Susirgimų pamažu daugėja

Ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų (ŪVKTI) su­kel­to­mis li­go­mis pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo.

Ma­žiau­sias ser­ga­mu­mas re­gist­ruo­tas Tau­ra­gės re­gio­ne (21,6 atv./10 000 gyv.), di­džiau­sias – Vil­niaus re­gio­ne (48,4 atv./10 000 gyv.). Šiek tiek ma­žes­nis ser­ga­mu­mas Pa­ne­vė­žio re­gio­ne – 29,7 ir Aly­taus – 29,9 atv./ 10 000 gyv.

Uk­mer­gė­je šis skai­čius – 35,56. atv./10 000 gyv. Gri­po at­ve­jų mū­sų ra­jo­ne kol kas ne­nu­sta­ty­ta. Vi­so­je Lie­tu­vo­je pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­sta­ty­ta 15 gri­po at­ve­jų.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad  nuo pra­ėju­sių me­tų ru­dens jų įstai­ga duo­me­nis apie mi­nė­tus su­sir­gi­mus iš gy­dy­mų įstai­gų ren­ka iš­ti­sus me­tus. Anks­čiau tai da­ry­da­vo tik gri­po se­zo­no me­tu.

Iki pir­ma­die­nio pie­tų duo­me­nis apie ŪVKTI ir gri­pą pa­tei­kia vi­sos Uk­mer­gės gy­dy­mo įstai­gos. Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus spe­cia­lis­tai su­rink­tą sta­tis­ti­ką per­siun­čia Už­kre­čia­mų li­gų cen­trui, o šis – Eu­ro­po­je šią sta­tis­ti­ką ren­kan­čiai tar­ny­bai.

Eu­ro­pos li­gų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės cen­tro duo­me­ni­mis, iš 25 ša­lių, ku­rios tei­kia in­for­ma­ci­ją apie ser­ga­mu­mą, net 24 ša­ly­se re­gist­ruo­ja­mas že­mas ser­ga­mu­mas gri­pu ir ŪVKTI. Mal­ta pra­ne­ša apie vie­ti­nį ser­ga­mu­mo ak­ty­vu­mą, o Bul­ga­ri­ja – vi­du­ti­nį.

Dau­ge­lio Eu­ro­pos ša­lių pa­tir­tis ro­do, kad į gri­pą pa­na­šias li­gas ir ūmi­nes kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jas šiuo me­tu su­ke­lia ir ki­ti kvė­pa­vi­mo ta­kų pa­to­ge­nai, o ne tik gri­po vi­ru­sas. Iš gri­po vi­ru­sų ti­pų iš­ski­ria­mi: pan­de­mi­nis A(H1), A(H3) ir B ti­po.

Skie­pai pri­pa­žin­ti efek­ty­viau­sia prie­mo­ne, ap­sau­gan­čia nuo gri­po ir jo su­ke­lia­mų kom­pli­ka­ci­jų. Skie­py­tis re­ko­men­duo­ja­ma kas­met prieš pra­si­de­dant epi­de­mi­niam gri­po lai­ko­tar­piui, lap­kri­tis – la­biau­siai tin­ka­mas mė­nuo.

Ka­dan­gi kas­met kei­čia­si gri­po vi­ru­sas ir kas­met ku­ria­ma nau­ja vak­ci­na nuo gri­po, skie­py­tis tu­rė­tų ir tie žmo­nės, ku­rie skie­pi­jo­si per­nai. Gri­po pro­fi­lak­ti­ka – kur kas pi­ges­nė ir efek­ty­ves­nė prie­mo­nė nei su­sir­gu­sių­jų gy­dy­mas.

Lie­tu­vo­je 2010–2011 me­tų gri­po se­zo­nui nu­pirk­ta 100 000 se­zo­ni­nės gri­po vak­ci­nos do­zių, ku­rios nau­do­ja­mos ri­zi­kos gru­pių skie­pi­ji­mui.

Nors ofi­cia­liai skel­bia­ma, kad tik ri­zi­kos gru­pių as­me­nys skie­pi­ja­mi ne­mo­ka­mai, me­di­kai ti­ki­na, kad ne­mo­ka­mai bū­tų pa­skie­py­ti ir į daž­ną gy­dy­mo įstai­gą at­ėję ri­zi­kos gru­pei ne­pri­klau­san­tys as­me­nys. Vak­ci­nos ga­lio­ji­mo lai­kas yra ri­bo­tas, tad me­di­kai lin­kę ge­riau ją pa­nau­do­ti, nei iš­pil­ti.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų