Pateikė peticiją – nori, kad autobuso salone būtų galima gabenti dviratį

Ukmergės rajono savivaldybėje gauti piliečio peticiją – labai retas atvejis.

O neseniai toks dokumentas buvo gautas. Juo prašoma pakeisti patvirtintas tvarkas ir leisti keleiviams viešajame transporte vežti dviračius. Peticiją teikęs asmuo nėra ukmergiškis.

Peticijoms nagrinėti – nors tai ir retai nutinka – savivaldybėse sudaromos Peticijų komisijos.

Mūsų Savivaldybėje ši komisija pareiškėjo kreipimąsi gavo kovo 18 d. Jame asmuo prašo sudaryti sąlygas vežtis dviratį autobuso salone ar bagažo skyriuje, neatsižvelgiant į tai, ar yra specialiai tam įrengtos vietos.

Komisija balandžio 24 d. posėdyje nagrinėjo pareiškėjo peticiją ir nutarė pateikto prašymo netenkinti.

Išvada motyvuojama tuo, kad galiojantis teisinis reglamentavimas dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo maršrutais Ukmergės rajone yra pakankamas ir sudarantis galimybę vežti dviratį miesto ir priemiestiniuose autobusuose.

Be to, keliami klausimai nėra susiję su teisės akto keitimu. Tai – techniniai klausimai, susiję su teisės akto reglamentavimo „turi teisę vežti dviračius, kai autobuse yra numatyta speciali vieta ar įranga dviračiams vežti“ vykdymu.

Teigiama, kad pareiškėjo siūlomas dviračio vežimo būdas autobuso salone, tik prilaikant ranka, yra neproporcingas, keliantis pavojų keleivių saugumui, jų sveikatai ir turtui.

Vadovaujantis įstatymu, komisijos išvada netenkinti peticijoje pateikto prašymo turi būti teikiama Ukmergės rajono savivaldybės tarybai galutiniam sprendimui priimti.

Savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė  Vilija Markauskienė informavo, kad parengtu sprendimo projektu Tarybai siūloma komisijos išvadai pritarti ir atsisakyti tenkinti pareiškėjo peticiją.

Pasak jos, nėra pagrindo keisti Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo maršrutais Ukmergės rajono savivaldybėje taisykles, kuriose ir taip numatyta, jog keleivis turi teisę vežti dviračius, kai autobuse yra numatyta speciali vieta ar įranga dviračiams vežti.

Savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus nagrinėjamas šis klausimas, vyks kitą savaitę.

***

Peticijos teisė – Konstitucijos laiduojama teisė kreiptis Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka su prašymu ar siūlymu spręsti ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą.

Peticija – Peticijų konstitucinio įstatymo tvarka pareiškėjo asmeniškai arba per atstovą raštu pateiktas kreipimasis, kuris pripažintas peticija.

Kreipimasis, kad jis būtų pripažintas peticija ir peticija priimta nagrinėti, turi atitikti Peticijų konstituciniame įstatyme kreipimuisi nustatytus reikalavimus.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *