Mokyklų direktorių apmokėjimo tvarkoje – pasikeitimai

Mokyklų direktorių apmokėjimo tvarkoje – pasikeitimai /

Nuo šių mokslo metų pradžios atsisakyta mokytojų valandinės darbo apmokėjimo sistemos ir pereita prie etatinio darbo apmokėjimo, tad Ukmergės rajono taryboje patvirtinta nemažai su šiais pasikeitimais susijusių dokumentų. Vienas iš jų – patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas pasakojo, kad lėšų metams suvestinės bei su etatiniu mokytojų darbo užmokesčiu susijusios ataskaitos savivaldybėms ir mokykloms automatiškai pateikiamos Švietimo valdymo informacinėje sistemoje.

Žvelgiant iš esmės niekas nesikeičia – tik kita skaičiavimo sistema.

 Bent jau iki šių metų pabaigos jokių papildomų lėšų etatiniam mokytojų apmokėjimui iš rajono biudžeto neprašoma.

Iš visų rajono ugdymo įstaigų tik Užupio pagrindinės mokyklos direktorė nurodė šiokius tokius pasikeitimus – atsisakyti vieno rūbininko etato, nes mokiniams nupirktos spintelės.

Kita darbo apmokėjimo tvarka

Taryboje taip pat patvirtintas Biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Mokyklų vadovams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi, atsižvelgiant į mokinių skaičių ir pedagoginio darbo stažą.

Įstatyme atsisakoma pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus nustatyti, atsižvelgiant į vadovų įgytą vadybinę kvalifikacinę kategoriją.

Kadangi visų mokyklų vadovams nustatyti tokie patys kvalifikaciniai reikalavimai, atsisakoma vadovus grupuoti pagal mokyklų grupes ir paskirtį.

Mokyklų vadovams dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami: jeigu jie dirba mo-kyklose (padaliniuose), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokyklose, skirtose mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose, jei šiose įstaigose mokosi 10 ir daugiau mokinių, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Taip pat, jei mokykloje ugdoma 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos.

Atsisakyta pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo gimnazijų vadovams. Tačiau suteikta teisė didinti pareiginės algos koeficientus iki 20 proc. mokyklų vadovams pagal savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytus kriterijus.

Mokyklų vadovams nuo kitų metų kovo 1 d. nustatoma pareiginės algos kintamoji dalis.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas, atsižvelgiant į veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą ir kai kuriuos kitus kriterijus.

Įstaigų vadovų pareiginės algos pastovioji dalis didinama 0,5 pareiginės algos baziniais dydžiais už kiekvienus penkis vadovaujamo darbo patirties metus.

Pasidomėjus, ar dėl naujos apmokėjimų tvarkos direktoriams atlyginimai kyla, savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas sakė, kad koeficientai, taigi ir alga, nežymiai didės devyniems įstaigų vadovams.

Pasak vedėjo, perėjus prie naujos apmokėjimo tvarkos, daugumai mokytojų atlyginimai padidėjo.

Keičiamos darbo sutartys

Keičiama švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių sudarymo tvarka. Naujasis dokumentas skelbia, kad švietimo įstaigų vadovų, kuriems 2018 m. sausio 1 d. iki teisės gauti visą senatvės pensiją yra likę ne daugiau kaip penkeri metai, darbo sutarties terminas nustatomas iki 2023 m. sausio 1 d.

Įstatymiškai nustatyta, kad vadovai, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją yra likę ne daugiau kaip penkeri metai, toliau eina tos įstaigos vadovo pareigas penkerius metus nuo 2018 m. sausio 1 d.

Patvirtino aprašą

Patvirtintas specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Pagrindiniai pasikeitimai – atskiriamos savivaldybei skiriamos lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai teikti, lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti.

Tvarkos aprašas bus taikomas mokykloms, teikiančioms bendrąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taip pat Ukmergės meno mokyklai, Ukmergės sporto centrui, Švietimo pagalbos tarnybai ir rajono savivaldybės administracijai.

Apraše nurodoma, kokioms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybė gali paskirstyti lėšas ir kam jas gali naudoti gavusios švietimo įstaigos.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *