Kelyje pasimaišė stirna

Po­li­ci­ja pa­ta­ria vai­ruo­to­jams va­žiuo­jant miš­kin­go­mis vie­to­vė­mis pa­si­rink­ti sau­gų grei­tį ir ne­pra­ras­ti bud­ru­mo.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę, sek­ma­die­nį, eis­mo įvy­kis įvy­ko ke­ly­je Uk­mer­gė– Kė­dai­niai, Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je, ties Gro­te­lių kai­mu.

20 val. 35 min. Kė­dai­nių gy­ven­to­jas, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Peu­ge­ot“, pa­ma­tė į ke­lią iš­bė­gu­sią stir­ną.

Ban­dy­da­mas iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo su gy­vū­nu, 23-ejų me­tų vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ver­tė­si.

Vai­ruo­to­jas ir kar­tu va­žia­vu­si ke­lei­vė di­des­nių  su­ža­lo­ji­mų ne­pa­ty­rė.

PK inf.

TAGGED:
Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *