Priešmokyklinis ugdymas – privalomas

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Sei­mo nu­ta­ri­mu nuo 2016 m. rug­sė­jo 1 d. vi­si še­šia­me­čiai pri­va­lės bū­ti ug­do­mi pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą.

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai įpa­rei­go­ja tė­vus (glo­bė­jus, rū­pin­to­jus) vai­ką, ku­riam tais ka­len­do­ri­niais me­tais su­ei­na 6 me­tai, leis­ti mo­ky­tis pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą. Jei spe­cia­lis­tams įver­ti­nus vai­ko bran­du­mą nu­sta­to­ma, kad pen­kia­me­tis yra pa­kan­ka­mai su­bren­dęs mo­ky­tis pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, tė­vai ga­li leis­ti ir 5 me­tų vai­ką į prieš­mo­kyk­li­nę gru­pę.

Il­ga­lai­kių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, ko­ky­biš­kas iki­mo­kyk­li­nis ir prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas da­ro tei­gia­mą po­vei­kį to­les­nei vai­ko so­cia­li­nei, emo­ci­nei rai­dai. Kryp­tin­gai ug­do­mi vai­kai ge­riau pa­si­ren­gia mo­ky­tis ne tik pa­gal pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą – jiems ge­riau se­ka­si ir to­liau mo­ky­tis, pla­nuo­ti kar­je­rą bei as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. To­dėl dau­ge­ly­je ES ša­lių per­žiū­ri­ma anks­ty­vo­jo ug­dy­mo po­li­ti­ka, anks­ti­na­ma pri­va­lo­mo ug­dy­mo pra­džia.

Veng­ri­jo­je per­nai įtei­sin­tas pri­va­lo­mas iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas nuo 3 m. Suo­mi­jo­je prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas – nuo 6 m., Len­ki­jo­je – pri­va­lo­mas mo­ky­ma­sis mo­kyk­lo­je nuo 6 m. ir vi­suo­ti­nis ug­dy­mas nuo 3 m.

Nors Lie­tu­vo­je dau­giau nei 95 proc. še­šia­me­čių da­ly­vau­ja prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mo­je, Lie­tu­va pri­ėmė spren­di­mą įtei­sin­ti pri­va­lo­mą prieš­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės ra­jo­ne apie 98 proc. prieš­mo­kyk­li­nu­kų lan­ko ug­dy­mo įstai­gas. Ug­dy­mas pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą vyk­do­mas ra­jo­no lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se tai­kant įvai­rius ug­dy­mo mo­de­lius. Še­šia­me­čiai ug­do­mi 4 va­lan­das, 10,5 val. sa­vai­ti­nė­se, jung­ti­nė­se su iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kais gru­pė­se.

Kai ku­rie tė­vai bai­mi­na­si, kad pa­tvir­ti­nus pri­va­lo­mą prieš­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą, vai­kai la­bai anks­ti bus pa­so­di­na­mi į mo­kyk­li­nį suo­lą. Ta­čiau toks nuo­gąs­ta­vi­mas ne­pa­grįs­tas, ka­dan­gi prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo me­to­dai su­si­ję su žai­di­mu.

Žais­da­mi, ste­bė­da­mi, kur­da­mi vai­kai mo­ko­si pa­žin­ti pa­sau­lį, rū­pin­tis sa­vo ir ap­lin­ki­nių svei­ka­ta, ben­drau­ti, skai­čiuo­ti ir skai­ty­ti.

Ug­dy­mo įstai­gos, vyk­dan­čios prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, jau ko­vo mė­ne­sį pa­ren­gia at­ei­nan­čių moks­lo me­tų gru­pių kom­plek­tų skai­čių bei pre­li­mi­na­rius mo­ki­nių są­ra­šus.

Kad pri­ėmi­mas vyk­tų sklan­džiai, tė­vams bū­ti­na kuo anks­čiau pa­teik­ti pra­šy­mus dėl vai­kų pri­ėmi­mo ug­dy­ti(s) pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą.

Pra­šy­mus ga­li­ma re­gist­ruo­ti in­ter­ne­tu per in­for­ma­ci­nę sis­te­mą.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės interneto sve­tai­nė­je www.uk­mer­ge.lt nu­ro­dy­ta vai­ko pri­ėmi­mo bei pra­šy­mo pil­dy­mo tvar­ka.

Mi­nė­tais klau­si­mais kon­sul­tuo­ja Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­mu­nė Ba­ku­čio­nie­nė tel. (8 340) 63987.

Ra­mu­nė BAKUČIONIENĖ

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų