Miesto šventės lėšos – karui su klastingu virusu

Miesto šventės lėšos – karui su klastingu virusu /

Savivaldybės tarybos posėdis praėjusią savaitę vyko nuotoliniu būdu. Vietoje projekte numatytų daugiau nei 40 klausimų, buvo nagrinėti tik patys svarbiausi bei susiję su ekstremalia  šalies situacija. Tačiau ir jų susidarė per 20. Daugumai pritarta be diskusijų.

Linų g. 6 esantis savivaldybės pastatas dalyvauja daugiabučių namų atnaujinimo programoje – jame planuojama įrengti socialinius būstus.

Tikslinant rajono biudžetą, leista 120 650 Eur iš savivaldybės biudžeto socialinio būsto remontui patvirtintų asignavimų panaudoti daugiabučių namų atnaujinimo programoje nenumatytoms išlaidoms padengti, remontuojant pastatą. Didžioji dalis šios sumos bus skirta balkonų įrengimui.

Perskirstyti asignavimai iš savivaldybės biudžeto. Nutarta sumažinti 65 tūkst. Eur kompensacijų mokėjimą už gyventojams tiektą šilumos energiją ir kietąjį kurą, nes žiema buvo šiltesnė, o kuro sąnaudos mažesnės.

25 tūkst. Eur sumažintos lėšos kultūros centrui. Miesto šventės nuspręsta neorganizuoti.

Skirta 80 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervui papildyti. Šios lėšos naudojamos apsaugos priemonėms, skirtoms medikams, dezinfekciniams skysčiams ir kitoms priemonėms, skirtoms karui su koronavirusu ir žmonių gelbėjimui.

Taip pat skirta 10 tūkst. Eur Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui vienišų, neįgalių, senyvo amžiaus asmenų aprūpinimui maisto produktais ar kitomis būtiniausiomis priemonėmis.

Atleisti nuo mokesčio

Nutarta karantino laikotarpiu, nuo kovo 16 d., atleisti šeimas nuo abonementinio mokesčio ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Nebus skaičiuojamas mokestis iki karantino pabaigos ir už pailgintos dienos grupės mokyklose paslaugas. Rajono mokyklose veikia 8 pailgintos dienos grupės.

Savivaldybės tarybos sprendimu karantino laikotarpiu nuo nuomos mokesčio atleisti savivaldybei priklausančių patalpų nuomotojai, kurie dabar negali vykdyti veiklos ir nesinaudoja patalpomis.

Dezinfekuos laiptines

Patvirtintas UAB Ukmergės butų ūkio teikiamos daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų dezinfekavimo paslaugos tarifas.

Už dezinfekuojamos laiptinės 1 kvadratinį metrą mieste gyventojams reiks mokėti 0,58 Eur, o už miesto – 0,66 Eur.

Lengvojo automobilio dezinfekcijos tarifas – 28,10 Eur,  krovininio automobilio – 103,30 Eur. Kainos nurodytos be PVM. Tarifas galios karantino laikotarpiu.

Laiptinės bus dezinfekuojamos pagal poreikį. Pirmiausiai – kur gyvena ir gydymui buvo išgabenti koronavirusu užsikrėtę žmonės bei kur žmonės gyvena saviizoliacijoje.

Paskola projektui Vidiškiuose

Šiame posėdyje nagrinėta dar keliolika neatidėliotinų klausimų. Tarp jų, susijusių su įvairių projektų rengimais. Kai kurie sprendimai šiandien – ekonomikos griūties akivaizdoje – atrodo mažai tikėtini. Bent jau artimiausiu metu.

Virtualiame savivaldybės tarybos posėdyje pritarta projektui ,,Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra“. Nutarta imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 316 332 Eur paskolą iš Šiaulių banko savivaldybės pastato, kuriame įsikūrusi Vidiškių seniūnija, modernizavimui.

Dėl šio projekto įgyvendinimo pasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra. Pagal ją skirta 200 tūkst. Eur parama.

Primenama, kad Ukmergės rajono savivaldybės skola negali viršyti 12,8 mln.

Šių metų biudžeto projekte paskolų grąžinimui numatyta 1,4 mln. Eur. Tiek ir planuojama pasiskolinti.

Šių metų biudžete projekto ,,Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra“ įgyvendinimui numatyta 100 tūkst. Eur iš skolintų lėšų. Likusi paskolos dalis būtų panaudota 2021 m.

Taisys kelius

Patvirtintas rajono savivaldybės 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas.

Turto mainai

Yra numatytas projektas „Ukmergės miesto gatvių ir sankryžų rekonstravimas ir remontas bei pietvakarinio aplinkkelio statyba“.

Kelių direkcija numačiusi įgyvendinti miesto pietvakarinio aplinkkelio naują statybą, Valstybinės reikšmės krašto kelio Ukmergė–Molėtai kelio ruožo 0,377–0,826 km ir tilto per Šventosios upę kapitalinį remontą.

Savivaldybė numačiusi Kauno ir Žiedo gatvių sankryžos rekonstravimą į žiedinę ir Linų gatvės rekonstravimo darbus.

Pritarta projektui perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą bei sutikti perduoti valstybės nuosavybėn turtą, reikalingą įgyvendinti minėtam projektui.

Metinis pranešimas

Pritarta UAB ,,Ukmergės vandenys“ 2019 metų metiniam pranešimui. Jame apžvelgiama bendrovės veikla, finansiniai, techniniai rodikliai ir planai bei strategija ateinantiems laikotarpiams.

Parduos būstus

Savivaldybės būsto nuomininkas prašė leisti išsipirkti nuomojamas gyvenamąsias patalpas, esančias Žiedo g. 5A.

Šio būsto rinkos vertė – 23 tūkst. Eur ir 130 Eur už vertės nustatymą.

Kitas savivaldybės būsto nuomininkas prašė leisti išsipirkti nuomojamas gyvenamąsias patalpas Deltuvos g. 20. Nuo 1993 m. butas nuomojamas savivaldybės būsto nuomos sąlygomis. Jo rinkos vertė – 27 tūkst. Eur ir 130 Eur už vertės nustatymą.

Abu prašymai patenkinti.

Sumažino mokesčius

Į rajono savivaldybę kreipėsi socialinio būsto nuomininkai dėl nuomos mokesčio sumažinimo ir atleidimo nuo jo, kai vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (vienam šeimos nariui), per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Šiuos prašymus svarstė Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisija.

Daugumos prašymai patenkinti.

Pakeista kaina

Pakeistas kainos už mokinių išlaikymo paslaugas Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje nustatymo tvarkos aprašas.

Jame numatytos mokesčio už vaikų maitinimą lengvatos dabar bus tokios pat, kaip ir kitose rajono švietimo įstaigose, teikiančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Mokys lietuvių kalbos

Pritarta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)“.

Pagal paraišką Vidiškių pagrindinėje mokykloje, „Šilo“ progimnazijoje, Taujėnų ir Želvos gimnazijose būtų įrengtos patalpos („Kalbomatai“), aprūpintos lengvai modeliuojamais mokykliniais baldais, sėdmaišiais, išmaniosiomis lentomis bei planšetiniais kompiuteriais. Šis projektas orientuotas į mokinių lietuvių kalbos (rašymo) rezultatų 8 klasėje gerinimą, į mokymo procesą aktyviau įtraukiant tėvus.

Numatoma bendra projekto „Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)“ vertė – 91,6 tūkst. Eur. Iš jų 2 proc. – 1832 Eur – savivaldybės prisidėjimas.

Projektas būtų įgyvendinimas – 2020–2022 m.

Atidėti

Posėdyje liko nepatvirtinta daug rajono įstaigų ataskaitų, tarp jų ir rajono mero, savivaldybės direktoriaus. Taip pat nukelti klausimai dėl Balelių ir Rečionių universalių daugiafunkcių centrų likvidavimo.

Atidėti ir siūlymai pritarti įvairiems pramoginiams projektams, pavyzdžiui „Pirčių komplekso įrengimas Veprių stovykloje“ ar vandens batutų parko įrengimo Mūšios tvenkinyje. Nebeteikta ir informacija apie savivaldybės delegacijų vizitus į užsienio šalis.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *