Dėl Leonpolio dvaro nepriežiūros areštuotas įmonės turtas

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas in­for­muo­ja, kad UAB „Tim­ber pack“ to­liau ven­giant su­si­mo­kė­ti 40 tūkst. li­tų bau­dą už Le­on­po­lio dva­ro rū­mų ne­pri­ežiū­rą, De­par­ta­men­to pra­šy­mu ant­sto­liai areš­ta­vo įmo­nei pri­klau­san­tį tur­tą. 

 

Le­on­po­lio dva­ro sa­vi­nin­kai ne­pri­žiū­ri...


 

Bau­da ben­dro­vei, be­si­ver­čian­čiai me­die­nos su­pir­ki­mu ir eks­por­tu į Va­ka­rų ša­lis, bu­vo skir­ta šių me­tų va­sa­rį. Spren­di­mas pri­im­tas po tre­jus me­tus kar­to­tų, ta­čiau taip ir ne­iš­girs­tų De­par­ta­men­to rei­ka­la­vi­mų pa­nai­kin­ti pa­da­ry­tus nuos­to­lius bei už­kirs­ti ke­lią to­les­niam dva­ro nio­ko­ji­mui.

Tarp pa­vel­do­sau­gi­nin­kų nu­ro­dy­tų la­biau­siai ran­kų lau­kian­čių dar­bų bu­vo tri­jų kros­nių ap­tvė­ri­mas, sie­kiant pa­da­ry­ti jas dar sun­kiau pri­ei­na­mas au­ten­tiš­kų kok­lių lu­pi­nė­to­jams, fa­sa­do iš­orės tin­ko (3 met­rų plo­to) at­kū­ri­mas, tarp se­no­vi­nius in­ži­ne­ri­nius įren­gi­nius sau­gan­čio rū­sio ir pir­mo­jo aukš­to žio­jin­čių sky­lių už­tai­sy­mas, iš­lau­žy­tų, iš­ar­dy­tų ir vei­kiau­siai kaip pa­ku­ros pa­nau­do­tų per­dan­gų ir ap­šil­ti­ni­mo sluoks­nių at­sta­ty­mas.

De­par­ta­men­to Vil­niaus te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­jas Vi­tas Kar­čiaus­kas tei­gia: „Daug kas pa­ste­bi, jog De­par­ta­men­to bei ant­sto­lių veiks­mai šį­kart bu­vo itin griež­ti. Ta­čiau esu ra­mus sa­ky­da­mas, jog vi­si spren­di­mai bu­vo sa­va­lai­kiai, o bau­da – pro­por­cin­ga.

„Tim­ber pack“ va­do­vams mes nie­kad ne­kė­lė­me ne­pa­grįs­tų ar ne­įgy­ven­di­na­mų rei­ka­la­vi­mų, o ir jiems at­si­sa­kant šiuos vyk­dy­ti gan il­gai sten­gė­mės pro­ble­mą spręs­ti, ne­si­kreip­da­mi į teis­mą.

2012 m. įmo­nei tei­kė­me tiks­lų są­ra­šą dar­bų, rei­ka­lin­gų ati­tai­sy­ti ža­lą, pa­da­ry­tą per tre­jus ap­lai­du­mo me­tus. Tuo me­tu jų orien­ta­ci­nė kai­na te­sie­kė 5 400 li­tų. Pa­ly­gi­nus su mi­ni­mos ben­dro­vės me­ti­ne apy­var­ta, ši su­ma, ga­lė­ju­si žen­kliai pa­ge­rin­ti dva­ro būk­lę, bu­vo iš­ties kuk­li, ir vis dėl­to lė­šų vyk­dy­ti pa­čių pri­si­im­tą pa­rei­gą jos va­do­vai ne­ra­do.

 Da­bar dėl pik­ty­biš­ko at­si­sa­ky­mo ben­dra­dar­biau­ti ir kas­dien di­dė­jan­čios ža­los Le­on­po­lio rū­mams iš „Tim­ber pack“ ant­sto­liai iš­ieš­kos jau ge­ro­kai di­des­nę su­mą. Ti­kiuo­si, kad pa­te­kę į vals­ty­bės biu­dže­tą pi­ni­gai il­gai­niui pri­si­dės ir prie tiks­lo, ku­riam UAB „Tim­ber pack“ va­do­vai juos tu­rė­jo skir­ti jau prieš ke­le­tą me­tų, – prie kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo. Ir vis­gi dar la­biau no­rė­tų­si, jog to­kių prie­mo­nių tek­tų im­tis kuo re­čiau.“

V. Kar­čiaus­kas taip pat in­for­ma­vo, kad Vil­niaus te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio dar­buo­to­jai ne­tru­kus kreip­sis į pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mi pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir nu­sta­ty­ti dėl vis dar blo­gė­jan­čios pa­sta­to būk­lės kal­tus įmo­nės va­do­vus ar­ba dar­buo­to­jus. Ti­ki­ma­si, jog šis žings­nis pa­vel­do­sau­gi­nin­kams at­vers dau­giau ga­li­my­bių siek­ti, kad at­ei­ty­je rū­mų val­dy­to­jai iš­ties pri­si­im­tų at­sa­ko­my­bę už sa­vo spren­di­mus.

UŽ inf.

2014-06-13-2 straipsnio 2 nuotr 2014-06-13-2 straipsnio 3 nuotr 2014-06-13-2 straipsnio 4 nuotr 2014-06-13-2 straipsnio 5 nuotr 2014-06-13-2 straipsnio 6 nuotr 2014-06-13-2 straipsnio 7 nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų