jo Klai­pė­dos spor­ti­nių šo­kių klu­bo „Žu­vėd­ra“ va­do­vai Skais­tė ir Ro­mal­das Idze­le­vi­čiai bei Vil­niaus spor­ti­nių šo­kių klu­bo „Ra­tu­to“ va­do­vai Auš­re­lė ir Vir­gi­ni­jus Vi­soc­kai.

 

03-04-3_straipsnio_2_nuotr


Uk­mer­gė­je vy­ku­sia­me čem­pio­na­te tei­sė­ja­vo 21 tei­sė­jas.

Tarp ge­riau­sių­ spor­ti­nin­kų su­au­gu­sių­jų gru­pėje var­žė­si ir uk­mer­giš­kis Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas Dan­gis Ša­la­vie­jus su part­ne­re Vik­to­ri­ja.

Nors į fi­na­lą jis ne­pa­te­ko, pa­tek­ti tarp 26 ge­riau­sių mū­sų ša­lies su­au­gu­sių­jų po­rų vai­ki­nui – di­džiu­lis lai­mė­ji­mas. Uk­mer­giš­kis tre­ni­ruo­ja­si jau 13 me­tų. Šiuo me­tu uk­mer­giš­kis at­sto­vau­ja Elek­trė­nų klu­bui „Re­ve­ran­sas“.

 

03-04-3_straipsnio_3_nuotr


Čem­pio­na­tą or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos spor­ti­nių šo­kių fe­de­ra­ci­ja. Uk­mer­gė­je tai jau ant­ras ir, anot or­ga­ni­za­to­rių, tik­rai ne pas­ku­ti­nis to­kio aukš­to ly­gio ren­gi­nys. Pir­ma­sis – tarp­tau­ti­nis Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių čem­pio­na­tas bu­vo su­reng­tas už­per­nai. Tuo­met uk­mer­giš­kiai pir­mą kar­tą sa­va­me mies­te ga­lė­jo gro­žė­tis pa­sau­lio čem­pio­nų Klai­pė­dos „Žu­vėd­ros“ šo­kė­jų pa­si­ro­dy­mu.

Uk­mer­gė­je reng­ti to­kius čem­pio­na­tus at­si­ra­do ga­li­my­bė dau­giau nei prieš dve­jus me­tus Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je įren­gus mo­der­nų spor­to kom­plek­są.

 

03-04-3_straipsnio_4_nuotr


Lie­tu­vos spor­ti­nių šo­kių fe­de­ra­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Vir­gi­ni­jus Vi­soc­kas sa­kė prieš to­kius ren­gi­nius vi­sa­da jau­čian­tis di­de­lę įtam­pą. Nie­kad ne­ga­li nu­spė­ti or­ga­ni­za­ci­nių ne­sklan­du­mų. Lai­mei, ne­ri­mas bu­vo be­rei­ka­lin­gas. Uk­mer­gė­je žiū­ro­vams ir šo­kė­jams su­reng­ta šven­te or­ga­ni­za­to­riai li­ko pa­ten­kin­ti.

Su­au­gu­sių­jų gru­pė­je nu­ga­lė­to­jais pa­skelb­ti vil­nie­čiai Jo­man­tė Dap­ke­vi­čiū­tė ir Jo­kū­bas Venc­kus, an­trą vie­tą iš­ko­vo­jo San­dra Knia­ze­vi­čiū­tė ir Ge­di­mi­nas Gri­go­nis iš Kau­no, tre­ti bu­vo Mo­na Vin­kle­ry­tė ir Liu­das Ta­mu­lai­tis.

 

03-04-3_straipsnio_5_nuotr


Mū­sų mies­te pa­siek­ti lai­mė­ji­mai šo­kė­jams ta­po star­tu ir ga­li­my­be at­sto­vau­ti Lie­tu­vai Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se.

 

03-04-3_straipsnio_1_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų