Šviesoforo prekybos centras RIMI neįrengs

Šviesoforo prekybos centras RIMI neįrengs Šviesoforo prekybos centras RIMI neįrengs

Vy­tau­to ir V. Ku­dir­kos gat­vių san­kry­žo­je pre­ky­bos cen­tro RIMI va­do­vai bu­vo pa­ža­dė­ję pa­sta­ty­ti ir švie­so­fo­rą. Ta­čiau to ne­be­da­rys. Sa­vi­val­dy­bės ke­lių eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jai pa­teik­tas siū­ly­mas mi­nė­to­je vie­to­je eis­mo srau­tą su­re­gu­liuo­ti įren­giant tik pa­pil­do­mų juos­tų bei sau­gos sa­le­lių.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ke­lių eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je UAB „RIMI Lie­tu­va“ pro­jek­tų va­do­vas Pau­lius Ma­mai­tis pa­tei­kė siū­ly­mą vie­to­je ža­dė­to švie­so­fo­ro įreng­ti ki­tas sau­gu­mo bei srau­tų ma­ži­ni­mo prie­mo­nes.

Švie­so­fo­ro at­si­sa­ky­mą mo­ty­va­vo tuo, kad pre­ky­bos cen­tras „ne­pa­vei­kė taip ne­ga­ty­viai eis­mo, kaip bu­vo pla­nuo­ta“. Mat, anot pra­ne­šė­jo, au­to­mo­bi­lių srau­tas ge­ro­kai ma­žes­nis nei bu­vo prog­no­zuo­ta sta­tant RIMI.

Jis iš­dės­tė ke­tu­ris va­rian­tus – jie ski­ria­si eis­mo juos­tų abie­jo­se gat­vė­se skai­čiu­mi ir plo­čiu. Ta­čiau vi­siems pa­siū­ly­mams ga­lio­ja ke­lios ben­dros de­ta­lės: per­ke­lia­ma au­to­bu­sų sto­te­lė, įren­gia­mos per­ėjos su kryp­ti­niu ap­švie­ti­mu, san­kry­žos tvo­re­lė – „kad ne­bū­tų no­rin­čių kirs­ti san­kry­žą ne­ga­li­mo­je vie­to­je“.  

Ko­mi­si­ja, su­dė­lio­ju­si vi­sų pa­teik­tų pa­siū­ly­mų „pliu­sus“ ir „mi­nu­sus“, pa­si­rin­ko to­kį va­rian­tą, ku­ria­me dau­giau­sia eis­mo juos­tų.

Vy­tau­to gat­vės da­ly­je nuo mies­to pu­sės bei V. Ku­dir­kos gat­vė­je bus įreng­ta po tris eis­mo juos­tas.

Šiuo at­ve­ju juos­tos bus siau­res­nės ir vai­ruo­to­jai prieš san­kry­žą bus pri­vers­ti ma­žin­ti grei­tį. Nu­ma­ty­tas prie­mo­nes san­kry­žo­je pre­ky­bos cen­tras įsi­pa­rei­go­jo įreng­ti pa­va­sa­rį.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me apie tai, kad bus įreng­ta žie­di­nė san­kry­ža Del­tu­vos ir Žie­do gat­vių san­kir­to­je. Iš pra­džių ke­ti­na­ma įreng­ti lai­ki­ną su­ren­ka­mą žie­di­nę san­kry­žą, o iš­spren­dus fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mus – sta­cio­na­rią.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ke­lių eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bu­vo pa­tiks­lin­tos kai ku­rios žie­do įren­gi­mo de­ta­lės. Iš­klau­sy­ti Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mo ins­ti­tu­to Sau­gaus eis­mo sky­riaus va­do­vės Do­vi­lės Kra­saus­kai­tės pa­aiš­ki­ni­mai dėl Žiedo–Deltuvos gat­vių san­kry­žos.

Ji ak­cen­ta­vo, kad lai­ki­no­jo­je san­kry­žo­je iš­liks tie­sio­gi­nis įva­žia­vi­mas į ša­lia esan­čią sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vę. Ta­čiau iš­va­žia­vi­mas iš par­duo­tu­vės aikš­te­lės bus ri­bo­ja­mas – lei­džia­ma kryp­tis tik į de­ši­nę.

Taip pat ta­me eta­pe, kuo­met bus įreng­ta lai­ki­na san­kry­ža, pės­čių­jų per­ėjos ne­bus žy­mi­mos. Dar nė­ra in­fra­struk­tū­ros, ne­įreng­ti ša­li­gat­viai ir per­ėja bū­tų „nuo žo­lės iki žo­lės“.

Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius sa­ko, kad dar ne­su­skai­čiuo­ta, kiek kai­nuo­tų šių su­ren­ka­mos ir nuo­la­ti­nės san­kry­žų įren­gi­mas. Ta­čiau ma­no­ma, kad lai­ki­no­sios įren­gi­mo su­ma pa­aiš­kės dar šiais me­tais.

Pla­nuo­ja­ma, kad „tik­ro­ji“ žie­di­nė san­kry­ža Del­tu­vos ir Žie­do gat­vių san­kry­žo­je tu­rė­tų at­si­ras­ti 2017 me­tais. Ta­čiau ar pa­vyks, pri­klau­sys nuo fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+3 # vacys 2015-12-13 14:54
Jeigu sviesoforo nebus,tai gal kalneliai padetu? :)
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų