Spi­gi­nant šal­čiams kiek­vie­nam gy­vū­nui itin svar­bi pa­sto­gė. Kai tik­rų na­mų nė­ra, ke­tur­ko­jams ją at­sto­ja sa­vi­val­dy­bės įkur­ta gy­vū­nų prie­glau­da. Per pus­me­tį vie­šo­sios įstai­gos „Uk­mer­gės be­glo­bių gy­vū­nų na­mai“ dar­buo­to­jai šei­mi­nin­kus su­ra­do 55 ke­tur­ko­jams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Svajonė išsipildė...

Ne­to­li Krikš­tė­nų esan­čia­me Pa­ri­jos II kai­me gy­vū­nų prie­glau­da įsteig­ta bir­že­lio mė­ne­sį. Nuo to lai­ko čia pa­bu­vo­jo apie 200 gy­vū­nė­lių. Į ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­ku­sių žmo­nių ran­kas ati­duo­ti 55 šu­nys ir ka­tės.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sek­re­to­ria­to vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ži­vi­lė Moc­ku­tė sa­ko, kad vie­šo­sios įstai­gos dar­buo­to­jai su­in­te­re­suo­ti, kad gy­vū­nų glo­bos na­muo­se be­na­miai už­si­bū­tų kuo trum­piau.

Ypač tai ak­tu­a­lu žie­mą, kai nuo spau­džian­čio šal­čio ken­čia gat­vė­se be­si­bas­tan­tys ke­tur­ko­jai.

Be to, kiek­vie­nas čia gy­ve­nan­čių gy­vū­nų mė­nuo sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­ja apie 10–12 tūks­tan­čių li­tų.

Pir­miau­sia sten­gia­ma­si grą­žin­ti pa­si­me­tu­sius, na­mų ne­be­ran­dan­čius gy­vū­nus jų šei­mi­nin­kams. Su gran­di­ne ar pa­va­dė­liu ant kak­lo į prie­glau­dą pa­te­kęs šuo – ne nau­jie­na glo­bos na­mų pri­žiū­rė­to­jams.

Apie į prie­glau­dą pa­te­ku­sius pa­kly­dė­lius skel­bia­ma spau­do­je, in­ter­ne­ti­nė­je sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nė­je.

Di­džiau­sias įstai­gos dar­buo­to­jų rū­pes­tis – nau­juo­sius šei­mi­nin­kus su­ras­ti be­vil­tiš­kiems pa­mes­ti­nu­kams.

Da­lis ste­ri­li­zuo­tų ka­čių, dau­giau­sia žmo­gaus ran­kų ne­trokš­tan­čių lau­ki­nu­kių, pa­lei­džia­ma vėl į gat­vę, kuo ar­čiau tos vie­tos, iš ku­rios bu­vo pa­im­tos.

Ž. Moc­ku­tė pa­sa­ko­jo, kad pa­vy­ko už­megz­ti ry­šius su pa­na­šio­mis ki­tuo­se mies­tuo­se vei­kian­čio­mis įstai­go­mis. Dau­ge­lis jų tu­ri di­des­nę pa­tir­tį gy­vū­nų glo­bos klau­si­mais. Be to, di­des­niuo­se mies­tuo­se ir „rin­ka“ ki­ta – dau­giau yra žmo­nių, au­gin­ti­nių ieš­kan­čių prie­glau­do­je.

Vie­šo­sios įmo­nės „Penk­ta ko­ja“ bei „Na­mi­nu­kas“ iš Vil­niaus jau ne vie­ną šu­ne­lį ir ka­ti­nė­lį iš gy­vū­nų glo­bos na­mų pa­ė­mė. Vie­ną ki­tą be­na­mį pri­glaus­ti pa­ža­dė­jo ir VšĮ „Ka­ti­no sva­jo­nė“ bei Ute­nos gy­vū­nų my­lė­to­jų drau­gi­ja.

Mat sos­ti­nė­je vis dau­giau ran­da­si žmo­nių, su­tin­kan­čių pri­glaus­ti gy­vū­nus lai­ki­nai glo­bai. Tai reiš­kia, kad šie sa­va­no­riai pri­žiū­ri gy­vū­nė­lį, kol jam bus su­ras­ti tik­rie­ji na­mai.

Taip ben­dra­dar­biau­jant su ko­le­go­mis, at­si­lais­vi­na ap­tva­rai ki­tiems Uk­mer­gės gat­vė­se ras­tiems gy­vū­nams.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tės, su šio­kia to­kia pro­ble­ma ten­ka su­si­dur­ti ir to­kiais at­ve­jais. Mat at­si­ra­dus ga­li­my­bei ap­gy­ven­din­ti gy­vū­ną ki­ta­me mies­te, ten­ka pa­gal­vo­ti apie nu­ga­be­ni­mą.

Vis dau­giau ran­da­si no­rin­čių­jų pri­glaus­ti gy­vū­nė­lį ir mū­sų ra­jo­ne. Ž. Moc­ku­tė džiau­gia­si, kad il­gai tie pa­tys ke­tur­ko­jai „val­diš­kuo­se“ na­muo­se ne­už­si­bū­na.

Tie­sa, žie­mą, kai gy­vū­nams ypač rei­kia prie­žiū­ros, žmo­nės ne to­kie ak­ty­vūs kaip šil­tes­niais me­tų se­zo­nais. „Gal juos stab­do tai, kad per šal­čius rei­kės ves­ti šu­ne­lį pa­si­vaikš­čio­ti?“ – svars­to pa­šne­ko­vė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų