Kokį atlygį gauna savivaldybės tarybos nariai?

Kokį atlygį gauna savivaldybės tarybos nariai? /

Žurnalistui, visuomenininkui Andriui Tapinui pradėjus tyrimą, kur šalies savivaldybių tarybų nariai išleidžia jų veiklai skirtus pinigus, klausimo apie tai sulaukta ir Ukmergėje.

Praėjusią savaitę rajono savivaldybės administracija sulaukė prašymo pateikti šiuos duomenis.

Rajono savivaldybės administracijos direktorės pareigas laikinai einanti Zina Kurmelienė sakė, kad visai prašomai informacijai surinkti prireiks laiko, nes prašoma visų praėjusios kadencijos savivaldybės tarybos narių išlaidas pagrindžiančių dokumentų duomenų už ketverius praėjusius metus.

Z.Kurmelienė priminė, kad savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimą apsprendžia Vietos savivaldos įstatymas ir, remiantis juo bei kitais teisės aktais, mūsų savivaldybės tarybos patvirtintas veiklos reglamentas. Jos manymu, ydinga yra tai, kad kiekvienoje savivaldybėje patvirtinama nevienoda tvarka, todėl savivaldybių politikams apmokėjimai smarkiai skiriasi.

Atkreipė dėmesį, kad fiksuotos algos savivaldybės tarybos nariai negauna. Atlyginama jiems tik už posėdžiuose praleistą laiką bei padengiamos kanceliarinės išlaidos. Priminsime, kad dėl to dabar ir kilusi sumaištis – pateikiant jas pagrindžiančius dokumentus nustatyta daugybė įvairių gudravimo ar net sukčiavimo atvejų: už mokesčių mokėtojų pinigus savivaldybių tarybų nariai nuomojasi jiems patiems priklausančias mašinas, perkasi kompiuterius bei telefonus, pravažiuoja įspūdingus atstumus, norėdami atgauti lėšas už kurą.

Pavyzdžiui, aplink 500 kv. km Pagėgių savivaldybę tarybos nariai turėjo važinėtis ratu, nes tyrimas atskleidžia, kad vienas tarybos narys per kadenciją neva nuvažiavo 90 tūkst. kilometrų.

Taip pat atskleidžiama, kad Šilutėje tarybos nariai per kadenciją pravažinėjo beveik keturis milijonus kilometrų. Vieno tarybos nario rekordas – 25 tūkst. eurų už degalus ir transporto išlaidas. Taip pat kai kurie pirkosi išmaniuosius telefonus ir juos „pakišo“ po mobiliojo ryšio išlaidomis.

Svarstoma, kad reikėtų atsisakyti tokių kanceliarinių išlaidų, pakeisti įstatymą ir padidinti tą patį valandinį atlyginimą, kuris yra skiriamas tarybos nariams. 

Pripažindama, kad dabartinė praktika yra ydinga, Lietuvos savivaldybių asociacija LSA siūlo tobulinti su savivaldybių tarybų narių veikla susijusių išlaidų reglamentavimą.

„Akivaizdu, kad ilgametė ydinga praktika egzistuoja iš inercijos. Priimame tai kaip šaltą dušą. Todėl dabar svarbiausia kuo greičiau imtis konkrečių veiksmų taisyti šias sistemos spragas ir užtikrinti, kad nebebūtų sąlygų joms atsirasti ateityje“, – sako LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

Pasak jo, dabartinė situacija dar kartą  parodė, kad svarbiausias saugiklis, galintis užtikrinti skaidrų visuomenės lėšų naudojimą, yra viešumas, todėl LSA siūlo Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinti įpareigojimą savivaldybių interneto svetainėse skelbti informaciją apie su savivaldybės tarybos nario veikla susijusių išlaidų panaudojimą.

Taip pat siūloma įstatyme įteisinti su savivaldybių tarybų narių veikla susijusių išlaidų maksimalius dydžius. Šiuo metu tokius dydžius kiekvienos savivaldybės taryba nustato savarankiškai reglamente.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente rašoma, kad savivaldybės tarybos nariams už darbo laiką, atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas, yra atlyginama. Atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą paskutinio Lietuvos vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį.

Savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui ir komitetų ir komisijų pirmininkams atlyginama – 1,2 VMDU, komitetų ir komisijų pirmininkų pavaduotojams – 1,1 VMDU, kitiems savivaldybės tarybos nariams – 1 VMDU dydžiu. Praėjusį ketvirtį Valstybės nustatytas VMDU dydis buvo 1 930 Eur.

Tačiau tai nereiškia, kad tokio dydžio yra ir atlyginimas – jis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Į jį įskaičiuojamas laikas, praleistas įvairiuose posėdžiuose bei priimant savivaldybės gyventojus.

Jeigu posėdis vyko trumpiau nei 30 min. – darbo laiko apskaitos žiniaraštyje nurodoma, kad dirbta 30 min.

Jeigu posėdis vyko ilgiau nei 30 min. – nurodomas faktiškai dirbtas laikas, apvalinant jį 30 min. tikslumu.

Jeigu savivaldybės tarybos narys dalyvauti posėdyje negali, apie tai turi pranešti už posėdžio organizavimą atsakingam asmeniui ir nurodyti priežastis.

Priimant gyventojus, faktiškai dirbto laiko trukmė apskaičiuojama pagal prašyme nurodytą dirbtą laiką. Privaloma nurodyti priėmimo datą, laiką, trukmę, vietą, priimtų gyventojų skaičių ir klausimus, dėl kurių kreipėsi.

Su Ukmergės savivaldybės tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, vadovaujantis reglamentu, kas mėnesį skiriama 0,2 VMDU dydžio išmoka, už kurią atsiskaitoma.  Šiuo metu tai – 380 Eur.

Kiek išlaidų turi, savivaldybės tarybos narys duomenis turi pateikti  ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

Jis pateikia patirtų išlaidų ataskaitą su sąskaitomis, mokėjimo kvitais, čekiais, banko pavedimų išrašais.

Tinkamomis pripažįstamos šios su savivaldybės tarybos nario veikla susijusios išlaidos: kanceliarinių prekių – popieriaus ir jo gaminių, rašymo priemonių, darbo stalo reikmenų, dokumentų laikymo prekių, biuro technikos ir jos eksploatavimo medžiagų – įsigijimo, pašto, telefono bei interneto  ryšio paslaugų, veiklai naudojamo automobilio degalų, remonto, nuomos, taksi, viešojo transporto paslaugų, transporto priemonės statymo. Taip pat biuro patalpų nuoma, viešosios informacijos rengėjų teikiamos paslaugos, reprezentacinės išlaidos (suvenyrai, leidiniai, gėlės, saldumynai).

Pakalbinti praėjusios kadencijos savivaldybės tarybos nariai pasakojo, kad, skaičiuojant jų dirbamą laiką, per mėnesį kartais susidaro vos trys keturios valandos. Kadangi atlygis skaičiuojamas už dirbtas valandas, per mėnesį atlygis siekdavo vos keliasdešimt eurų. „Būdavo kartais 9, kartais 15 eurų – ne daugiau. Net nesigilinau, nuo ko tai priklauso“, – sakė vienas politikas. Kitas papildė, kad, neseniai patvirtinus naują reglamentą, gaunamas atlygis kiek padidėjo – maždaug iki 60 eurų per mėnesį…

Pasidomėjus, ar visada pateikia sąskaitas už kanceliarines išlaidas, kai kurie tikino to nedarantys.

Kokie yra pateikti mūsų rajono praėjusios kadencijos tautos išrinktųjų veiklos išlaidas pagrindžiantys dokumentai, netrukus sužinosime – „Laisvės TV“ juos viešins.

„Gera žinia – Ukmergėje 2023 m. vasarį išmokas kurui pasiėmė 23 iš 24-ių tarybos narių, balandį kuro vykdyti tarybos nario pareigai jau prireikė tik 7-iems.

+6 000 eurų į Ukmergės biudžetą“, – savo feisbuke neseniai paskelbė A. Tapinas.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *