Bausmę atlieka ne tik įkalinimo įstaigoje

Bausmę atlieka ne tik įkalinimo įstaigoje /

Nusikaltimą padaręs ir už jį kalėti nuteistas žmogus kai kuriais atvejais bausmę efektyviai atlikti gali ir ne įkalinimo įstaigoje. Vienas iš tokių būdų – probacija.

Probacija – sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei, kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra. Tai bausmės vykdymo forma, kai nuteistasis bausmę atlieka laisvėje, paskiriant jam įvairius draudimus bei įpareigojimus. Taip siekiama, kad nuteistieji nekartotų nusikaltimų ateityje ir kartu nebūtų išstumti iš visuomenės.

Lietuvoje veikia Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžios penkios apygardos probacijos tarnybos, kurias sudaro 49 teritoriniai probacijos skyriai, veikiantys vienos ar dviejų savivaldybių teritorijų ribose.

Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriuje, veikiančiame Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje dirba trys pareigūnės. Per metus jos vidutiniškai prižiūri apie 350 nuteistųjų, kurių amžius nuo nepilnamečio iki pensinio.

Prižiūrimiems asmenims teismas paskiria alternatyvias, su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes – laisvės apribojimą, viešuosius darbus, bausmės vykdymo atidėjimą, lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietos neatlikus laisvės atėmimo bausmės, taip pat auklėjamojo poveikio bei baudžiamojo poveikio priemones.

Priežiūros metu kontroliuojama, kaip nuteistieji vykdo teismo sprendimais jiems paskirtus įpareigojimus ar draudimus, padeda šiems asmenims integruotis į visuomenę bei pagal kompetenciją teikia jiems socialinę paramą.

Taikant bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, nuteistajam paliekama galimybė būti savo gyvenamojoje vietoje, dirbti, gyventi šeimoje. Žmogus gali mokytis, įsigyti specialybę, neprarasti bei palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais. Būdamas laisvėje jis turi galimybę dirbti ir užsidirbti nusikaltimu padarytai žalai atlyginti.

Asmens nusikalstamas elgesys dažnai būna susipynęs su įvairiais asmeniniais ir socialiniais sunkumais (alkoholis, smurtas, nedarbas, socialinių įgūdžių stoka), todėl svarbu šiuos sunkumus atpažinti ir spręsti. Svarbi nuteistųjų integracijos dalis yra skatinimas prisiimti atsakomybę už savo elgesį. Taip siekiama ne vien atkurti teisingumą po kriminalinio įvykio, bet ir sudaryti palankesnes sąlygas nuteistajam gyventi visuomenėje. Tokia bausmės vykdymo forma dažnai yra efektyvesnė nei įkalinimas.

Smurtavo šeimose

Nuo 2012 m. įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimojoje aplinkoje įstatymui, nemažą probacijos skyriaus prižiūrimųjų dalį sudaro asmenys, nuteisti už smurtines nusikalstamas veikas prieš savo artimuosius.

Per 2013 m. probacijos skyrius Ukmergės r. prižiūrėjo 395 asmenis, iš kurių 85 buvo nuteisti už smurtinius nusikaltimus, per 2014 m. – 460 asmenų, iš kurių 119 nuteisti už smurtines nusikalstamas veikas. 2015 m. buvo 359 asmenys, iš jų 126 nuteisti už smurtą.

Pastebima, kad dažniau nusikalsti linkę vyrai. Jie smurtauja prieš žmonas, drauges, motinas bei vaikus.

Moterų smurto atvejų nedaug. Jos smurtauja prieš savo vaikus, tėvus, rečiau prieš gyvenimo partnerius. Apie 98 proc. nuteistų asmenų smurtauja apsvaigę nuo alkoholio. Apie 48 proc. nuteistųjų gyvena su nepilnamečiais vaikais.

Apie 26 proc. nuteistųjų turi nuolatinį darbą, tik apie 4 proc. gyvena socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose.

Vyksta paskaitos

Asmenis, padariusius nusikalstamas veikas artimajam giminaičiui, šeimos nariui, teismas įpareigoja per nustatytą terminą dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Probacijos skyrius šiuos asmenis siunčia į Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vykdomus Intervencinės smurto programos užsiėmimus. Šis biuras vykdo Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2016–2020 metų programą.

Mūsų savivaldybė viena pirmoji šalyje pradėjo įgyvendinti smurto artimojoje aplinkoje prevencijos priemones bei ėmėsi ryžtingų veiksmų mažinant smurto apraiškas, teikiant pagalbą aukai, skatinant smurtautojus suvokti savo elgesį bei jį keisti.

Smurtinį elgesį keičianti programa trunka 6 mėnesius. Ją sudaro 2 individualūs ir 24 grupiniai užsiėmimai, vykstantys kartą per savaitę. Asmenys mokosi bendrauti be smurto, be agresijos spręsti šeimos konfliktus. Jie turi galimybę pasikalbėti, išmoksta perkelti įgytą patirtį į asmeninį gyvenimą.

Vasarį startavusioje programoje dalyvavo 34 nuteistieji, 10 – dalyvavo visuose programos užsiėmimuose ir ją baigė, kiti dalyvavimą tęsia.                   

Daugelis smurtautojų pažeidimus padaro apsvaigę nuo alkoholio. Visuomenės sveikatos biuras padeda spręsti ir alkoholio problemas – asmenys palydimi į Vilniaus priklausomybės ligų centrą stacionariai gydytis, dalyvauja Minesotos programoje ar užsikoduoja. Tarpininkaujant probacijos tarnybai yra nukreipiami ir į Ukmergės PSPC Psichikos sveikatos centrą, kur lankosi gydytojo, psichologo konsultacijose.

Vykdant nuteistųjų priežiūrą, probacijos skyrius Ukmergės r. bendradarbiauja ir su kitomis institucijomis – Ukmergės rajono policijos komisariatu, Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyriumi, Ukmergės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriumi, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centru, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga, rajono seniūnais, mokymo įstaigų socialiniais darbuotojais, klasės auklėtojais.

Padeda savanorė

Nuo kovo prie probacijos tarnybos veiklos prisidėjusi savanorė veda užsiėmimus, kurių metu priežiūroje esantiems asmenims suteikiama informacija apie įdarbinimą, prisistatymą darbdaviui, mokoma parašyti CV, prižiūrimieji mokomi tinkamai tvarkyti savo finansus, jaunuoliams suteikiama žinių apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą, padedama įgyti žinių, susikuriant nuostatas ir elgesio normas, reikalingas sveikam gyvenimo būdui.

Savanoriai gali padėti probacijos pareigūno prižiūrimam asmeniui siekiant socialinių tikslų, ieškant darbo, įsidarbinant, kreipiantis dėl socialinės paramos, padedant gydytis sergant priklausomybės ligomis ir pan. Tokia veikla gali tapti ne tik pagalba pareigūnui, pačiam nuteistajam, bet ir atverti galimybę realizuoti save visuomenėje, džiaugtis nuveiktu darbu.

Kviečiame visus norinčius prisijungti prie savanorių.

Teirautis Vilniaus apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriuje, Vytauto g. 109 (1 aukštas), tel. (8 340) 51120, 8 650 07172.

Tik dirbdami kartu, bendradarbiaudami ir padėdami vieni kitiems galime pasiekti teigiamų rezultatų – saugios visuomenės.

Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus inf.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *