Ukmergės PSPC dirbs ir šeštadieniais?

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Uk­mer­gės PSPC tu­rės dirb­ti ir šeš­ta­die­nį. O dar­bo už­mo­kes­tis už šį, pa­pil­do­mą, krū­vį me­di­kams bus mo­ka­mas iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Prie to­kios iš­va­dos pri­ėjo dar­bo gru­pė, su­da­ry­ta svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo klau­si­mams spręs­ti. Už to­kį siū­ly­mą dar tu­rės bal­suo­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

Pa­sak dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kės, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jos Klav­di­jos Ste­pa­no­vos, šis spren­di­mas anaip­tol ne­reiš­kia, kad šeš­ta­die­niais tu­rės dar­buo­tis vi­sas PSPC. Tu­rė­tų dirb­ti tik bu­din­ti ko­man­da: gy­dy­to­jas, re­gist­ra­tū­ra, pro­ce­dū­ri­nio ka­bi­ne­to slau­gy­to­ja. Iš vi­so – 4–5 me­di­kų ko­man­da.

Ti­ki­ma­si, kad šiam dar­bui at­si­ras­tų sa­va­no­rių, mat už dar­bą sa­vait­ga­lio die­ną bū­tų mo­ka­ma 1,5 kar­to di­des­nis at­ly­gi­ni­mas.

At­ly­gi­ni­mai me­di­kams mo­ka­mi iš Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos biu­dže­to, ta­čiau nu­ma­to­mam pa­pil­do­mam už­mo­kes­čio fon­dui fi­nan­suo­ti dar­bo gru­pės siū­ly­mu lė­šos bū­tų ski­ria­mos iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Tam reik­tų nu­ma­ty­ti 16 tūkst. eu­rų.

Be­je, dau­ge­ly­je ap­lin­ki­nių ra­jo­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trai šeš­ta­die­niais dir­ba. Ta­čiau fi­nan­sa­vi­mas už šį dar­bą – skir­tin­gas. Pa­sak K. Ste­pa­no­vos, yra ra­jo­nų, kur me­di­kai šeš­ta­die­niais dir­ba mai­nais į su­trum­pin­tą dar­bo die­ną ki­to­mis sa­vai­tės die­no­mis. Be to, pa­ste­bi­ma, kad šeš­ta­die­niais pa­cien­tai pas me­di­kus lan­ko­si tik ry­tais.

Kol kas vi­sai ne­aiš­ku, kaip Uk­mer­gės pa­cien­tai pri­ims šią nau­jo­vę.

Vi­ce­me­rė in­for­ma­vo, kad su mi­nė­tu siū­ly­mu, tei­kia­mu ra­jo­no ta­ry­bos svars­ty­mui, Uk­mer­gės PSPC me­di­kai jau su­pa­žin­din­ti. Ta­čiau ne­nei­gė, kad spren­di­mo su džiu­ge­siu jie ne­pri­ėmė: li­ko ne­pa­ten­kin­ti.

Ste­pa­no­vos va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė pri­ėmė ir ki­tus su me­di­kų dar­bų ir pa­cien­tų ge­ro­ve su­si­ju­sius spren­di­mus.

Siū­lo­ma, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nuo ki­tų me­tų fi­nan­suo­tų kai­mų ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tus. Jų iš­lai­ky­mas ra­jo­no biu­dže­tui kai­nuo­tų 76 tūkst. Eur.

Be to, pra­šo­ma skir­ti 19 152 Eur Vep­rių am­bu­la­to­ri­jos sto­go re­mon­tui ir 12 tūkst. – Lai­čių ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­to pa­tal­pų re­mon­tui.

Ne­sky­rus fi­nan­sa­vi­mo kai­mo svei­ka­tos punk­tams, de­ja, iš­ei­tis lik­tų vie­nin­te­lė – juos už­da­ry­ti, nes gy­ven­to­jų ra­jo­ne spar­čiai ma­žė­ja.

Uk­mer­gės PSPC grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riaus ga­ra­žų re­mon­tui sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te siū­lo­ma nu­ma­ty­ti 59 tūkst., nuo­te­kų  ka­na­li­za­ci­jos įren­gi­mui, elek­tros ka­be­lių nu­tie­si­mui – 11 tūkst., Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus pa­tal­pų re­mon­tui – 110 tūkst., Uk­mer­gės li­go­ni­nės in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų in­fra­struk­tū­ros at­nau­ji­ni­mui ir plėt­rai – 94 tūkst. eu­rų.

Dar­bo gru­pė pri­ėmė ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riaus dar­buo­to­jams ne­pa­lan­kų spren­di­mą. Šio sky­riaus me­di­kai yra ne­pa­ten­kin­ti sa­vo at­ly­gi­ni­mais ir yra pa­tei­kę ra­jo­no va­do­vams pa­gei­da­vi­mą jung­tis prie Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos sto­ties.

Kad to­kios me­di­kų sva­jo­nės iš­si­pil­dy­tų, rei­ka­lin­gas įstai­gos stei­gė­jo – ra­jo­no ta­ry­bos pri­ta­ri­mas.

Ta­čiau dar­bo gru­pė nu­ta­rė to­kio pa­gei­da­vi­mo ne­ten­kin­ti ir po­li­ti­kų svars­ty­mui jo ne­teik­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų