Ligoninės dalininkais taps už 100 eurų, o atliekas tvarkys Autobusų parkas

Ligoninės dalininkais taps už 100 eurų

Praėjusią savaitę vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėti rajono gyventojams aktualūs klausimai. Nors keli iš jų – itin reikšmingi, didelių diskusijų svarstant juos nebuvo.

Posėdyje išspręsti su nekilnojamuoju turtu susiję klausimai. Pabaisko seniūnija kreipėsi dėl netinkamo naudojimui garažo nurašymo. Jo būklė bloga, suskilusios sienos, pamatai išplauti. Šį turtą leista likviduoti. Patenkintas Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus prašymas dėl nenaudojamų melioracijos statinių nurašymo.

Nutarta atsisakyti buto Pivonijos g. 5A su bendru tualetu, bendra vandens apskaita, kuriame atjungta elektra. Butas nėra tinkamas nuomotis socialinio būsto sąlygomis, tad planuojama jį parduoti aukcione.

Iš aukcione parduodamo savivaldybės turto sąrašo išbraukta Poklevskių-Kozelų šeimos koplyčia-mauzoliejus, esanti Lyduokių seniūnijoje. Objektas buvo parduotas.

Uždarius Pabaisko pagrindinio ugdymo skyrių savivaldybė perėmė šį Užupio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdytą nekilnojamąjį turtą.

Ukmergės PSPC Želvos ambulatorijos patalpas lig šiol nuomojosi iš jose dirbančio gydytojo. Pasibaigus nuomos sutarčiai nebuvo suderėta dėl tolesnių sąlygų ambulatorijos veiklai. Dėl to PSPC prašė savivaldybės suteikti patalpas jų veiklai. Nutarta perduoti įstaigai patalpas Želvoje, administraciniame pastate. Taip pat priimtas sprendimas išnuomoti 42,72 kv. m. patalpas Veprių seniūnijos pastate.

Mokestį sumažino 10 proc.

Su prašymu kompensuoti nuomos mokestį kreipėsi socialinio būsto nuomininkas. Mokesčio dydis – 49,90 Eur už mėn. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisijai rekomendavus, sunkiai besiverčiančiai šeimai mokestis sumažintas 10 proc.

Pirks butą

Savivaldybė iš privataus asmens pirks dviejų kambarių butą už suderėtą 37 500 Eur kainą. Šis pirkinys – ES lėšomis finansuojamo prieš porą metų pradėto įgyvendinti projekto dalis. Projektu siekiama padidinti socialinio būsto fondą, įsigyjant Ukmergėje 12 butų.

Suplanuota iš viso pirkti 4  vieno, 6 dviejų ir 2 trijų kambarių butus. Šis planas pamažu įgyvendinamas. Nupirkti būstai išnuomojami socialinio būsto eilėje laukiančioms šeimoms.

Atliekas tvarkys Autobusų parkas

Pritarta siūlymui paskirti bendrovę Ukmergės autobusų parką atliekų tvarkytoju Ukmergės rajono teritorijoje. Tokiu svarbiu klausimu nebuvo jokių diskusijų. Nė vieno balso nebuvo „prieš“, trys posėdžio dalyviai susilaikė.

Šiai bendrovei bus pavesta teikti atliekų surinkimo, vežimo, apdorojimo ar šalinimo paslaugą nuo šių metų lapkričio. Pažymima, kad Ukmergės autobusų parkas atitinka  Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, keliamus perkančiajai organizacijai, su kuria ketinama sudaryti vidaus sandorį. Taip pat jis neprieštarauja Konkurencijos įstatymui, konkurencingos procedūros vykdyti neprivaloma, kadangi atliekų tvarkymo paslaugoms taikoma išimtis.

Savivaldybė ir bendrovė „VSA Vilnius“ 2018 m. sudarė komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo sutartį, tačiau gautas siūlymas ją nutraukti šalių sutarimu. Motyvuojama drastišku kainų pokyčiu naftos rinkoje, geopolitine situacija, pandemijos pasekmėmis, naujų konteinerių aptarnavimu, kurių tuštinimo būdas sutartyje nenumatytas.

Savivaldybės tarybai pritarus, bus suteikta 400 000 Eur garantija biudžeto lėšomis Ukmergės autobusų parko paskolai atliekų surinkimo ir vežimo transportui įsigyti. Bendrovė turėtų įsigyti 9 transporto priemones.

Šiemet Konstitucinio teismo nutartyje savivaldybėms suteikta galimybė nevykdyti viešųjų pirkimų ir pavesti paslaugų teikimą jų įstaigoms tais atvejais, kai nėra tą galinčių padaryti nepriklausomų tiekėjų. Tačiau taip galima daryti tik susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms.

Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija, reaguodama į ketinimus perduoti atliekų tvarkymą Ukmergės autobusų parkui, įteikė protesto raštus Viešųjų pirkimų tarnybai, Konkurencijos tarybai ir Vyriausybės atstovui. Teigia, kad dabartinio komunalinių atliekų vežėjo noras nutraukti sutartį nėra pakankama priežastis šiuos darbus patikėti savivaldybės valdomai įmonei ir neskelbti konkurso.

Ims paskolą

Šiaulių bankas ir Viešųjų investicijų plėtros agentūra pakvietė savivaldybes teikti paraiškas projektų finansavimui pagal priemonę ,,Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Tam palankiomis sąlygomis teikiamos lengvatinės paskolos.

Mūsų savivaldybės viešojo pastato atnaujinimui nutarta imti ilgalaikę 367 620 Eur paskolą. Ši suma iš banko bus paimta šiais ir kitais metais.

Dalininke taps už 100 eurų

Savivaldybės tarybai pritarus, valstybė taps Ukmergės ligoninės dalininke. Vyriausybės nutarimu, jos įnašas bus simbolinis – 100 eurų. Dalininkei šis įnašas suteiks teisę į 50 proc. balsų visuotiniuose dalininkų susirinkimuose.

Skelbiama, kad valstybei tapus VšĮ Ukmergės ligoninės dalininke, ši įgys teisę į ES struktūrinės paramos lėšas, sulauks didesnių pacientų srautų – į regioninę ligoninę jie atvyks iš gretimų savivaldybių. Teigiama, kad valstybė, kuriai atstovaus Sveikatos apsaugos ministerija, ligoninės valdyme garantuotų kompetencijos  ir valdymo standarto gerinimą.

Valdas Kersnauskas (rinkimų komitetas „Tavo Ukmergė“) atkreipė dėmesį, kad pagal planus mūsų savivaldybės taryba visai eliminuojama iš ligoninės valdymo. Viską esą spręs ministras. „Dabar mūsų turtas, ligoninė sutvarkyta, o jie duoda 100 eurų ir ministras, kaip koks šventas žmogus, viską sprendžia“, – kalbėjo politikas.

Rajono meras Rolandas Janickas ramino, kad darbo grupė  sudaryta sprendžiant įstaigos įstatų pakeitimo klausimą. Vienas iš siekių – savivaldybės tarybos dalyvavimas valdyme.

Šiuo klausimu 11 politikų balsavo „už“, susilaikė 7. Likusieji iš 25 posėdyje nedalyvavo arba nusišalino dėl darbinių santykių.

Viešieji pirkimai – centralizuotai

Nuo kitų metų įstatymiškai įtvirtinti centrinių perkančiųjų organizacijų steigimo reikalavimai. Visos savivaldybių valdomos įstaigos pirkimus, kurių vertė viršija 15 000 Eur, turės atlikti ne pačios, o centralizuotai.

Šios funkcijos mūsų rajone pavestos savivaldybės administracijai. Procesas apims 34 jos pavaldume esančias švietimo, kultūros, gydymo, socialinių paslaugų ir kitas įstaigas. Preliminarus procedūrų, kurių vertė viršija 15 000 Eur, skaičius – apie 200 pirkimų per metus. Mažos vertės pirkimus atliks pačios perkančiosios organizacijos.

Tikimasi, kad tai lems geresnes kainas bei mažesnes sutarties sudarymo išlaidas, o darbus atliks kompetentingi specialistai. 

Dėl šių ir kitų pokyčių savivaldybės administracijoje atsiras daugiau darbuotojų. Valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius padidės nuo 226 iki 231.

Esamų savivaldybės Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo bei Viešųjų pirkimų ir teisės skyrių pagrindu bus įsteigti Centralizuotų viešųjų pirkimų, Civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo bei Teisės ir personalo skyriai.

Trys papildomos pareigybės atsiras Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriuje. Iš viso jame planuojamos 8 pareigybės.

Viena papildoma pareigybė atsiras seniūnijose, kurios prašo papildomų rankų ūkiniams darbams atlikti.

Viena papildoma pareigybė atsiras Socialinės paramos skyriuje, kur bus įdarbintas naujas – nedirbančių asmenų atvejo – vadybininkas. Jo darbo užmokesčio kaštams padengti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mūsų savivaldybei pusmečiui skyrė 42,1 tūkst. Eur, nes bus įgyvendinamas Užimtumo skatinimo ir motyvavimo nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis. Juo siekiama didinti tokių asmenų integraciją, atkurti jų gebėjimą dalyvauti darbo rinkoje. Paslaugas planuojama suteikti 40-iai ukmergiškių, iš kurių 20-iai proc. bus užtikrintas ilgalaikis įdarbinimas.

Meras R. Janickas ir administracijos direktorius Darius Varnas patikino, kad finansavus naują etatą Socialinės paramos skyriuje, mums tai nieko nekainuos, o problema dėl ilgalaikių bedarbių bus sprendžiama – tikisi, kad sumažės bedarbystė. Socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė paaiškino, kad darbuotojo išlaikymui lėšų skyrimas nėra laikinas – finansuojama bus ir ateityje.

Atsakydamas į socialdemokrato Kazio Grybausko klausimą, administracijos direktorius patikino, kad į kai kurias pozicijas administracija sunkiai randa darbuotojų. Šiuo metu vyksta trys konkursai darbo vietoms užimti.

Sprendimas dėl didesnio, nei dabar, darbuotojų skaičiaus savivaldybėje įsigalios nuo rugpjūčio.

Miško žemė

Pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventąją infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos, į kurias patenka ir dalis miško žemės. Savivaldybės tarybai pritarus, ji bus keičiama kitomis naudmenomis.

Miško žemė šiuo metu priklauso Pašilės girininkijai. Skelbiama, kad iškirsta mediena disponuos valstybinės miško žemės patikėtinis, valdęs žemę iki jos pavertimo kitomis naudmenomis.

Po šio sprendimo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija galės pradėti rengti aplinkkelio techninio projekto pirkimų procedūras.

Pagal įstatymą

Įsiteisėję Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimai apibrėžia savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko kandidatūros ir jo kadencijos trukmės sąlygas. Dėl to pakeisti nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai. Juose NVO tarybos nario ir tarybos pirmininko kadencijos sulyginamos ir jų trukmė bus dveji metai.

Bendruomenės projektas

Atrinktam Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektui rajono biudžete numatyta skirti 20 tūkst. eurų.

Už bendruomenių  pasiūlytas 7 idėjas balsavo 1 875 ukmergiškiai. Daugiausia simpatijų pelnė Žemaitkiemio miestelio bendruomenės projektas „Buvusios mokyklos stadionas – ir kasdienybei, ir šventei“, už kurį balsavo 434 ukmergiškiai. Juo norima atnaujinti buvusios miestelio mokyklos stadiono krepšinio aikštelės dangą ir įrangą.

Pagal nuostatas, savivaldybės administracija įgyvendina daugiausiai, bet ne mažiau kaip 300 balsų gavusį ir savivaldybės tarybos patvirtintą projektą. Kiti pateikti projektai nesurinko daugiau nei 300 balsų.

Leista išnuomoti

Ukmergės mokykloms trejų metų laikotarpiui leista išnuomoti mokinių maitinimo paslaugų pirkimo konkursų laimėtojams patalpas, skirtas maitinimui organizuoti, bei patvirtinti nuompinigių dydžiai.

Kritikavo projektus

Darbo partijos frakcijos, kuriai priklauso ir rajono meras R. Janickas, vardu pareiškimą pateikė šios frakcijos narys Arvydas Pėšina. Jame pažėrė kritikos Ukmergėje vykdomiems projektams.

Prie „Pivonijos“ prekybos centro, ketvirtus metus tvarkomoje aikštėje darbai nesibaigia. Tarp paklotų plytelių jau želia žolė, mano, kad jos klojamos nekokybiškai, atmestinai. „Žiemą dar tekdavo matyti keletą darbininkų, kurie atvažiuodavo kartą per mėnesį. Pavaikščiodavo, pakrapštydavo nosis, pašluodavo, paimituodavo darbą ir išvažiuodavo“, – kalbėjo politikas, pažymėdamas, kad galo darbams niekaip nematyti ir vis žadama, kad jie greitai baigsis.

Kitas objektas – Linų gatvė. Turėsim sutvarkytą ir gražią gatvę. Bet svarstė, kas pasirūpins aplinkinėmis gatvėmis, kuriomis dabar vyksta intensyvus eismas. Žmonės baiminasi, kaip po remonto jos liks sugadintos.

Naujame pėsčiųjų take prie upės irgi įžvelgė neapgalvotų sprendimų – suoliukai ir stalai palei taką pastatyti tokiose vietose, kur prieiti problemiška ar net neįmanoma. Iš pradžių elektros skydinė buvo palikta potvynio užliejamoje zonoje. Esą kyla minčių, kad projektuotojai visiškai nesigilina į situaciją, o jų pateikti darbai savivaldybėje kritiškai neįvertinami.

Skaudžiausia tema – Vilniaus gatvės remontas. Neaišku, kada jis prasidės ir kada baigsis. Klausimą kelia ir kokią įtaką šiame projekte turi Ukmergės rajono savivaldybė. Esą nepagalvota apie ateinančius mokslo metus, apie mokinių ir suaugusiųjų galimybes pasiekti abiejuose upės krantuose esančius mieto rajonus. „Kad reikės archeologinių tyrimų seniausiai žinoma. Tai kodėl jų nebuvo galima padaryti anksčiau. Tai – tik keturi projektai. Problemų yra daugiau. Bet, kaip rašė vienas internautas, problemos bus išspręstos iki 2049 metų“, – sakė A. Pėšina, prašydamas, kad administracija atsakymus į frakcijos klausimus pateiktų raštu.

Savivaldybės administracijos direktorius D. Varnas suskubo atsakyti į kai kuriuos klausimus ir patikslinti pateiktus teiginius. Pasak jo, aikštėje prie „Pivonijos“ prekybos centro liko 2–3 procentai nebaigtų darbų. Kitą savaitę žadama atgabenti numatytus herbus. Tikino, kad darbų liko keturioms dienoms. Deja, problemų su rangovu turi. Jam pasakyta, kad, jei vilkins darbus, sutartis bus nutraukta.

Dėl tako prie Šventosios upės atkreipė dėmesį, kad Anykščiuose kiekvieną pavasarį panašų taką upė apsemia. Ir nieko. Esą viskas suskaičiuota ir suprojektuota, o žolės palei taką augs – nebus šienaujamos.

Dėl Vilniaus gatvės ir tilto uždarymo sakė, kad informaciją teikia tokią, kokią patiems teikia rangovas. Paaiškino, kad archeologiniai tyrimai nedaromi šiaip sau, o atliekami tik laimėjus konkursą. Taigi, paskubinti neįmanoma. Kadangi jau du kartus buvo viešai pranešta, nuo kada uždaromas tiltas ir pradedami darbai, dabar jau viešinti šią informaciją žada tik likus savaitei iki tilto uždarymo.

Dėl Linų gatvės remonto patikino, kad  aplinkkelio gatvės bus tikrai sutvarkytos.

Meras R. Janickas  pridūrė, kad probleminius projektus kartais sunku paaiškinti gyventojams, bet sutiko, kad į kai kuriuos dalykus turim aiškiai atsakyti. Administracija, pasak mero stengiasi dirbti, bet reikalingi ir tarybos narių pastebėjimai.

V.Kersnauskas ragino tiksliau išaiškinti gyventojams, kaip parenkami rangovai. Kad žmonės žinotų, kad ne savivaldybė pasirenka rangovus, o yra nustatyti žemiausios kainos reikalavimai.

Socialdemokratas Valdas Petronis atkreipė dėmesį, kad yra bent keli būdai rangovui parinkti, o projektus įgyvendinti turėtų ne tik pigiausią kainą pasiūliusios, bet ir patikimos įmonės. Kadangi šiandien vienintelis dalykas – pigi kaina, atsiranda bendrovių, kurių darbo principas – „numesiu kainą, gal kaip nors išgyvensiu“. Jo bendrapartietis Stasys Jackūnas pastebėjo, kad Linų gatvėje esama projektavimo klaidų – lankėsi ir įsitikino, kad dėl to gyventojams ateityje kils nepatogumų.

Pabaigai administracijos direktorius D. Varnas informavo, kad archeologai, prieš pradedant Vilniaus gatvės remontą, kasinėdami būsimų darbų vietoje rado medinį šulinį, pamatus ir ąsotį. „Bijau, kad rangovas gali visai atsisakyti projekto, jei Automobilių kelių direkcija nefinansuos jiems detaliųjų tyrimų“, – kalbėjo jis. Tikimasi, kad viskas paaiškės šią savaitę.

Praėjusios savaitės savivaldybės tarybos posėdis puvo paskutinis, vykęs pirmą pusmetį, tad rajono meras dėkojo kolegoms už pusės metų nuoseklų darbą. Liepos mėnesį posėdis nevyks. Kitas numatytas rugpjūčio 25 dieną.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *