Paskutiniame posėdyje – tylos minutė, malda ir nepopuliarus sprendimas

Paskutiniame posėdyje – tylos minutė

Paskutiniame 2023-iųjų Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje kunigo pakviesti rajono politikai sukalbėjo bendrą maldą.

Prasidėjus darbui ir balsuojant, jie pritarė 31-am parengtam svarstymui klausimui. Vienas iš jų – pakeltas komunalinių atliekų mokestis.

Posėdis pradėtas tylos minute, mirus savivaldybės tarybos nariui Arvydui Pėšinai.

Meras Darius Varnas pranešė apie Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kad  šio politiko mandatas atitenka jo bendrapartietei Darbo partijos narei Angelei Jokubynienei.

Laikantis tradicijos su gimtadieniu pasveikinta gruodžio mėnesį jį šventusi savivaldybės tarybos narė Indrė Kižienė. Dar viena graži prieškalėdinė tradicija – Švč. Trejybės bažnyčios klebono apsilankymas. Naujasis šios bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius dėkojo už pakvietimą, atnešė visiems prasmingų palinkėjimų, pažymėjo, kaip svarbu yra pastebėti pačius mažiausius, vargingiausius bendruomenės narius ir pakvietė bendrai maldai, susikibus už rankų. Visiems posėdžio dalyviams klebonas padalino kalėdaičių. Apdovanotas buvo ir pats klebonas – rajono meras D. Varnas jam įteikė simbolinę dovaną – kalendorių ir kalėdinį pyragą.

Algos koeficientas

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašu, nuo sausio nustatomi savivaldybių institucijų įstaigų vadovų pareiginių algų koeficientai.

Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos įvertinimas 9-iais balais patenka į intervalą, pagal kurį savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficientas – 1,5–2,5.

Savivaldybės kontrolierei Onutei Mikelienei nustatytas pareiginės algos koeficientas yra 16 (baziniais dydžiais), priedas už tarnybos valstybei stažą – 30 proc. Pareiginė alga su priedu šiuo metu sudaro 3 868,8 Eur, neatskaičius mokesčių. Perskaičiavus koeficientas bus 2,17.

Pavesta vykdyti

Rajono savivaldybei yra pavestos centrinės perkančiosios organizacijos funkcijos, atliekant viešuosius pirkimus jos valdomoms biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms. Šis procesas apima 34-ių perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų procedūras, kai jų vertė viršija 15 tūkst. Eur.

Savivaldybės taryboje šiemet buvo pritarta VšĮ Ukmergės ligoninės viešųjų pirkimų centralizavimui, išskyrus mažos vertės pirkimus, juos perduodant vykdyti VšĮ CPO LT.

Dabar nutarta Ukmergės PSPC pavesti sektorinės (įstaigos, veikiančios sveikatos apsaugos srityje) centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

Strateginio planavimo komisija

Nutarta sudaryti Ukmergės rajono savivaldybės strateginio planavimo komisiją, kuriai vadovaus savivaldybės tarybos narys Ramūnas Nanartavičius. Komisijos sudėtyje  – savivaldybės tarybos nariai Giedrius Auglys, Indrė Kižienė, Algirdas Kopūstas, Valdas Raugalas, Justas Šakalys, Arnoldas Vilčinskas ir rajono savivaldybės administracijos direktorė Inga Pračkailė.

Ši komisija rengia ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės strateginių planų tvirtinimo, jų pakeitimo ir įgyvendinimo ataskaitų bei svarsto kitus su strateginiu planavimu susijusius klausimus.

Garbės piliečio vardas

Patvirtinti nauji Ukmergės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai. Juose daugiausia redakcinio pobūdžio pataisos. Siūlomi du esminiai pakeitimai – dėl šio vardo suteikimo komisijos sudarymo ir komisijos pirmininko bei pavaduotojo skyrimo.

Komisija bus sudaroma iš 11-os narių. Iš jų – 3 savivaldybės tarybos nariai, 2 administracijos darbuotojai, po 2 atstovus deleguoja bendruomeninių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų tarybos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas.

Rinkliava didės

Ukmergėje nuo sausio didės rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą. Rajono valdžia skelbia, kad dabartinė rinkliava nepadengia patiriamų išlaidų, tad šiemet apie 30 proc. išlaidų dengiama iš kitų lėšų.

Prognozuojama, kad kitais metais pabrangs vadinamasis vartų mokestis, kuris nebuvo didintas nuo 2016-ųjų. Be to, savivaldybė turės padengti 10 proc. pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, tvarkymo išlaidų.

Skelbiama, kad kainai įtaką daro energetikos išteklių pabrangimas, minimalios algos didinimas, pranešimų pristatymo išlaidų brangimas. Paskutinį kartą vietinės rinkliavos tarifas Ukmergės rajone keistas 2018 m. Preliminariais skaičiavimais, nedidinant tarifų, kitąmet truktų iki 45 proc. šiuo metu surenkamų lėšų.

Kitais metais, vadovaujantis teisės aktų pakeitimais, turės keistis pačios rinkliavos struktūra. Ji kai kuriais atvejais bus skaičiuojama pagal kitus, nei dabar, parametrus. Numatyta, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatys pastoviąją regioninę rinkliavos dalį, kuri šiuo metu nėra aiški.

Prieš balsuojant šiuo klausimu pasisakė opozicijos lyderis Giedrius Auglys (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai). Pasak jo, pernai, kai paslaugą buvo patikėta teikti Ukmergės autobusų parkui, skelbta, kad spendimas priimtas, tikintis, jog atliekų išvežimo kaina nedidės. Priminė, kad autobusų parkui per metus išmokėta daugiau kaip milijonas eurų dotacijų. Klausė, ar, patikint paslaugų tiekimą  šiai įmonei, buvo įvertinta, ar tikrai ji sugebės vežti atliekas finansiškai naudingiau negu privatus vežėjas, turintis patirties.

Meras D. Varnas atsakė, kad tai buvo vienintelė įmonė, kuriai galėjo patikėti šią paslaugą, nes privatus vežėjas tai daryti atsisakė. Esą to nepadarius būtume užsikrovę šiukšlėmis „iki penkto aukšto“.

„Be to, savivaldybė turėjo finansinio rezervo ir jį panaudojo. Bet rezervas tirpsta. Trūksta 37 proc. kad išeitume „ant nulio“. Keldami paslaugos kainą 20 proc. dar 17 proc. vis tiek turėsime dotuoti iš biudžeto“, – sakė meras. Komitete jis klausė opozicijos – kokį jie turi pasiūlymą. Bet niekas pasiūlymo nepateikė. G. Auglys sakė, kad opozicijos nėra darbo grupėje atliekų klausimams spręsti, tad globalinių pasiūlymų negali pateikti.

Jo bendrapartietis Kęstutis Zinkevičius priminė, kad beveik pusė paslaugos sumos bus dotuojama. Ar nenutiks taip, kad kainą teks dar labiau kelti? Be to, esą savivaldybė nuolat ragina gyventojus rūšiuoti maisto atliekas oranžiniuose maišeliuose, kad tik šiukšlių išvežimas nebrangtų. Tačiau jis brangsta, tad gal nereikėtų tuščiai žadėti.

D.Varnas į tai atsakė, kad jei rūšiuotume visi, taip kaip reikia, tikrai nebrangų. Tačiau rūšiuoja maža dalis gyventojų.

Šį klausimą pristačiusi Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Aušra Šičkinienė apgailestavo, kad išrūšiuojamas tik labai mažas kiekis maisto atliekų.

Rolandas Janickas (Darbo partija) paaiškino atliekų rūšiavimo principą – teršėjas moka. Patikino, jog nekelti paslaugos kainos neįmanoma dėl daugelio dalykų, tarp jų – brangstančio vartų mokesčio, antraip galime atsidurti finansinėje duobėje. O turime rūšiuoti, nes už atrinktas išrūšiuotas antrines žaliavas savivaldybė nemoka – susimoka gamintojai.

Kazys Grybauskas (Lietuvos socialdemokratų partija) teiravosi, ar autobusų parkas jau turi sutartis dėl rūšiavimo su perdirbėjais. Meras paaiškino, kad sutartys yra.

Valdas Kersnauskas (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“) atkreipė dėmesį, kad, svarstant komitetuose, šiam klausimui buvo pritarta. O dabar opozicija jį vėl kelia. Įžvelgė tame populizmą. Esą ne mes patys nutarėme pavesti autobusų parkui buitinių atliekų vežimą, o gyvenimas privertė, nes teikusi bendrovė nutraukė sutartį. Atkreipė dėmesį, kad, įmonei startuojant su nauja veikla, buvo reikalingos lėšos. Paantrino, kad, jei rūšiuosime visi, savivaldybei iš biudžeto reikėtų skirti mažiau lėšų.

Jo bendrapartietis Arnoldas Vilčinskas pritarė opozicijos pastabai, kad ir ji turėtų dalyvauti darbo grupėje atliekų vežimo klausimams spręsti. Taip pat jis siūlė už atliekų rūšiavimą numatyti skatinimą –premijas ar bilietus į kiną.

Reaguodamas į priekaištus dėl savo klausimo G. Auglys sakė: „Jeigu kada būsite opozicijoje, galėsite klausimų ir neuždavinėti. Taip pat svarstė, jog reikia ieškoti būdų, kaip skatinti žmones rūšiuoti.

Meras siūlė neversti visko pinigais, o turėti supratimą ir sąžinę. Pats jis esąs atliekas rūšiuoja atsakingai be jokių premijų ir kino bilietų.

Kai visi norintieji pasisakė, paskelbtas balsavimas. Daugumos balsais klausimui pritarta. Vietinės rinkliavos tarifai Ukmergėje nuo kitų metų didės 20 proc.

Paslaugų įkainiai

Rajono savivaldybė dalyvauja ES projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“. Projekto metu mokiniai aprūpinti elektroniniais mokinio pažymėjimais su mokėjimo funkcija. Tačiau kai kurie pažymėjimus pametė, o, projekte nenumatytos lėšos jiems gaminti.

Todėl Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos prašymu patvirtintas 6 Eur įkainis už pagamintą pažymėjimą.

Taip pat patvirtinti metalinių ženkliukų ir užrašų ant marškinėlių gamybos įkainiai. Juos gamina Ukmergės techninės kūrybos centras, priklausantis Ukmergės švietimo pagalbos tarnybai.

Mažesnė kompensacija

Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos apraše – pakeitimai.

Kadangi tokiems įrenginiams nebereikalingi statybos leidimai ir neprivalomas statinio projektas, kompensavimo suma mažinama iki 1 500 Eur vietoje buvusių 2 000 Eur. Kai yra išimtys ir privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kompensavimo suma bus 2 000 Eur.

Pakeitimai

Priimtas sprendimas „Dėl daugiabučių namų modernizavimo sąrašo“ pakeitimo. To prireikė, nes namas, esantis Darbo g. 11, Šventupės kaime, surinko daugiau nei anksčiau skelbta pritariančiųjų parašų. Dabar skelbiama, kad modernizacijai pritaria 77,8 proc. namo gyventojų.

Patvirtintas sąrašas

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašas, kuriuo vadovaujamasi skirstant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas.

Šios lėšos paskirstomos pagal nuolatinių gyventojų skaičių – 50 proc., ir pagal motorizuoto eismo kelių ilgį patvirtintuose kelių sąrašuose – 50 proc.

Vienas iš lėšų paskirstymo kriterijų – savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių ilgis.

Kelių direkcijos prašymu nurodoma, kad sąraše kelių ilgis – 949,18 km. Nekilnojamojo turto registre vietinių kelių ir gatvių įregistruota apie 773 km,  neregistruota apie 177 km.

Nurašė

Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti  valstybei nuosavybės teise priklausantis VšĮ Ukmergės PSPC panaudos pagrindais naudotas automobilis „VW Sharan“. Jo įsigijimo data – 2002 m., vertė – 23 852 Eur, likutinė vertė – 0 Eur.

Pasirašys aktus

Nuo sausio 1 d. miestų ir miestelių teritorijose esančius valstybinės žemės sklypus patikėjimo teise valdys savivaldybės. Mūsų savivaldybei perduodamų valdyti žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktus įgaliotas pasirašyti meras.

Naudosis adresu

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Ukmergės rajono susivienijimas organizacijos veiklai naudojo adresą Vytauto g. 20. Tačiau pernai pastatas buvo parduotas ir savivaldybei nebepriklauso. Organizacijos prašymu suteiktas naujas buveinės adresas – Veterinarijos g. 5. Adresas reikalingas susirašinėjimui, projektinei veiklai.

Neteko galios

Pripažintas netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.

Tvirtins meras

Nutarta supaprastinti savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo procedūrą. Ataskaitos bus tvirtinamos ne savivaldybės tarybos sprendimu, bet mero potvarkiu.

Jeigu meras dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto negalės įvykdyti šio sprendimo, įgaliojimus vykdys rajono savivaldybės taryba.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komitete pasiūlyta nustatyti, kad, prieš merui patvirtinant sprendimo projekte nurodytus metinių ataskaitų rinkinius, metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (arba) veiklos ataskaitas, jie turi būti apsvarstyti Ukmergės rajono savivaldybės kolegijoje. Balsuojant pasiūlymui pritarta.

Šis sprendimas liečia 8 biudžetines įstaigas, 23  švietimo įstaigas, 4 viešąsias įstaigas ir 4 savivaldybės valdomas įmones. Iš viso – 39.

Etikos komisija                           

Audronė Augustėnienė rugsėjo 29 d. pateikė prašymą „Dėl nusišalinimo ir atšaukimo iš Etikos komisijos pirmininko pareigų“. Šis prašymas patenkintas. Komisijai pirmininkaus Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Giedrius Auglys.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

malda ir nepopuliarus sprendimas / Dainiaus Vyto nuotr. Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius visus apdovanojo kalėdaičiais.

malda ir nepopuliarus sprendimas / Dainiaus Vyto nuotr. Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius visus apdovanojo kalėdaičiais.

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *