Sutartį pasirašė Baltarusijoje

Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos Gar­di­no ap­skri­ties Aš­me­nos ra­jo­ne sa­vait­ga­lį vy­ku­sio­je kas­me­ti­nė­je re­gio­ni­nė­je pa­ro­do­je ir tarp­tau­ti­nia­me eko­no­mi­kos fo­ru­me da­ly­va­vo mū­sų ra­jo­no de­le­ga­ci­ja.

Vi­zi­to me­tu pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Aš­me­nos vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to.

 

Ukmergiškių delegacija su Gardino apskrities valdžios atstovais.

Bal­ta­ru­si­jo­je vie­šė­jo ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė, ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Rim­vy­das Ci­vil­ka, Ben­dro­jo sky­riaus Ūki­nio ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bos vai­ruo­to­jas Ma­ri­jo­nas Da­lin­ke­vi­čius.

Gar­di­no ap­skri­ties eko­no­mi­kos fo­ru­me bu­vo pri­sta­ty­ti in­ves­ti­ci­niai ver­slo pro­jek­tai bei ben­dra­dar­bia­vi­mo su kai­my­ni­nių ša­lių part­ne­riais ga­li­my­bės. Uk­mer­giš­kiai ste­bė­jo kul­tū­ri­nę fo­ru­mo pro­gra­mą – Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu vy­ku­sio mū­šio Vo­kie­ti­ja – Ru­si­ja ins­ce­ni­za­ci­ją.

Ben­dra­dar­biau­ti su Bal­ta­ru­si­ja pa­ska­ti­no „Eu­ro­pos kai­my­nys­tės ir part­ne­rys­tės prie­mo­nės Lat­vi­jos, Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną“ pro­gra­ma.

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas kar­tu su part­ne­riais – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bei Aš­me­nos ra­jo­nu – pa­ren­gė pro­jek­tą „Eis­mo sau­gu­mo di­di­ni­mas ava­rin­giau­sio­se Uk­mer­gės ir Aš­me­nos mies­tų san­kry­žo­se, in­ves­tuo­jant į in­fra­struk­tū­rą ir gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mo di­di­ni­mą“, ku­rio ver­tė – 1 mi­li­jo­nas 156 tūks­tan­čiai li­tų. Iš jų Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos – 61 tūks­tan­tis li­tų.

Šio pro­jek­to me­tu nu­ma­to­ma mies­te įreng­ti 11 vaiz­do ste­bė­ji­mo taš­kų, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tal­po­se – vaiz­do ste­bė­ji­mo pul­tą.

Ben­dra pa­raiš­ka dėl pro­jek­to „Eis­mo sau­gu­mo di­di­ni­mas ava­rin­giau­sio­se Uk­mer­gės ir Aš­me­nos mies­tų san­kry­žo­se, in­ves­tuo­jant į in­fra­struk­tū­rą ir gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mo di­di­ni­mą“ vyk­dy­mo pa­teik­ta „Eu­ro­pos kai­my­nys­tės ir part­ne­rys­tės prie­mo­nės Lat­vi­jos, Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną“ pro­gra­mai.

Ki­ta Uk­mer­giš­kių de­le­ga­ci­ja rug­sė­jo 9-12 die­no­mis vie­ši Ita­li­jo­je. Į Ita­li­jos Co­log­no al Se­rio mies­tą de­le­ga­ci­ja vy­ko me­ro kvie­ti­mu da­ly­vau­ti Co­log­no al Se­rio mies­to šven­tės ren­gi­niuo­se.

Į Ita­li­ją iš­vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė, ra­jo­no ta­ry­bos na­riai Ka­zys Gry­baus­kas ir Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų