Patvirtino įkainius, padidino etatų skaičių, perdavė patalpas

Patvirtino įkainius

Praėjusią savaitę vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje dėl ligos nedalyvavo 2 iš 25-ių savivaldybės tarybos narių. Posėdis tradiciškai pradėtas sveikinimais – pasveikinti gimtadienius neseniai šventę tarybos nariai Romas Pivoras ir Jolanta Keburienė.

Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas Ukmergės kultūros centro vardu pakvietė visus dalyvauti tradicinėje akcijoje „Baltas angelas“. Jos metu lėšos šiemet renkamos sunkiai sergančiam mažajam ukmergiškiui Majui. Kultūros centras akciją rengia kartu su Ukmergės LIONS klubu.

Patvirtinti paslaugų įkainiai

Rajono savivaldybės taryba pernai pavedė Ukmergės autobusų parkui teiki atliekų tvarkymo paslaugą – surinkimą, vežimą, apdorojimą ar šalinimą.

Prieš tai buvę paslaugos teikėjai, kai susidariusių statybinių atliekų kiekis viršydavo nustatytą nemokamai priimamą kiekį, įmonėms ir gyventojams sudarydavo galimybę atliekas priduoti. Paslauga buvo mokama.

Dabar ir Ukmergės autobusų parkas sulaukė prašymo teikti statybinių atliekų išvežimo paslaugas, tačiau atsirado būtinybė patvirtinti įkainius.

Arnoldas Vilčinskas (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“) pasidžiaugė savivaldybei pavaldžios bendrovės Ukmergės autobusų parko veikla, tačiau pastebėjo ir „pilkus atspalvius“ – teikiami svarstymui įkainiai vienodi ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, bet juk įmonės susigrąžina PVM mokestį, taigi vienodi įkainiai nėra teisinga. Pareiškė, kad balsuodamas susilaikys.

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilija Grabauskienė priminė, kad gyventojai ir taip turi galimybę priduoti statybines atliekas didelių gabaritų aikštelėje, o svarstant šį klausimą labiau kalbama apie įmones. Balsuojant klausimui buvo pritarta.

Didinamas etatų skaičius

Patvirtinta nauja savivaldybės administracijos struktūra ir nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Jis didės nuo šiuo metu esančių 234-ių iki 238-ių.

Etatų daugėja dėl kelių priežasčių. Viena jų – ta, kad Nacionalinės žemės tarnybos šiuo metu patikėjimo teise valdoma valstybinė žemė nuo sausio perduodama savivaldybėms. Aplinkos ministerija funkcijų vykdymui savivaldybei perduoda tris pareigybes bei skiria valstybės biudžeto lėšų jų darbo užmokesčiui. Pareigybės numatoma steigti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Vieno papildomo etato prireiks, nes rajono savivaldybė su Europos socialinio fondo agentūra sudarė sutartį dėl projekto, kuriuo įsipareigojo įdarbinti darbuotoją, koordinuojantį lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimą ir įgyvendinimą. Nuo 2024 m. iki 2025 m. birželio 30 d. etatui išlaikyti skirta 39 011 Eur.

Pokyčių administracijos struktūroje atsiras, nes, įgyvendinant Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo nuostatas, vietoje civilinės saugos ir mobilizacijos specialisto pareigybės įsteigta parengties pareigūno pareigybė.

Vadovaujantis Sveikatos sistemos įstatymu savivaldybės gydytojo pareigybės pavadinimas keičiamas į sveikatos reikalų koordinatoriaus.

Numatyta Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus pertvarka: vietoje šio skyriaus bus du – Architektūros ir teritorijų planavimo bei Statybos ir infrastruktūros. Pokyčiai atsiras nuo kitų metų. Papildomų lėšų iš rajono biudžeto tam nereikės.

Sportininkų skatinimas

Pakeistas rajono savivaldybės sportininkų, pasiekusių aukštus rezultatus, skatinimo tvarkos aprašas. Anksčiau jame buvo nurodyta, kad sportininkų paraiškas premijoms gauti analizuoja ir rekomendacijas teikia Sporto taryba. Tačiau yra sukurta darbo grupė rajono savivaldybės sporto srities strateginiams klausimams spręsti, todėl apraše nurodomos jos atsakomybės.

Minėta darbo grupė nusprendė pakeisti paraiškų premijoms gauti priėmimo terminus. Vietoje spalio mėnesio jie perkelti į kovą tam, kad sportininkus, kuriems skiriamos premijos, būtų galima pagerbti Miesto šventės metu.

Akreditacijos nebeliko

Panaikintas kultūros ministro įsakymas, kuriuo buvo apsprendžiama kultūros centrų akreditavimo tvarka, todėl anksčiau vykusi akreditacija nebevykdoma, tad pripažintas netekusiu galios savivaldybės tarybos 2010 m. priimtas sprendimas dėl Ukmergės rajono kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo.

Deleguoja

Ukmergės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Sigita Rimydienė deleguota į Kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą.

Šios tarybos sudaromos apskričių teritoriniu pagrindu ir siūlys sprendimus dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamų lėšų kultūros ir meno projektams. Už darbą tarybose ekspertams bus apmokama.

Pripažino nereikalingu

Nutarta pripažinti nereikalingu ir į viešame aukcione parduodamo turto sąrašą įtraukti garažą Ukmergėje, Gedimino g. 15, parduotuvę Taujėnų seniūnijoje, Užulėnio kaime, ir ledainę Lyduokių seniūnijoje, Virkščių kaime. Pastarieji du objektai kaip bešeimininkis turtas pripažinti teismo sprendimu. Taip pat iš varžytinių nutarta parduoti du butus Pivonijos g. 1–4 ir Pivonijos g. 1–5. Juose nėra vandentiekio ir kanalizacijos, tad negali būti toliau naudojami savivaldybės būsto ir socialinio būsto reikmėms.

Įsigis turtą

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2019 m. birželį sutiko perimti valstybei nuosavybės teise priklausančius AB „Kelių priežiūra“ valdomus inžinerinius statinius. Tačiau VĮ „Registrų centras“ koregavo šio bendrovės valdomo turto teisinę formą iš „patikėjimo teise“ į „nuosavybės teise“, tad „Kelių priežiūra“ siūlo inžinerinius statinius įsigyti už 1 Eur. Nutarta sutikti įsigyti šį turtą, kuris šiuo metu eksploatuojamas miesto seniūnijos bei gyventojų.

Perdavė bibliotekai

Savivaldybei priklausantį Kęstučio a. 8-8 esantį knygyną nutarta perduoti Vlado Šlaito viešajai bibliotekai. Knygyno patalpos jau kelerius metus nenaudojamos. Skelbiama, kad jose galėtų įsikurti skaityklos skyrius bei „Vilkamirgės“ galerija, patalpos būtų naudojamos susitikimams su rašytojais, knygų pristatymams ir poezijos skaitymams rengti bei atsirastų vieša erdvė jaunimui.

Kęstutis Zinkevičius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) pastebėjo, kad biblioteka nebuvo išreiškusi poreikio patalpoms. Esą nėra ir aiškios vizijos dėl patalpų panaudojimo.

Rajono savivaldybės meras Darius Varnas patikino, kad vizija tikrai yra, o dabar svarbiausia  pastatą išlaikyti, nes parduoti būtų galima labai greitai – o kas po to?

Savivaldybės administracijos direktorė Inga Pračkailė patikino, kad nebuvo ir siekio, jog biblioteka išreikštų patalpų poreikį – požiūrį jo neparduoti išsakė visuomenė.

Giedrius Auglys (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) teiravosi, kada galima tikėtis patalpų pritaikymo vizijos virtimu į gyvą kūną, nes prasideda antra žiema, kai patalpos stovi nešildomos. D. Varnas nuramino, kad su biblioteka viskas aptarta, o veiklos bus pradėtos vykdyti pavasarį.

Papildytas sąrašas

Papildytas daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas. Į jį įtraukti daugiabučiai Ukmergėje: A. Smetonos g. 37, Miškų g. 60, Vytauto g. 65.

Pastatų energinio naudingumo sertifikatams ir investiciniams planams parengti numatytos lėšos iš savivaldybės biudžeto, daugiabučių namų savininkų rėmimo programos.

Gatvių pavadinimai

Nutarta suteikti Pivonijos seniūnijoje, Alionių kaime, esančioms gatvėms Kalno ir Tvenkinio pavadinimus, o Želvos seniūnijoje, Bikonių kaime, esančioms gatvėms – Bikonių ir Žiedo pavadinimus. Šiose gyvenamosiose vietovėse buvo likę 20 adresų be gatvių pavadinimų.

Taip pat priimtas sprendimas patikslinti Pivonijos seniūnijoje, Bakšionių kaime, esančios Kalno gatvės ir Želvos miestelyje esančios Vilniaus gatvės geografines charakteristikas, nes gatvių linijos patenka į kitas gyvenvietes.

Perdavė funkcijas

Dalis Ukmergės socialinių paslaugų centro funkcijų pavesta kitai įstaigai – Ukmergės globos centrui. Jis perims atvejo vadybos funkcijas. Bus perkelta ir 35,5 etato. Įstaigoje bus teikiama kompleksinė pagalba vaikui ir jo atstovams. Taip pat globos centras teiks socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams bei socialinės priežiūros šeimoms paslaugas. Darbui bus perduoti ir 6 automobiliai.

Ukmergės globos centre darbuotojų etatų padidės nuo 49,05 iki 84,55. Šiuo metu centras užtikrina 4-ių bendruomeninių vaikų globos namų, laikino apgyvendinimo grupės, krizių centro vaikams, kuriems nustatyta laikinoji priežiūra, veiklą. Taip pat teikia pagalbą globėjams, budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.

Po pokyčių Ukmergės socialinių paslaugų centre etatų sumažės nuo 128 iki 92,5. Projekto rengėjai skelbia, kad pokyčių imtasi, nes pastaruoju metu didėjo šios įmonės darbų apimtys ir darbuotojų skaičius.

Socialinių

reikalų komisijos

Nutarta, kad mero potvarkiu bus patvirtinti nauji seniūnijų socialinių reikalų komisijų veiklos nuostatai, kuriuose bus apibrėžtos komisijų sudarymo procedūros, funkcijos, svarstant ir teikiant pasiūlymus dėl piniginės socialinės paramos teikimo.

Paslaugų planavimas

Patvirtintas Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo  tvarkos aprašas. To prireikė, pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Prevencinės socialinės paslaugos – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene, šeimos konferencija, darbas su jaunimu.

Prevencines socialines paslaugas savivaldybės teritorijoje teikia: Ukmergės socialinių paslaugų centras, VšĮ „Lyderių karta“, Jaunimo laisvalaikio centras. Paslaugos, išskyrus kompleksinių paslaugų šeimai teikimą, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto. Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos.

Piniginė socialinė parama

Nuo spalio įsigaliojus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimams, skiriant socialinę pašalpą ir kompensacijas vertinamas asmenų turimas turtas. Tačiau socialinė pašalpa ir kompensacijos gali būti skiriamos išimties tvarka, kuomet nuosavybės teise turimo turto vertė viršija ne daugiau kaip 10 proc. nustatyto turto vertės normatyvo.

Savivaldybės tarybai pritarus patikslintos sąlygos, kuomet piniginė socialinė parama gali būti skiriama.

Visų nuo mokesčio neatleido

Rajono savivaldybės administracija gavo klubo „Miško broliai“ prašymą atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Prašymo iš pradžių siūlyta netenkinti motyvuojant, kad dalis klubo vykdomos veiklos turi komercinį pobūdį, daugeliui klubo vykdomų projektų yra skiriamas tikslinis finansavimas iš rajono, valstybės biudžetų, kitų finansavimo šaltinių.

Tačiau po svarstymų komitetuose pateikta nauja sprendimo redakcija – suteikti klubui „Miško broliai“ 100 proc. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą už 0,2546 ha valstybinės žemės po pastatais Kopūstėlių kaime.

Buvo gauti ir dar dviejų asmenų prašymai atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio, tačiau abu netenkinti.

Etikos komisija

Kadangi Ukmergės rajono savivaldybės Etikos komisijos pirmininkė Audronė Augustėnienė, priklausanti opozicinei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijai, nusišalino nuo šių pareigų, opozicija į komisiją delegavo G. Auglį. Etikos komisijos vadovo postas įstatymo tvarka priklauso opozicijai. 

Posėdyje taip pat patvirtinti nauji savivaldybės tarybos Etikos komisijos  nuostatai. To prireikė, nes komisijos nariai susidūrė su tam tikromis praktinėmis situacijomis. Nutarta pakeisti Etikos komisijos nuostatus ir papildyti savivaldybės tarybos narių pateisinamas nedalyvavimo posėdyje priežastis.

Meras D. Varnas informavo, kad kitas tarybos posėdis vyks gruodžio 21 dieną ir pakvietė visus gruodžio 9-osios vakarą dalyvauti šalia kultūros centro vyksiančioje Eglutės įžiebimo šventėje.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *