Ko siekia rajono valdžia, siekdama skubiai atsisakyti visų rajono gyventojų sumokėtų 275 000 eurų?

Ko siekia rajono valdžia

Nerimstant aistroms dėl ypatingos skubos tvarka rajono valdžios siekiamos sudaryti taikos sutarties ir atsisakyti didžiosios dalies reikalavimų į rajono gyventojų sumokėtas pinigines lėšas bei gavęs per du šimtus gyventojų prašymų buvau priverstas plačiau pasidomėti susidariusia situacija.

Juolab kad rajono žiniasklaidoje š. m. rugpjūčio 30 dieną pasirodė užsakomieji Ukmergės rajono savivaldybės straipsniai, siekiantys apginti ir pateisinti  skubų taikos sutarties su UAB „Ekonovus“ sudarymą.

Faktai trumpai:

  • 2013-01-02 Ukmergės rajono savivaldybė paskelbė viešą konkursą dėl atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimo (pirkimo Nr. 131303).

Skelbime sutarties apimtys nurodytos taip: ,,Perkamos atliekų tvarkymo Ukmergės rajone paslaugos 5 metams. Preliminarus atliekų kiekis – apie 17 000 tonų per metus. Visos sutarties metu numatomas preliminarus atliekų kiekis – apie 80 000 tonų. Tiekėjas turės įrengti atliekų rūšiavimo liniją“.

  • 2013-03-27 Ukmergės rajono savivaldybės administracija, kaip užsakovas, su UAB ,,Ekonovus“, kaip viešojo pirkimo konkurso nugalėtoju ir paslaugų teikėju, sudarė paslaugų pirkimo sutartį ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo paslaugos teikimo“ Nr. 20-179. Sutartimi (19.16 p.) paslaugos teikėjas įsipareigojo pasibaigus Sutarties terminui (60 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo su galimybe dėl nenumatytų aplinkybių pratęsti iki 6 mėnesių, bet ne ilgiau iki bus parinktas naujas paslaugos teikėjas) perduoti užsakovui rūšiavimo liniją su priklausiniais ir konteinerius.
  • Atliekų rūšiavimo linijos įrengimas buvo įtrauktas į paslaugos tarifą, kurį mokėjo visi be išimties rajono gyventojai.
  • Atliekų rūšiavimo linija įrengta nebuvo, surinktos lėšos nebuvo grąžintos nei Ukmergės rajono savivaldybei, nei rajono gyventojams.
  • 2015-09-02 Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių vykdymo vertinimo skyrius pateikė Neplaninio viešojo pirkimo Sutarčių vykdymo vertinimo išvadą Nr.4S-2997, kuria įvertino 2013-03-27 paslaugų pirkimo sutarties Nr. 20-179 vykdymo atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymui ir/ar su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams. Tarnybos nuomone, įvertinus tai, kad pasikeitus teisės aktams atliekų rūšiavimo linijos įrengimas Ukmergės rajone tapo neaktualus, perkančioji organizacija, siekdama racionalaus pirkimui skirtų lėšų panaudojimo, turėjo pakeisti Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti atliekų rūšiavimo linijos įrengimo darbų ir atitinkamai perskaičiuoti atliekų tvarkymo paslaugos įkainį
  • Įkainis perskaičiuotas nebuvo, o Ukmergės rajono savivaldybė, reikalaudama grąžinti 425 000 eurų gyventojų sumokėtų lėšų, skirtų atliekų rūšiavimo linijos įrengimui, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, kuriame byla nagrinėjama iki šiol.

Šių metų rugpjūčio 10 d., rugsėjo 11 d. buvo sušaukti posėdžiai, kurių tikslas buvo supažindinti Tarybos narius su susiklosčiusia situacija, tačiau posėdžių metu paaiškėjo, kad jų pagrindinis tikslas – gauti kolegialų pritarimą taip trokštamai sudaryti taikos sutarčiai.

Keista, tačiau pirmasis posėdis pakrypo netikėta linkme – tiek rajono meras Rolandas Janickas, tiek rajono savivaldybei teisme atstovaujantis advokatas Virgilijus Kaupas pristatė planuojamą sudaryti taikos sutartį. Nors jos projekto pateikta nebuvo, pranešėjai vardino tokios sutarties sudarymo privalumus ir nurodė, kad su atsakovu UAB „Ekonovus“ yra susitarta dėl 150 000 eurų kompensacijos, kuri būtų išmokėta per 7 mėn. Kitaip tariant, Ukmergės rajono savivaldybė geranoriškai atsisakytų 275 000 eurų reikalavimo į visų rajono gyventojų sumokėtas pinigines lėšas. Be to, posėdyje netikėtai buvo surengtas balsavimas, kurio metu prieš tokios sutarties, kurios projektas net nebuvo pateiktas, sudarymą vienintelis pasisakiau prieš. Po šio posėdžio, siekiant ginti viešąjį interesą ir užkirsti kelią neskaidriems procesams, kreipiausi į Generalinę prokuratūrą, kuri medžiagą perdavė Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Atsakingai pažymiu, kad tokie mano žingsniai nebuvo spontaniški. Mane konsultavę teisininkai stebėjosi tokiu bylos posūkiu. Ypatingą nuostabą kėlė tai, kad byloje trečiuoju asmeniu patraukta Viešųjų pirkimų tarnyba yra Ukmergės rajono savivaldybės pusėje, byloje yra pateiktas visiškai rajono savivaldybę palaikantis atsiliepimas, todėl nesuprantama, kodėl reikėtų atsisakyti didžiosios dalies reikalavimų. Vertinant tai, kad bylinėjimasis gali užtrukti, kainuos papildomų lėšų, mane konsultavę teisininkai iškėlė klausimą, kodėl savivaldybė, turinti Teisės skyrių ir jame dirbančius tris valstybės tarnautojus, yra atstovaujama papildomai samdomų teisininkų. Negana to, nepriklausomi teisininkai stebėjosi, kodėl Ukmergės rajono savivaldybė ieškinyje nesugebėjo suformuluoti papildomo reikalavimo priteisti procesines palūkanas nuo ieškinio iškėlimo teisme dienos, kas šiandien sudarytų beveik 46 750 eurų.

 Šių metų rugpjūčio 30 d. rajono žiniasklaidoje pasirodė užsakomieji Ukmergės rajono savivaldybės straipsniai, siekiantys pateisinti  skubų taikos sutarties su UAB „Ekonovus“ sudarymą ir paneigti menamai klaidinančią informaciją. Deja, faktai byloja ką kita.

Užsakomajame straipsnyje buvo nurodyta, kad ilgą laiką šalys buvo taikinamos patyrusio teisės specialisto, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Artūro Driuko, tačiau procesas buvo nesėkmingas. Kyla klausimas: jei mediacijos, kurią vedė toks patyręs teisininkas, metu nepavyko susitarti taikiai, kas pasikeitė dabar?  Greičiausiai, nieko, tačiau artėjant savivaldos rinkimams atsiranda poreikis parodyti nuveiktus darbus, tikintis, kad visuomenė to nesupras.

Negaliu tam pritarti – esu išrinktas atstovauti rinkėjų interesams ir nebūsiu pasyvus abejotinų procesų stebėtojas.

Taip pat užsakomajame straipsnyje nurodyta, kad dar bus tariamasi su ekspertais, vertinamos atsakovo UAB „Ekonovus“ pateikto priešieškinio perspektyvos, gynybinė taktika, tačiau pamirštama nurodyti, kad Viešųjų pirkimų tarnyba tiek pateiktose išvadose, tiek atsiliepime teismui yra rajono žmonių pusėje. Be to, UAB „Ekonovus“ turi rajono žmonių pinigus, o Ukmergės rajono savivaldybė atliekų rūšiavimo linijos neturi.

Negana to, panašaus pobūdžio užsakomieji straipsniai, rajono valdžios veiksmai, gąsdinimai galimybėmis pralaimėti bylą ir siekis bet kokiomis priemonėmis sudaryti taikos sutartį tik dar labiau skatina mintis, kad kažkas šioje istorijoje ne taip.

Kaip paskutinio Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu sakė Tarybos narys Valdas Petronis, visi artimiausioje ateityje suplanuoti posėdžiai, susitikimai su ekspertais veda į vienintelį tikslą – bet kokia kaina sudaryti taikos sutartį ir rajono žmonių pinigus padovanoti nesąžiningiems verslininkams. Panašu, kad šie žodžiai buvo ne be pagrindo – Valdas Petronis buvo teisus. Posėdžio, vykusio šių metų rugsėjo 11 dieną, metu Tarybos nariai toliau buvo įtikinėjami taikos sutarties naudingumu, keletą kartų pakartota patarlė apie žvirblį saujoje ir elnią girioje.

Tokia logika man nepriimtina – esu išrinktas žmonių ne žvirblių gaudyti, nuolaidžiauti nesąžiningiems verslininkams ir balsuoti už abejotinus sprendimus. Tikiu mūsų valstybe, jos teisingumo sistema ir teisingumu. O jei kažkada tektų tuo nusivilti, bent jau žinosiu, jog padariau viską, ką galėjau, kad manimi pasitikėjęs rajono žmogus būtų apgintas ir didžiuotųsi nuoširdžiu ir tinkamu atstovavimu.

Pagarbiai

Darius Varnas,

Savivaldybės tarybos narys,

Savivaldybės ūkio komiteto pirmininkas

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *