Patvirtino ataskaitas ir pritarė skyriaus uždarymui

Patvirtino ataskaitas ir pritarė skyriaus uždarymui / Gyvenimas grįžta į senas vėžes – savivaldybės taryba renkasi jau ne į virtualų posėdį

Praėjusią savaitę savivaldybės tarybos nariai rinkosi į posėdį, kuris vyko jau nebe per nuotolį, o posėdžių salėje. Pirmiausiai su gėlėmis pasveikinti gimtadienius šventę savivaldybės tarybos nariai, o tuomet pereita prie išsamios darbotvarkės klausimų. Svarbiausias iš jų – dėl mūsų ligoninės Akušerijos skyriaus uždarymo.

Pavasaris – įmonių ir organizacijų atsiskaitymo už praėjusiais metais nuveiktus darbus metas. Posėdyje veiklos ataskaitas pateikė daugelio biudžetinių įstaigų vadovai. Taip pat – ir rajono vadovai.

Rajono meras Rolandas Janickas ataskaitoje pateikė informaciją apie savo bei komitetų ir komisijų veiklą, apžvelgė įgyvendintus darbus. Ataskaitą pradėjo nuo įvykių Ukrainoje, kurie tik pažymėjo, kokios menkos buvo mūsų pačių ankstesnės problemos. Atkreipė dėmesį, kad šiemet laukia labai įtemptas periodas.

Dėkojo savivaldybės tarybos nariams, savivaldos darbuotojams už bendrą darbą ir pasiūlytas idėjas, o gyventojams – už susitelkimą. Taip pat pasidžiaugė, kad savivaldybės tarybos komitetų nariai patys siūlo idėjas, planuoja veiklas.

Už nuveiktus darbus atsiskaitė savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas. Sakė, kad pristatyti ataskaitą trumpai buvo didelis iššūkis, nes darbų nuveikta labai daug. Direktorius apžvelgė įgyvendinamus projektus, kurių vienas didžiausių savo apimtimi – karinio miestelio teritorijos tvarkymas. Taip pat kalbėjo apie socialinę, sveikatos, švietimo ir kitas sritis, finansuojamas iš rajono biudžeto, džiaugėsi daugiabučių renovacija, turiningu kultūriniu gyvenimu, sportiniais renginiais, rekonstruojamomis gatvėmis, įrengtomis naujomis buitinių atliekų aikštelėmis.

Direktorius sulaukė klausimo dėl užstrigusio šalia Pivonijos prekybos centro esančios aikštės projekto. Sakė, kad 18 proc. darbų dar liko nebaigta. Už vėlavimą rangovai moka delspinigius. Tikimasi, kad darbus bendrovė baigs ir dar vieno rangovo samdyti neteks.

Ataskaitas taip pat pateikė rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Jaunimo laisvalaikio centras, savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, kraštotyros muziejus, kultūros centras.

Patvirtintos ir Ukmergės socialinių paslaugų centro, šeimos centro, globos centro praėjusių metų veiklos ataskaitos.

Patikslintas biudžetas

Savivaldybės tarybos posėdyje patikslintas rajono biudžetas. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis, tiesiogiai skirti lėšų iš administracijos direktoriaus rezervo pagalbai Ukrainos karo pabėgėliams negalima, todėl nutarta sumažinti rezervą ir numatyti lėšas konkrečiai priėmimo išlaidoms.

Nutarta administracijos direktoriaus rezervą sumažinti 30 tūkst. Eur ir šią sumą skirti karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimo išlaidoms. Šios lėšos bus naudojamos įsigyti patalynei, šaldytuvams, skalbyklėms, džiovyklėms, indams ir kitiems būtiniems daiktams. Kadangi pabėgėlių apgyvendinimui naudojama Veprių stovykla, 8 tūkst. Eur nutarta skirti tiesiogiai Veprių mokyklai. Vėliau įsigytos priemonės bus naudojamos stovyklos veikloje.

Įstaigos, mokinius vežančios mokykliniais autobusais, įsigijo naujas žiemines padangas. Nutarta kompensuoti šias išlaidas. Taip pat skirta papildomai 1,4 tūkst. Eur Senamiesčio pagrindinei mokyklai – neplanuotam autobusų remontui.

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas abiturientams laikyti brandos egzaminus, skirta lėšų nešiojamiems kompiuteriams įsigyti Užupio pagrindinei mokyklai ir ,,Šilo“ progimnazijai.

Seimui padidinus mokesčio už aplinkos teršimą tarifus, į rajono biudžetą gauta daugiau nei planuota lėšų. Todėl padidintos lėšos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai – skirta 50 tūkst. Eur.

Ilgalaikė paskola

Rajono savivaldybė ims ilgalaikę 1 mln. 334 tūkst. Eur paskolą numatytiems investicijų projektams finansuoti.

Įstatymiškai rajono savivaldybės skola negali viršyti 14 mln. 950 tūkst. Eur. Šių metų pradžioje rajono biudžeto skoliniai įsipareigojimai, įskaitomi į skolinimosi limitus, sudarė 8 mln. 264 tūkst. Eur arba 33,2 proc. Šiemet biudžete ilgalaikių paskolų grąžinimui numatyta 1 mln. 460 tūkst. Eur, planuojama pasiskolinti – 1 mln. 473 tūkst. Eur.

Veiklos planas

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginis veiklos planas. Jame pateikiami prioritetai, tikslai ir uždaviniai, programų vertinimo kriterijų suvestinės, savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti veiklos rodikliai, regiono plėtros plano pažangos priemonės ir projektai, savivaldybės įgyvendinami projektai.

Taip pat išdėstomas infrastruktūros plėtros priemonių sąrašas, šių priemonių įgyvendinimo terminai, nurodomi vykdytojai, lėšų šaltiniai.

Nauji įkainiai

Papildyti Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų įkainiai. Nustatyta pirmosios medicinos pagalbos mokymo hibridinėje klasėje paslaugos kaina. Ukmergės rajono gyventojams ji kainuos 15 Eur, o šios paslaugos kaina kitų rajonų gyventojams – 30 Eur. Mokymai truks 8 valandas. Numatyta paslaugas suteikti 2 400 dalyvių. Mokymuose dalyvaus įvairių sričių specialistai bei moksleiviai.

Tvarkos aprašas

Patvirtintas naujas savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo tvarkos aprašas. Šios programos lėšos sudaro 20 proc. rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, išskyrus medžiotojų plotų naudotojų 70 proc. mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

Leidimai ir pakeitimai

Atnaujinta leidimų važiuoti Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarka. Ji atnaujinta pagal galiojančius teisės aktus.

Taip pat sprendimu pakeistas susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose statybos, rekonstravimo ir remonto Ukmergės mieste prioritetinis sąrašas.

Būstai

Patvirtintas savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas. Jame įrašyti būstai gali būti parduodami  nuomininkams, kai būstas nuomojamas ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir juose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5-erius metus.

Nutarta išbraukti vieną būstą, nes nuomininkui mirus, jis buvo pripažintas nereikalingu savivaldybei ir parduotas aukcione.

Atleido nuo mokesčio

Į savivaldybę kreipėsi šeima, prašydama atleisti nuo socialinio būsto nuomos mokesčio, kurio dydis – 87,38 Eur per mėn. Pernai šeimos pajamos sudarė 12 935 Eur – vienam šeimos nariui teko 119,77 Eur per mėn. Su nuomininku pasirašyta neterminuota būsto nuomos sutartis. Nutarta nuo nuomos mokesčio šeimą atleisti.

Nereikalingas turtas

Darbo grupė atrinko pastatus, kurie yra netinkami ir nereikalingi savivaldybės funkcijoms įgyvendinti. Tarp jų – kaimuose esantys buvę sandėliai, parduotuvės, kultūros namai. Iš viso –  7 objektai.

Nutarta, kad jie bus įtraukti į aukcione parduodamo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą.

Taip pat sprendimu papildytas viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas.

Nuoma

Leista Ukmergės ligoninei išnuomoti viešo konkurso būdu patalpas, kurių plotas 162,58 kv. m, dešimties metų laikotarpiui, nustatant 1 kv. m pradinį nuompinigių dydį 1,64 Eur per mėnesį.

Svarstant klausimą dėl Šventupės kempingo nuomos sutarties pratęsimo, nutarta sutartį su dabartiniu nuomininku UAB „Ilarita“ pratęsti penkeriems metams.

Nutarta išnuomoti savivaldybei priklausiančias negyvenamąsias 22,60 kv. m patalpas Žemaitkiemio seniūnijoje, Valų kaime. 1 kv. m pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 0,56 Eur.

Nominacijos

Nutarta Geriausio 2022 metų Ukmergės rajono kultūros darbuotojo nominacijos laureato vardą suteikti kultūros centro Veprių skyriaus meno vadovui Edvardui Ratautui.

Sėkmingiausio rajono kūrėjo kūrybinio projekto nominacijos laureato vardas bus suteiktas leidinio „Ukmergė 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos spaudoje“ sudarytojui Juliui Zareckui.

Kultūros mecenato nominacijos laureato vardas bus suteiktas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariatui, kurio viršininkas Saulius Kazlauskas.

Struktūros pertvarka

Nuo rugsėjo keičiamas Senamiesčio progimnazijos Dainavos mokyklos-daugiafunkcio centro pavadinimas – vadinsis Dainavos ikimokyklinio ugdymo skyriumi. Siesikų gimnazija vadinsis Ukmergės r. Siesikų pagrindine mokykla.

Pakeista Užupio pagrindinės mokyklos vidaus struktūra – uždarytas jos Pabaisko pagrindinio ugdymo skyrius.

Dvaro pastatai

Ukmergės kraštotyros muziejui perduotas rajono savivaldybei priklausantis nekilnojamasis turtas Užulėnio kaime – Antano Smetonos dvaro pastatai: buvęs kumetynas, sandėlis, vasarnamis, pirtis, rūkykla ir kiti. Jie bus naudojami kraštotyros muziejaus veikloms.

Muziejus bus atsakingas už jų įveiklinimą, turizmo plėtrą rajone, teritorijos priežiūrą, kultūrinių ir edukacinių veiklų įgyvendinimą.

Pastato-kumetyno sutartis yra pasibaigusi, todėl nuspręsta skelbti naują nuomos konkursą, kartu išnuomojant ūkio pastatą. Žemės sklypo priežiūros klausimai bus aptarti konkurso sąlygose.

Nuomininkas bus įpareigojamas pagal patvirtintas Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles savo lėšomis prižiūrėti priskirtą valstybei priklausantį ir rajono savivaldybės panaudos pagrindais valdomą 10 ha žemės sklypą.

Paslaugų nebeteiks

Liūdniausias posėdyje priimtas sprendimas – nuo gegužės Ukmergės ligoninėje nebeteikti stacionarinių akušerijos paslaugų.

„Ukmergės žiniose“ rašėme, kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa mūsų ligoninei šių paslaugų nebefinansuos. Taip yra, nes įstaiga neatitinka pagrindinio reikalavimo – gimdymų per metus čia priima mažiau nei 300. 2020-aisiais buvo 157, pernai – 77 gimdymai.

Šiemet balandžio pabaigoje ligoninėje baigiasi Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos periodas. O tai taip pat buvo išlyga, leidusi neuždaryti skyriaus.

Socialdemokratų frakcijos vardu posėdyje pasisakęs Arūnas Dudėnas ragino nenuleisti rankų ir skyrių išsaugoti. Jo manymu, aplinkinių rajonų ligoninių skyriams užsidarant, pas mus gimdymų gali ir padaugėti. „Sakoma, kad nepasiekiame 300 gimdymų per metus. Bet juk tapome kovidine ligonine ir gimdymo skyrius buvo priverstinai uždarytas“, – kalbėjo jis, išsakydamas viltį, kad gimdymų gali padaugėti ir dėl atvykstančių karo pabėgėlių iš Ukrainos. Mano, kad sprendimas per daug skubotas, kvietė palaukti, kol ateis dalininkas – Sveikatos apsaugos ministerija ir tik tada spręsti šį klausimą.

Rajono meras R. Janickas pažymėjo, kad klausimas tikrai visiems yra skaudus. Bet valstybė dar 2014-aisiais priėmė sprendimą dėl 300 gimdymų ribos skyriuose. Nuo uždarymo visus šiuos metus mus gelbėjo tik vykdomas Šveicarijos paramos projektas ir jo įsipareigojimai.

„Būkim realistai – 50 procentų mūsų šeimų jau dabar renkasi gimdyti Vilniuje. Pusę milijono reiktų atimti iš kitų ligoninės skyrių ir duoti tam, kuris negauna finansavimo. Kitas pasiūlymas – pusę milijono iš savo biudžeto duoti. Tai nerealu“, – kalbėjo meras. Pasak jo, laiku nepriimtas sprendimas bus nuostolingas mūsų ligoninei.

Merą palaikė savivaldybės tarybos narys Valdas Kersnauskas, pažymėdamas, kad klausimas nėra nepamatuotas – per metus daugiau kaip pusės milijono reikia skyriui, o tokių galimybių neturi.

Administracijos direktorius informavo, kad 670 tūkst. per metus reikia šio skyriaus išlaikymui.

Išklausius visų pasisakymų prieita prie balsavimo. Klausimui pritarė 13 politikų. Balsų dauguma skyrius bus uždaromas.

Ligoninėje uždarius Akušerijos skyrių nebebus teikiamos stacionarinės akušerijos paslaugos, bet ir toliau bus teikiamos: ambulatorinės akušerijos ir ginekologijos paslaugos Konsultacijų poliklinikoje, stacionarinės ginekologijos bei dienos chirurgijos ginekologinės paslaugos, akušerio-ginekologo konsultacijos priėmimo skyriuje dienos metu.

Kuriame mieste gimdyti, ukmergiškės galės rinktis pačios. Tarp siūlomų rinktis įstaigų – Jonavos, Panevėžio, Utenos ligoninės, VU ligoninė Santaros klinikos, LSMU ligoninė Kauno klinikos, LSMU Kauno ligoninė. Galima kreiptis ir į kitas gydymo įstaigas, turinčias sutartį su ligonių kasomis.

Komisijų pirmininkų ataskaitos

Posėdyje pateiktos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto, tarybos Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos 2021 m. veiklos ataskaitos, kurias pateikė jų pirmininkai Arūnas Dudėnas ir Angelė Jokubynienė.

Antikorupcijos komisijos veiklos ir 2021–2023 m. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano stebėsenos ataskaitas pateikė komisijos pirmininkas Arvydas Pėšina.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

o dirba salėje.  Daivos Zimblienės nuotr.

o dirba salėje. Daivos Zimblienės nuotr.

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *