Nagrinėjo klausimus ir suvalgė tortą

Nagrinėjo klausimus ir suvalgė tortą /

Praėjusią savaitę vykęs rajono tarybos posėdis prasidėjo nuo staigmenos. Minėdama Vilniaus įkūrimo dieną sostinės savivaldybė atsiuntė gimtadienio tortą. Dovana buvo draugiškai suvalgyta posėdžio pabaigoje – išnagrinėjus darbotvarkėje numatytus klausimus.

Tradiciškai posėdžio pradžioje pasveikinti gimtadienius minintys tarybos nariai. Sausį gimtadienius šventė Elena Mirinavičienė ir Algirdas Kopūstas. Jiems ir buvo skirtos gėlės.

Piliečių tribūnoje sulaukta dviejų pasisakymų

Ukmergės ligoninės profesinių sąjungų atstovas chirurgas Nikas Samuolis kalbėjo apie medikų algas. Pažymėjo, kad Ukmergės gydytojų atlyginimai už etatą yra mažiausi iš visų regioninių ligoninių – siekia 1 024 eurus, kai Lietuvos vidurkis – 1 368 Eur.

Slaugytojų atlyginimai taip pat vieni mažiausių. N. Samuolis priminė, kad Lietuvos profesinės sąjungos su šalies Vyriausybe sutarė nuo gegužės 1 dienos darbo užmokesčio fondą didinti 20 proc., tačiau Vyriausybė ligi šiol nėra apsisprendusi, kokiu būdu didins finansavimą.

Medikas pažymėjo, kad pastaraisiais metais Ukmergės ligoninėje atliekami tikrai dideli darbai, bet nemaža dalimi jie dengti iš medikų uždirbtų pinigų. Tarybos narių prašoma, kad ligoninės darbo užmokesčiui tenkanti dalis būtų patvirtinta tik gavus ligoninėje veikiančių profesinių sąjungų pritarimą. Taip pat norėtų, kad ši dalis būtų nustatoma nuo visų ligoninės uždirbtų pajamų.

Taip pat išsakytas pageidavimas rasti galimybę, kad iš kitų miestų į Ukmergę važinėjantiems dirbti medikams savivaldybės lėšomis būtų bent iš dalies kompensuojamos kelionės išlaidos.

Prašė ištirti

Piliečių tribūnoje pasisakęs Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis Eduardas Dzedziulevičius priminė istoriją apie pernai vykusius seniūnaičių sueigos pirmininko rinkimus. Jis buvo trims metams išrinktas į šias pareigas. Įstatymiškai atšaukimas iš jų nėra numatytas. Nepaisant to, kilus konfliktui su miesto seniūne, po kiek laiko sueigos pirmininkas buvo perrinktas. Juo tapo J. Kazėnas.

E. Dzeziulevičius prašė sudaryti komisiją ir atsakyti, kas iš tikrųjų dabar yra seniūnaičių sueigos pirmininkas. Tikino, kad dėl šių neaiškumų neteisėti yra ir vėliau patvirtinti dokumentai, kuriais remiantis paskirstytos lėšos miesto bendruomenių projektams. Ukmergiškis prašo sudaryti darbo grupę ir ištirti, ar teisėtai šiems projektams paskirstyta daugiau kaip 18 tūkst. eurų.

Pateikė atsakymą

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas pateikė atsakymą praėjusiame tarybos posėdyje pasisakiusiam ukmergiškiui Arnoldui Vilčinskui, kuris teiravosi apie kelių priežiūrą žiemos metu bei savižudybių prevenciją.

Direktorius pasakojo, kad neseniai vyko susitikimas su įmonės „Kelių priežiūra“ atstovais. Šie informavo, kokia tvarka valomi keliai, kaip jie skirstomi į priežiūros lygius.

Trečiam priežiūros lygiui priklausantys keliai vairuotojams ir keleiviams kelia daugiausia rūpesčių, mat jie žiemą nebarstomi, o valomi tik tada, kai jau būna nuvalyti pirmo ir antro priežiūros lygio keliai.

„Kelių priežiūrai“ buvo išsakytas prašymas kelio Musninkai–Čiobiškis–Gelvonai–Vytynė priežiūros lygį keisti iš trečio į antrą.

Atsakydamas į kitą klausimą apie ukmergiškių psichikos sveikatą, J. Jackūnas paminėjo savivaldybės patvirtintas programas ir paslaugas, kurių gali sulaukti psichikos problemų turintys asmenys.

Pokyčiai frakcijoje

Rajono meras, tarybos posėdžio pirmininkas Rolandas Janickas informavo apie pasikeitimus Darbo partijos frakcijoje, kuriai priklauso ir jis pats.

Pranešė, kad valdančiosios Darbo partijos frakcijos seniūnu išrinktas Vidmantas Krikštaponis.

Anksčiau šias pareigas ėjo Kazys Cesevičius, tačiau jis išstojo iš Darbo partijos.

Frakcijoje K. Cesevičius liko. Vis dėlto, seniūnu buvo nutarta išrinkti partinį asmenį.

Patvirtinta tvarka

Patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo nauja redakcija.

NVŠ lėšas turi teisę gauti kiekvienas vaikas, besimokantis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Savivaldybei skirtomis NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

NVŠ lėšos švietimo teikėjams apskaičiuojamos du kartus per metus pagal mokinių, pasirinkusių programas, skaičių.

Paskirstant lėšas, prioritetai teikiami NVŠ programoms, vykdomoms kaimo vietovėse bei kuriose vaikai ugdomi informacinių technologijų, verslumo, techninės kūrybos, pilietiškumo, mokymo(si) plaukti srityse (nepriklausomai nuo to, ar programa įgyvendinama mieste, ar kaime).

Lėšų suma, skiriama vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui, negali būti mažesnė nei 10 eurų ir didesnė nei 20 eurų.

Programas gali įgyvendinti laisvieji mokytojai – menininko statusą turintys asmenys ar kultūros darbuotojai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, įsigiję verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Naujų NVŠ teikėjų vertinimas savivaldybėje atliekamas kiekvienais metais gruodžio mėnesį.

Nauji pavadinimai

Nutarta suteikti Šešuolių seniūnijoje, Labeikių kaime, esančiai gatvei Skuolių gatvės pavadinimą, Skuolių kaime esančiai gatvei Labeikių gatvės pavadinimą, Taurupiškio kaime esančiai gatvei – Ukmergės gatvės pavadinimą.

Taip pat patikslintos Dvarninių kaime esančios Ukmergės gatvės geografinės charakteristikos, o Taujėnų seniūnijoje, Užupušių kaime, esančiai gatvei suteiktas Mokyklos gatvės pavadinimas.

Šiuo metu prie adresų objektų Labeikių, Skuolių, Taurupiškio, Dvarninių, Užupušių kaimuose esantys privažiavimai neturi gatvių pavadinimų.

Patvirtintos paslaugų kainos

VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras kreipėsi į savivaldybę prašydamas nustatyti čia teikiamų paslaugų įkainius.

Šiuo metu nustatyta trumpalaikės nuomos paslaugų kaina esą yra per maža padengti komunalines išlaidas.

Iki šiol valandai išsinuomoti kabinetą kainavo apie vieną eurą – skaičiuota 2 centų už kvadratinį metrą kaina.

Centrui tai – labai nuostolinga, nes nuomininkai vien vandens ar elektros išnaudoja už didesnę kainą.

Jaunimo laisvalaikio centrui priklauso per 1 500 šildomo ploto, tad vien už centrinį šildymą ateina įspūdingo dydžio mokesčiai. Pagal ilgalaikes nuomos sutartis išnuomota tik nedidelė dalis patalpų, o už trumpalaikės nuomos paslaugas per savaitę šiuo metu surenkama vos 50 eurų.

Tarybai pritarus nustatyti trumpalaikės patalpų nuomos įkainiai iki 50 kv. m patalpoms – 2 Eur, didesnėms – 2,50 Eur už valandą.

Taip pat numatyti organizavimo, leidybos, biuro, įrangos nuomos, teikiamų paslaugų įkainiai. Viena iš naujovių – siūloma už kelis eurus išsinuomoti stalo žaidimus.

Parduos aukcione

Tarybos sprendimu patvirtinta viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo nauja redakcija.

Sprendimo projekte yra išbraukti visi griuvėsiai, kurie buvo įtraukti į parduodamą nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, nes nėra galimybės jų parduoti dėl neįmanomų atlikti kadastrinių matavimų.

Sąrašas papildytas keliomis gyvenamosiomis patalpomis ir Šešuolių seniūnijoje – Liaušių kaimo mokykla. Šiame sąraše šiuo metu yra 39 objektai.

Pripažino netinkamais

Netinkamais naudoti pripažinti trys savivaldybei priklausantys objektai: gręžinys Krikštėnuose, valymo įrengimų tvora Tulpiakiemyje ir naftos bazės griuvėsiai Lyduokių seniūnijoje, Kurėjų kaime.

Gręžinio ir tvoros likutinė vertė – 0 Eur, o naftos bazės griuvėsiai nėra beverčiai. Jų likutinė vertė – 29 centai.

Pažymima, kad šie statiniai yra nenaudojami, kelia pavojų aplinkai ir žmonėms. Bevertis turtas bus nurašytas ir išregistruotas.

Pakeista darbo sutartis

UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktoriaus Giedriaus Pociaus 2015 m. birželį pasirašyta darbo sutartis pakeista iš neterminuotos į terminuotą. Nustatytas sutarties terminas – iki 2023 m. sausio.

Šis sprendimas priimtas įsigaliojus Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimams, kuriais įtvirtinama uždarųjų akcinių bendrovių vadovų 5-erių metų kadencija.

Įstatyme įtvirtinama, kad pasibaigus pirmajai kadencijai bendrovės vadovas galės būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar vadovaudamas pasiekė jai nustatytus veiklos tikslus.

Kitų savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių – „Ukmergės vandenys“, Ukmergės autobusų parkas ir „Ukmergės šiluma“ – vadovų darbo sutartys tarybos sprendimu iš neterminuotų į terminuotas jau buvo pakeistos praėjusiais metais.

Nauja įranga

Taryba pritarė, kad VšĮ Ukmergės ligoninė įsigytų brangius medicinos prietaisus – kompiuterinį tomografą ir diagnostinę rentgeno įrangą.

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu Ukmergės ligoninė turi pateikti ministerijai prašymą dėl pritarimo įsigyti brangų medicinos prietaisą. Kai steigėjas yra ne ministerija, įstaiga turi pateikti tarybos (steigėjo) pritarimą.

Sprendimo projekte nurodoma, kad Ukmergės ligoninė eksploatuoja 2008 metais įsigytą kompiuterinį tomografą ir 2002 metais pagamintą rentgeno aparatą. Abu jie esą veikia, tačiau bet kuriuo metu gali sugesti, nes naudojami daug metų ir ne kartą yra remontuoti.

Gavus tarybos pritarimą ligoninė galės prašyti sveikatos apsaugos ministerijos leidimo įsigyti brangius medicinos prietaisus. Kiek tai kainuos – kol kas neaišku. Prietaisams įsigyti bus panaudotos PSDF biudžeto, ligoninės bei savivaldybės biudžeto lėšos.

Leis nustatyti pačiai

Savivaldybėje gautas Ukmergės ligoninės prašymas leisti pačiai įstaigai nustatyti jos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus. Šiuo metu juos tvirtina rajono taryba.

Motyvuojama tuo, kad pastaruoju metu medikams didinami atlyginimai, todėl dėl įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų kaskart reikia kreiptis į tarybą.

Ukmergės ligoninės vyriausiojo gydytojo prašymui pritarta. Jam pavesta nustatyti įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus.

Patvirtino programą

Patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programa.

Rajono savivaldybės Statybos ir infrastruktūros skyrius ir nuolat veikianti darbo grupė, vadovaudamiesi Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programoje nustatytais vertinimo kriterijais, kasmet iki sausio 31 d. patikslina programą.

Priėmus sprendimą, kelių (gatvių) remonto, rekonstravimo, statybos darbai šiemet bus vykdomi pagal numatytą eiliškumą.

Įgaliojo atstovauti

Meras Rolandas Janickas įgaliotas atstovauti Ukmergės rajono savivaldybei neeiliniame visuotiniame UAB „VAATC“ akcininkų susirinkime, kuris įvyks vasario 2 d.

Susirinkime bus balsuojama dėl UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos nario atšaukimo ir naujo nario išrinkimo. Siūloma atšaukti iš stebėtojų tarybos narių Kęstutį Trapiką ir skirti Zenoną Zenkevičių.

Perėmė automobilį

Savivaldybė perėmė valstybei nuosavybės teise priklausantį Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos patikėjimo teise valdomą automobilį „Opel Vivaro“. 2005 m. laidos automobilio įsigijimo vertė – 18 243 Eur, o likutinė vertė – 0 Eur.

Mašina perduodama Ukmergės globos centrui.

Leidžia parduoti

Savivaldybės būsto nuomininkai, gyvenantys Kauno g. 58 namo viename butų, pateikė prašymą leisti išsipirkti jų šeimai nuomojamas gyvenamąsias patalpas su pagalbinio ūkio paskirties pastatais. Patalpų bendras plotas – 36,81 kvadratiniai metrai.

Šis būstas įtrauktas į parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą.

Atlikus vertinimą, nustatyta, kad pastatų rinkos vertė – 5 200 eurų. Turto vertinimas savivaldybei atsiejo 80 eurų.

Tarybos sprendimu turtą ukmergiškiams leista parduoti už 5 280 Eur.

Lėšos, gautos pardavus būstą, bus pervedamos į savivaldybės biudžetą ir naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai.

Perdavė pastatą

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui perduota kadaise buvusi vaikų globos namų valgykla, esanti Vilniaus gatvėje 87.

441,79 kvadratinių metrų patalpose centras planuoja teikti dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems, nuo 21 metų, asmenims, turintiems proto ir kompleksinę negalią.

Šiuo metu šios paslaugos teikiamos Deltuvos gatvėje 19, kur įsikūręs ir pats Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras. Tačiau patalpos tapo per ankštos, nes jos pritaikytos teikti paslaugas 16 lankytojų, o skyrių lanko 23 asmenys ir dar yra laukiančiųjų eilėje.

Renka lėšas paminklui

Ukmergės kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė tarybos nariams pristatė akciją, kurios metu renkamos lėšos Prezidento Antano Smetonos paminklui jo tėviškėje Užulėnyje.

Paminklą ketinama pastatyti iš suaukotų lėšų. Vasario 15 dieną kultūros centre bus rodomas monospektaklis „Lietuvą ir lietuvius mylėjau“. Jo metu suaukotos lėšos bus skirtos paminklo statybai. Taip pat pinigus galima pervesti į specialiai atidarytą sąskaitą.

Paaukoti paminklui galima buvo ir posėdžio metu. Tačiau niekas to daryti nesiskubino. Tiesa, laiko dar yra – R. Graužinienė sakė, kad lėšos šiam tikslui bus renkamos visus metus.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *