Atsakymus pateikė po dviejų mėnesių

Atsakymus pateikė po dviejų mėnesių /

Birželio 30 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pateiktas Darbo partijos frakcijos pareiškimas ir klausimai dėl savivaldybės įgyvendinamų viešųjų erdvių ir kitų projektų.

Atsakymai į šiuos klausimus buvo pateikti beveik po dviejų mėnesių rugpjūčio 25 dieną vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje.

Savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno pateiktus atsakymus pagarsino direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė.

Į klausimą, kas lemia projektų neįgyvendinimą laiku ir lėmė Vilniaus gatvės skvero projekto pabaigos nukėlimą ne vieną kartą, atsakyta, kad dauguma veiksnių priklauso nuo rangovo. Darbų pirkimai vyksta pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, dažnai rangovo pasirinkimą lemia mažiausia pasiūlyta kaina.

Sutartis su pirmuoju Vilniaus gatvės skvero projekto rangovu UAB „Revestus“ buvo nutraukta dėl įmonės bankroto. Tas lėmė ilgą priverstinį tolesnių darbų ir procedūrų sustabdymą, trukusį ilgiau nei 1-us metus. Per šį laikotarpį administracija kreipėsi į draudimo bendrovę, fiksavo atliktų ir neatliktų darbų apimtis objekte, nustatė defektus. 2020 m. rugpjūtį paskelbtas konkursas likusiems darbams, tačiau jis neįvyko negavus pasiūlymų. Paskelbus naują konkursą, su laimėtoju UAB „CoReal“ sutartis sudaryta 2020 m. gruodžio 8 d. Tačiau ir su šiuo rangovu darbai nevyko sklandžiai.

Šių metų liepą rangovas pranešė, kad darbų nesugebės baigti dėl sudėtingos įmonės finansinės situacijos. Rangovas įpareigotas grąžinti statybos dokumentus, perduoti statybvietę ir išsivežti savo statybines medžiagas.

Informuota, kad savivaldybės administracija organizuos neatliktų darbų pirkimus ir objekte numatytų darbų pabaigimą. Jų liko maždaug 4 proc. Reikia pagaminti seniūnijų herbus, atstatyti asfaltą, įrengti 8 šviestuvus, užbaigti gabionų įrengimą, atlikti apželdinimo darbus…

„Jei rinkos situacija bus palanki ir viešieji pirkimai įvyks sklandžiai, planuojama darbus prie skvero pabaigti dar šiais metais“, – teigiama atsakyme.

Į klausimą dėl Linų gatvės rekonstrukcijos darbų atsakyta, kad jie beveik baigti. Eismas gatve bus paleistas iki rugsėjo.

Šventosios upės pakrantės projekto pirmas etapas yra pabaigtas, vyksta darbų atidavimo vertinti procedūra, atliekami antro etapo darbų pirkimai.

Įgyvendinant buvusio karinio miestelio projektą, vyksta pakartotinis antro etapo darbų pirkimas, kadangi pirmuoju kartu nepavyko nupirkti darbų dėl pasiūlytos per didelės kainos. Pastarojo projekto pabaiga – 2023 m. birželio 30 d.

Į klausimą, ar savivaldybės veiksmai gali turėti įtakos projektų parengimui, jų eigai ir baigimo terminams, atsakyta, kad rengiant techninius projektus savivaldybė dalyvauja kaip užsakovas, projektavimą vykdo viešuosius pirkimus laimėjusi įmonė.

Baigus projektavimo darbus, atliekama techninio projekto ekspertizė. Rangos sutarčių vykdymą prižiūri ir kontroliuoja kiekvienai sutarčiai priskirti savivaldybės administracijos darbuotojai. Projektų vykdymą administruoja direktoriaus įsakymu sudarytos projektų darbo grupės. Atliekamų rangos darbų kokybės ir atitikties techniniam projektui kontrolę vykdo techninės priežiūros atstovai.

„Delsiant baigti darbus Vilniaus gatvės skvere, minėta, kad rangovui skaičiuojami delspinigiai. Kiek jų gauta, kam jie panaudoti?“ – klausė Darbo partijos frakcija.

Atsakyta, kad UAB „CoReal“ yra priskaičiuota 15 680 Eur delspinigių, bet, kol rangovas neperdavė statybvietės, delspinigiai neišskaičiuoti. Tačiau yra neapmokėtų sąskaitų rangovui – „sulaikyta“ 5 proc. suma panaši kaip ir delspinigių – 15 219 Eur.

Ar remontui uždarius Linų gatvę numatytas aplinkkelio gatvių tvarkymas?

Atsakyta, kad aplinkinėse Trakų, Malkų, Dirvonų gatvėse duobės buvo greideriuojamos ir prižiūrimos. Tuo rūpinosi rangovas ir miesto seniūnija. Atidarius eismą Linų gatve, minėtos gatvės bus papildomai greideriuojamos. Šiuo metu yra nupirkti Trakų, Malkų, Dirvonų gatvių projektavimo darbai. Kitais metais numatoma siūlyti jas perkelti į prioritetinę remontuojamų kelių ir gatvių sąrašo eilę.

O kaip su Vilniaus gatvės rekonstrukcija. Kada jos laukti?

„Vilniaus g. nuo centro iki tilto rekonstrukcijos projektą turi įgyvendinti VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, derindama su savivaldybe, bet jį sustabdė archeologai. Tyrinėjimų metu rasti seni pamatai ir medinis šulinys.

Šiuo metu Kultūros paveldo departamentas rašo ataskaitą dėl detaliųjų tyrimų. Rangovui perduos ataskaitą ir sumą, kiek kainuos tyrimai. Šis tada kreipsis į Kelių direkciją dėl papildomo finansavimo skyrimo. Kelių direkcijai priėmus sprendimą dėl finansavimo skyrimo, bus aišku, kada prasidės projekto darbai“, – teigiama atsakyme.

Kas prižiūri pėsčiųjų tako nuo tilto link hipodromo tiesimą? Kas jį projektavo ir kodėl jis tiesiamas būtent taip?

Atsakyta, kad tako Šventosios upės pakrantėje techninio projekto sprendinius lėmė tai, kad tvarkoma teritorija yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ichtiologinis draustinis, vieta šaltiniuota, užliejama pavasario potvynių metu.

Projekto rengimo metu sprendiniai buvo derinami su savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu, projektas buvo viešinamas, į visuomenės pateiktas pastabas atsižvelgta. Projektas taip pat suderintas su Aplinkos ministerija, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba, Aplinkos apsaugos agentūra, Anykščių regioninio tako direkcija.

Šį projektą buvo norima įgyvendinti, siekiant didinti teritorijos patrauklumą ir reprezentatyvumą, pritaikyti gamtinę teritoriją lankymui, pažinimui ir rekreacijai. Buvo suformuotas Šventosios upės pakrantės kraštovaizdinis siluetas, atvertos panoramos, sutvarkyti pakrantės želdynai, įrengtas pėsčiųjų takas, mažoji architektūra, erdvės poilsiui.

Tarybos veiklos reglamento 95-ame punkte nustatyta, kad atsakymai į tarybos posėdžio pabaigoje užduotus klausimus pateikiami posėdžio metu arba artimiausiame eiliniame tarybos posėdyje. 

Kadangi liepos mėnesį posėdžio nebuvo, nutiko taip, kad atsakymai buvo pateikti tik po dviejų mėnesių nuo pateikimo.

Darbo partijos frakcijos vardu klausimus uždavęs frakcijos narys Arvydas Pėšina dėl to išsakė pastabą ir sulaukė atsiprašymo.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *