Paskutiniame posėdyje – sveikinimai ir linkėjimai

Paskutiniame posėdyje – sveikinimai ir linkėjimai /

Antradienį įvyko paskutinis šiais metais savivaldybės tarybos posėdis. Rajono meras Rolandas Janickas pakvietė jį sveikinimu pradėti Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios kleboną Šarūną Petrauską.

Sveikindamas su artėjančiomis Kalėdomis klebonas linkėjo ramybės ir sveikatos, o artėjančius Naujuosius metus sutikti taikiai, kantriai ir kad visiems Dievas dovanotų dieviškųjų dorybių – tikėjimo, vilties ir meilės.

Algos didės

Nuo kitų metų didės Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų atlyginimai.

Savivaldybės tarybos sprendimu pakeistame Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos apraše nustatyti didesni įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai.

Jie priklauso nuo to, kiek įstaigoje yra pareigybių ir nuo jos vadovo darbo patirties metais.

Kuo darbuotojų daugiau ir kuo vadovo darbinė patirtis didesnė, tuo koeficientas aukštesnis.

Taip pat padidinti mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Jie priklauso nuo mokinių skaičiaus ugdymo įstaigoje ir nuo vadovo darbo patirties metais.

Biudžetinių įstaigų darbuotojų algos kitais metais didės ir dėl Vyriausybės sprendimu didėjančio bazinio dydžio. Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis šiais metais yra 177, o kitais metais bus 181 Eur.

Savivaldybės tarybos sprendimu pakeistame darbo apmokėjimo tvarkos apraše yra ir daugiau nedidelių pakeitimų.

Ukmergės rajone iš viso yra 32 biudžetinės įstaigos. Į šį skaičių neįeina savivaldybei pavaldžios uždarosios akcinės bendrovės.

Patikslintas biudžetas

Patikslintas pernai vasarį patvirtintas rajono biudžetas.

Į jo pajamų planą buvo įtrauktos ir planuojamos gauti ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos projektams vykdyti. Tačiau dalies projektų vykdymas  dėl viešųjų pirkimų procedūrų bei rangos darbų užtrunka, todėl jų finansavimas persikelia į kitus metus.

Perskirstyti asignavimai tarp atskirų priemonių bei priemonių viduje, taip pat perskirstytos nepanaudotos biudžeto lėšos būtinoms reikmėms finansuoti – atsiskaityti už J. Basanavičiaus, J. Biliūno, P. Cvirkos, Birutės g., Pušelės g., esančios Antakalnio I k., ir įvažiavimo link SB ,,Pušelė“ teritorijos projektinę dokumentaciją, Pavasario g. archeologinius žvalgomuosius tyrimus, Mildos g. lietaus nuotekų tinklų įrengimą.

Leista iš sutaupytų lėšų Lyduokių seniūnijai įsigyti kompiuterį, elektros generatorių bei benzininę aukštapjovę, o Siesikų seniūnijai – vejos traktoriuką bei žoliapjovę.

Tvirtinant biudžetą, nuostolių, susidariusių dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, dengimui UAB Ukmergės autobusų parkui buvo numatyta 500 tūkst. Eur. Kadangi keleivių nėra daug, lėšų nuostolių dengimui pakako tik 8 mėnesiams. Todėl praeitame savivaldybės tarybos posėdyje papildomai buvo skirta 50 tūkst. Eur.

Lapkričio pabaigoje Vyriausybė skyrė 107 446 Eur savivaldybės išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vežėjams, negavusiems pajamų dėl su pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, kompensuoti.

Kadangi keleivių nepadaugėjo, nutarta perskirstyti dalį kompensacijos  autobusų parkui už lengvatinį pensininkų, neįgaliųjų bei moksleivių vežimą, numatytus asignavimus skiriant nuostoliams padengti.

Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė paaiškino, kad pagrindinis siekis, tikslinant biudžetą, – kuo efektyviau panaudoti jo lėšas.

Atkreipė dėmesį, kad metams besibaigiant paaiškėjo, jog labai padidėjo išlaidos biudžetinių įstaigų patalpų šildymui. Tam skirta papildomų lėšų.

Vlado Šlaito viešajai bibliotekai mikroautobusui įsigyti buvo numatyta 50 tūkst. Eur. Tačiau pavyko jį nusipirkti pigiau – sutaupyti 7,8 tūkst. Eur. Šios lėšos bus panaudotos garažo šiam autobusui įrengimui ir  apmokėjimui už bibliotekos patalpų šildymą.

Pasak Finansų skyriaus vedėjos, nepanaudotos europinių projektų lėšos bus perkeltos į kitus metus.

Posėdžio dalyviai taip pat buvo informuoti apie miesto gatvių remonto eigą. Apgailestauta, kad rangovas – bendrovė Ukmergės keliai – iki metų pabaigos nesugebėjo laiku pabaigti asfaltavimo darbų Linų gatvėje. Neįvykdytų darbų suma – keli šimtai tūkstančių eurų. Kitose gatvėse suplanuoti darbai atlikti.

Gatvės

Taujėnų seniūnijos Lėno kaime esančiai gatvei suteiktas Naujasodžio gatvės pavadinimas. Jis sugalvotas, nes du adreso objektai Lėno kaime turi privažiavimą tik iš Naujasodžio kaimo, Naujasodžio gatvės.

Patikslintos Pabaisko seniūnijos Vaitkūnų kaime esančios Pietinės gatvės bei Deltuvėlės kaime esančios Gniužos gatvės geografinės charakteristikos.

Ligoninės klausimai

Dalis Ukmergės ligoninės pastatų nėra renovuoti, tad pritarta jos pastatų modernizavimo investicinio projekto rengimui. Pagal AB Šiaulių banko ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros kvietimą bus teikiama paraiška lengvatinės paskolos viešųjų pastatų modernizavimui gavimui.

Lengvatinės paskolos ėmimo detalės bus aptartos vėliau.

Taip pat patvirtinta Ukmergės ligoninės gydymo tarybos ir Ukmergės ligoninės slaugos tarybos sudėtis.

Modernizuos savivaldybės pastatus

„Ukmergės žiniose“ esame rašę apie sprendimą atlikti pastatų Kęstučio a. 3, Kęstučio a. 5 bei Pilies g. 11 rekonstrukciją ir pritaikyti patalpas viešojo administravimo paslaugoms teikti.

Pastate Kęstučio a. 3 įsikūrusi Ukmergės rajono savivaldybės administracija. Kęstučio a. 5 – buvęs muziejaus pastatas ir medinis pastatas, esantis Pilies g. 11, šiuo metu nenaudojami.

Dabar savivaldybės tarybos posėdyje pritarta šių pastatų modernizavimo investicinio projekto rengimui.

Sprendimo reikėjo imant paskolą, kuriai tikimasi finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo. Teikiant paraišką lengvatinės paskolos gavimui, turi būti parengtas investicinis projektas.

Perima turtą

Ukmergės rajono bendruomenės sveikatos punktuose stacionarių paslaugų teikta mažai, tad buvo nutarta keisti jas į mobiliąsias paslaugas namuose. Dėl to tapo nereikalingos sveikatos punktų patalpos. Iš Ukmergės PSPC jas perėmė savivaldybė.

Nuomos

Nutarta išnuomoti viešo nuomos konkurso būdu ne ilgesniam kaip 10-ies metų laikotarpiui rajono savivaldybei priklausiančias negyvenamąsias patalpas, esančias Dainavos kaime, Algirdų a. 1, kurių plotas – 20,25 kv. m. Numatomas 1 kv. m pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 0,44 Eur.

Normatyvai

Atsižvelgiant į kylančias kainas, patvirtinti Ukmergės globos centro – buvusių vaikų globos namų – mitybos, medikamentų, higienos priemonių, aprangos ir avalynės išlaidų finansiniai normatyvai.

Mitybos normatyvas parai: iki 3-ejų metų vaikams – 5,40 Eur (buvo 5,31), 4–6 metų vaikams – 5,11 Eur (buvo 5), 7–14  metų vaikams – 6,61 Eur (buvo 6,43), 15–18 metų ir vyresniems – 7,16 Eur (buvo 6,99).

Aprangos ir avalynės finansinis normatyvas vaikui – 30 Eur (buvo 25), medikamentų išlaidų – 3,50 Eur per mėnesį. Pastarosioms išlaidoms priskiriami vaistai, tvarsliava, vakcinos, vitaminai, akiniai. Asmens higienos priemonių finansinis normatyvas – 4 Eur per mėnesį.

Nustatyti dydžiai

Nuo sausio didėja trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų kainos Ukmergės globos centre.

Asmens, gaunančio socialinės globos paslaugas, mokėjimo dydis priklausantis nuo jo galimybių mokėti už paslaugas, nepadengia jų kainos – savivaldybės administracija dengia skirtumą tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo dydžio. Dėl to nustatyti maksimalūs laikino atokvėpio, teikiamo kaip socialinė globa, išlaidų finansavimo dydžiai.

Vieno vaiko išlaikymui – 2 005 eurai

Ukmergės globos centre bei bendruomeniniuose vaikų globos namuose didėja socialinės globos kaina. Nuo kitų metų ji sieks 2 005 eurus vienam vaikui per mėnesį. Šiuo metu yra 1 635 eurai.

Pažymima, pernai nustatant šią kainą, nebuvo įskaičiuotas socialinių paslaugų srities darbuotojų algų didėjimas.

Kaina kyla ir dėl padidėjusių išlaidų už šildymą, elektrą, mitybą. Didėja ir kišenpinigiai vaikams. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose vaikams nuo 14-os metų rekomenduojami 1 BSI dydžio kišenpinigiai. Šiuo metu tai – 40 eurų. Vaikams nuo 16-os metų rekomenduojama per mėnesį skirti 2 BSI dydžio  – 80 eurų – kišenpinigius. Dabar numatyta kišenpinigių suma visiems vaikams vienoda – 0,4 BSI (20 eurų) per mėnesį.

Reglamente – pakeitimai

Posėdyje pritarta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams. To priežastis – siekis reglamentą suderinti su galiojančiomis teisės normomis.

Taip pat patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kitų metų I pusmečio darbo planas.

Baltas angelas

Informaciją apie labdaros akcijos „Baltas angelas“ rezultatus posėdyje pateikė Ukmergės kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė. Ji pasidžiaugė, kad ši kalėdinė akcija sėkmingai vyksta jau 16-us metus. Šiemet lėšos renkamos sunkiai sergančios Taujėnų seniūnijoje gyvenančios dvejų metukų mergaitės šeimai. Įstaigos, organizacijos ir gyventojai jau dabar paaukojo 7 tūkst. Eur. Pagrindinis akcijos renginys – koncertas – gruodžio 26 d. vyks Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Posėdžio pabaigoje informaciją dėl sveikatos reformos eigos pateikęs rajono meras R. Janickas pakvietė savivaldybės tarybos frakcijų seniūnus tarti sveikinimo žodžius. Taigi gražiais sveikinimais prasidėjęs posėdis jais ir baigėsi. Visiems linkėta prasmingų darbų, susitelkimo sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *