Biudžetą tvirtino be aistrų

Gedimino Nemunaičio nuotr. Rajono meras R. Janickas pasveikino Klavdiją Stepanovą ir Valdą Petronį. Gedimino Nemunaičio nuotr. Rajono meras R. Janickas pasveikino Klavdiją Stepanovą ir Valdą Petronį.

Rajono taryba patvirtino dokumentą, kuriuo teks vadovautis visus šiuos metus, – metų biudžetą. Jame – 30 mln. 457,8 tūkst. Eur pajamų ir 30 mln. 839,8 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Asignavimai viršija pajamas 382 tūkst.

Praėjusią savaitę vykęs rajono tarybos posėdis tradiciškai prasidėjo nuo sveikinimų gimtadienius vasario mėnesį minėjusiems tarybos nariams. Gėlės įteiktos socialdemokratams Klavdijai Stepanovai ir Valdui Petroniui.

Piliečių tribūnoje pasisakė ukmergiškis Mindaugas Tamošiūnas. Jis kalbėjo apie renovuojant daugiabučius gyventojams iškylančias problemas. Viena jų – šildymo sistemų nesureguliavimas, kita – per menkas atsiperkamumas, nes renovuotame name mokestis už šildymą sumažėjo labai neženkliai. Be to, pasak kalbėtojo, šilumos kaina Ukmergėje pradėjus naudoti biokurą nesumažėjo taip smarkiai, kaip galėjo sumažėti.

Priminė pasikeitimus

Rajono meras Rolandas Janickas informavo kolegas apie galiojančius pasikeitimus Reglamente, susijusius su nusišalinimu nuo su tarybos nario viešaisiais ir privačiaisiais interesais besikertančių klausimų svarstymo.

Pirmiausiai privalu pareikšti apie nusišalinimą ir paaiškinti tokio motyvo esmę, tuomet išimti kortelę ir palikti posėdžio salę. Beje, taryba galės ir atleisti kolegą nuo nusišalinimo – tiesiog tam nepritarti.

Priėjus prie svarbiausio darbotvarkės klausimo – rajono biudžeto svarstymo – meras paprašė politikų nenusišalinti, nors pagrindo tam ir turėtų kiekvienas.

Tokiu atveju nebeužtektų balsuojančiųjų kvorumo...

Mano, kad mažės

Siūlomą tvirtinti rajono biudžetą pristatė Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto pirmininkas Andrius Lyška.

Jo teigimu, kadangi rajone gyventojų mažėja, mažėja ir biudžeto pajamos. Planuojama, kad jos šiemet bus 960 tūkst. Eur mažesnės, lyginant su praėjusiais metais.

Svarstant biudžeto projektą komitetuose nutarta papildomai skirti 4600 Eur turizmo paslaugų programai, Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro salės įrangos atnaujinimui. 1700 Eur padidinta ir sveikatingumo ir sporto renginių eilutė. Taip pat padidintos lėšos Ukmergės ligoninės e-sveikatos projektui.

637,6 tūkst. numatyti biudžetinių įstaigų veiklos programoms, finansuojamoms iš įstaigų gautų pajamų, 2 mln. 459,4 tūkst. – specialiosioms tikslinėms dotacijoms funkcijoms atlikti, 610,4 tūkst. – specialiosioms tikslinėms dotacijoms perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti.

Taip pat numatyta 6 mln. 972 tūkst. Eur specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, 1 mln. 289 tūkst. – specialioji tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti, 78,3 tūkst. – dotacija gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymui.

Nutarta imti 1 mln. 070,4 tūkst. Eur paskolą investiciniams projektams finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti.

Svarstant biudžetą pasisakę opozicinių partijų atstovai atkreipė dėmesį, kad ne tik mieste, bet ir kaime reiktų teikti žmonėms lankomosios priežiūros paslaugas. Miestiečiams jas teikia Nestacionarių socialinių paslaugų centro darbuotojai. Šioms paslaugoms teikti skirtas lėšas siūlyta panaudoti proporcingai miesto ir kaimo gyventojams.

Siūlymas perduotas socialinius klausimus nagrinėjančiai darbo grupei, vadovaujamai Klavdijos Stepanovos.

Kai be aštresnių diskusijų svarbiausiu metų dokumentu vadinamas rajono biudžetas buvo patvirtintas, su tuo Ukmergės rajono politikus pasveikino posėdyje dalyvavęs Seimo narys Kazys Grybauskas.

Skolinsis projektui

Ukmergės rajono savivaldybė nusprendė imti ilgalaikę paskolą iki 25 metų laikotarpiui iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Pinigai bus panaudoti investicijų projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“, įgyvendinamam pagal ES fondų lėšomis finansuojamus projektus.

Kadangi biudžeto pajamų nepakanka savivaldybės biudžete planuojamų investicinių projektų kofinansavimui, nutarta šiemet iš viso pasiskolinti iki 1 mln. 070,4 tūkst. Eur, iš jų 847,1 tūkst.– iš banko, likusią sumą – iš Finansų ministerijos perskolinamos Europos investicijų banko paskolos.

Bendra projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ vertė –  1 mln. 488,5 tūkst. Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 744,3 tūkst. Eur.

Šiemet projektas tik pradedamas vykdyti, todėl planuojamas poreikis finansavimui – 223,3 tūkst. Eur.

Modernizavimui – paskola

UAB Ukmergės butų ūkis nutarė modernizuotis ir imti paskolą įmonės programinės įrangos atnaujinimo ir teikiamų paslaugų modernizavimo projekto įgyvendinimui.

Paskolos ėmimui reikalingas savivaldybės garantas. Tarybos sprendimu savivaldybė suteiks iki 95 tūkst. Eur garantiją rajono biudžeto lėšomis. Tai reiškia, jog Ukmergės butų ūkiui tapus nemokiu, savivaldybė įsipareigoja biudžeto lėšomis padengti įmonės paimtą paskolą.

Pasak Ukmergės butų ūkio direktoriaus Giedriaus Pociaus, šiemet planuoja vykdyti paslaugų modernizavimą – investuoti į naudojamą programinę įrangą bei šildymo sistemų priežiūrą. Įmonėje dabar veikianti programinė įranga yra nusidėvėjusi, nefunkcionali. Tam planuojama skirti apie 50 tūkst. Eur.

Įsigyta viena duomenų bazė apjungtų dokumentų valdymo, sąskaitų valdymo ir klientų valdymo sistemas.

Taip pat planuojama įdiegti automatizuotų šilumos punktų nuotolinio valdymo ir stebėjimo sistemą.

Tokias sistemas kol kas turi tik didžiųjų miestų daugiabučių administratoriai.

Pasak direktoriaus, naujoji sistema leistų gyventojams taupyti šilumos energiją, o jų įmonė patirtų mažesnes sąnaudas. Darbuotojų esą atleisti neplanuojama, jie galėtų atlikti kitus pelną nešančius darbus.

Visa planuojama investicijos vertė – beveik 127 tūkst. Eur. Iš banko planuojama skolintis 95 tūkst. Eur. G. Pociaus paskaičiavimu, investicija į modernizavimą atsipirktų per ketverius–penkerius metus.

Perėmė turtą

Tarybos sprendimu rajono savivaldybė perėmė šiuo metu Kūno kultūros ir sporto departamento patikėjimo teise valdomą turtą – universalią dirbtinės dangos sporto aikštelę prie Vidiškių pagrindinės mokyklos. Aikštelė įrengta praėjusiais metais. Ji bus perduota mokyklai.

Kitas savivaldybės perimtas turtas – valstybei nuosavybės teise priklausančios Jasiuliškių socialinės globos namų patikėjimo teise valdomos patalpos –10 butų. Butai teisės aktų nustatyta tvarka bus siūlomi įsigyti asmenims, šiuo metu juos nuomojantiems.

Parduos butą

Nutarta leisti parduoti savivaldybės būstą jame gyvenančiai šeimai. Dviejų kambarių 34 kv. m butas su 15,7 kv. m bendro naudojimo patalpomis Pivonijos gatvėje įvertintas 3300 Eur. Pridėjus pardavimo išlaidas parduodamas už 3542 Eur.

Dėl pardavimo į savivaldybę kreipėsi šeima, kuri šį butą nuomojasi nuo 1995 metų. Socialinio būsto nuomos sąlygos nebuvo taikomos. Pernai butas įtrauktas į savivaldybės parduodamų pastatų sąrašą.

Lėšos, gautos pardavus būstą, bus pervedamos į savivaldybės biudžetą ir naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai.

Atstovaus posėdyje

Taryba įgaliojo Ukmergės rajono merą R. Janicką atstovauti savivaldybei neeiliniame visuotiniame UAB „VAATC“ akcininkų susirinkime, kuris įvyks vasario 26 d.

Be kita ko susirinkime bus tvirtinami nauji Vilniaus apskrities savivaldybių atliekų tvarkymo veiklos tarifų dydžiai.

Tarybos posėdyje dalyvavo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) direktorius Tomas Vaitkevičius.

Svečias neslėpė, kad jo vadovaujama įmonė, kurios akcininkės yra visos Vilniaus apskrities savivaldybės, šiuo metu išgyvena anaiptol ne geriausius laikus. Neneigė: jei tai būtų eilinė įmonė, jos būklė būtų traktuojama kaip bankrutuojanti.

Apie sudėtingą situaciją byloja ir tai, kad T. Vaitkevičius praėjusiais metais tapo ketvirtuoju per trumpą laiką paskirtuoju šios įmonės vadovu. Beje, T. Vaitkevičius anksčiau yra ėjęs teisingumo viceministro pareigas.

Naujasis vadovas pasakojo, kad imamasi įvairių priemonių įmonės stabilumui užtikrinti, ir esą rezultatai jau gerėja. Vis dėlto pagrindinės VAATC pajamos, anot vadovo, –  būtent veiklos tarifai ir vadinamasis sąvartyno vartų mokestis. Kokie bus patvirtinti tarifai, nuo kurių priklauso ir kiekvieno mūsų mokestis už buitines atliekas, turėtų paaiškėti po šios įmonės akcininkų susirinkimo.

Pasidalino patalpas

Gedimino gatvės 11 numeriu pažymėtame pastate šiuo metu yra įsikūręs Ukmergės rajono savivaldybei priklausantis archyvas ir Vilniaus visuomenės sveikatos centro Ukmergės skyrius.

Faktiškai šios patalpos yra padalintos, tačiau pernai atlikus pastato padalijimą į atskirus nekilnojamojo turto kadastro vienetus, atsirado būtinybė naujai suformuotas patalpas registruoti.

Taip pat atsirado būtinybė pasirašyti susitarimą dėl patalpų naudojimosi tvarkos nustatymo. Tarybos sprendimu tokia sutartis bus pasirašyta.

E. sveikata stringa

Ukmergės rajono savivaldybės gydytojas Vytautas Motiejūnas informavo, kaip vyksta elektroninių paslaugų diegimas Ukmergės gydymo įstaigose – ligoninėje ir PSPC.

Pasak V. Motiejūno, Ukmergės PSPC e-sveikatos paslaugų projekte dalyvauja kaip Šeškinės poliklinikos partneriai. Tačiau labai džiaugtis šioje srityje nėra kuo, pavyzdžiui, odontologai, psichiatrai į sistemą neturi galimybės jungtis, medikai negali prie sistemos prisijungti iš asmeninių kompiuterių, dalį duomenų mato tik pacientai, dalį – tik medikai, registracija stringa, kol kas nestartavo ir e. receptas. To tikimasi kovo mėnesį.

Pasak savivaldybės gydytojo, ne geresnė padėtis ir Ukmergės ligoninėje. Čia e. sveikatos paslaugų projektas įgyvendinamas drauge su Elektrėnų gydymo įstaiga.

Mūsų ligoninei dar trūksta beveik pusšimčio kompiuterių, serverių, o norint juos sujungti į darniai veikiančią sistemą, reikės 15 kilometrų laidų...

Apmaudu ir tai, kad dvi po vienu stogu įsikūrusios Ukmergės gydymo įstaigos neturi ir artimiausiu laiku neturės tarpusavio internetinės sistemos ryšio.

Politikai nepraleido progos padiskutuoti apie PSPC ir jai priklausančios greitosios medicininės pagalbos skyriaus konfliktą. Iš televizijos reportažų matyti, kad jis niekur nedingo. Pasak rajono mero, įmonės vadovei siūlyti sprendimo būdai, vienas jų – mažinti administravimo išlaidas. Tuo tarpu „greitosios“ darbuotojų reikalavimas jų atlyginimus prilyginti „vilnietiškiems“ vadintas nerealiu. Nerealus ir reikalavimas padidinti „greitosios“ postų skaičių, mat tai priklauso ne nuo norų, o nuo rajono gyventojų skaičiaus. Pagal mūsų gyventojų skaičių priklauso du postai.

Posėdžio pabaigoje rajono meras grįžo prie jo pradžioje viešintos informacijos apie pasikeitimus tarybos Reglamente. Akcentavo būtinybę pranešti priežastį, jei tarybos narys negali dalyvauti posėdyje. Tris tarybos, komisijų ar darbo grupės posėdžius be priežasties praleidusio politiko elgesys bus svarstomas. Be to, tarybos nariai raginti patikslinti savo viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+5 # balansinis 2016-02-24 17:34
Kada zmones pamatys subalansuota biudzeta!!?? Kiek galima gyventi "i minusa"???
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų