Patvirtino savivaldybės įstaigų metines veiklos ataskaitas

Balandžio 23 dieną į posėdį susirinkusi Ukmergės rajono savivaldybės kolegija patvirtino visų savivaldybei pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei savivaldybės valdomų įmonių 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimų ir veiklos ataskaitas.

Tokias ataskaitas iš viso pateikė 39 įstaigos ir įmonės. Iš jų 8 yra biudžetinės, 23 biudžetinės švietimo ir  4 viešosios įstaigos bei 4 savivaldybės valdomos įmonės.

Kolegijai klausimų kilo tik dėl dviejų įstaigų – Ukmergės sporto centro ir UAB Ukmergės butų ūkio – veiklos ataskaitos. Ukmergės sporto centro direktorius Vitalijus Martikonis ir  UAB Ukmergės butų ūkio direktorius Raimondas Baltaduonis buvo pakviesti į posėdį ir atsakė į Kolegijos narių pateiktus klausimus.

 Domėtasi, ar buvusiame Sinagogos pastate, kur yra įsikūręs Ukmergės sporto centras, yra tinkamos sąlygos sportuoti, ar svarstomos galimybės ten įrengti rekuperacinę sistemą, atlikti pastato remontą ar renovaciją. Pateikti klausimai ir dėl plaukimo pamokų organizavimo pradinių klasių mokiniams, dėl naujų sporto šakų pritraukimo plano, lauko teniso organizavimo, siektinų sporto rezultatų ir kt.

UAB Ukmergės butų ūkio vadovas sulaukė klausimų dėl įmonės gaunamų pajamų ir jų panaudojimo, dėl įmonės interneto svetainėje skelbiamos informacijos aktualumo ir galimo atnaujinimo, taip pat dėl teikiamų paslaugų poreikio, nustatytų kainų konkurencingumo, gyventojų kaupiamų lėšų naudojimo tvarkos ir kt.

„Savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklos rezultatai kasmet tik gerėja. Nė vienos įstaigos vadovui neturime kokių nors didelių priekaištų ar pastabų“, – sakė Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas.

Kolegijos posėdyje dalyvavo jos nariai: Giedrius Auglys,  Indrė Kižienė (per nuotolį), Vidmantas Krikštaponis, Valdas Raugalas, Justas Šakalys, Arnoldas Vilčinskas ir Kęstutis Zinkevičius, Savivaldybės administracijos vadovai: meras Darius Varnas, vicemeras Eugenijus Kuodelis ir administracijos direktorė Inga Pračkailė bei Tarybos posėdžių sekretorius Darius Krogertas, Civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyriaus Tarybos aptarnavimo poskyrio vyriausioji specialistė Natalja Miklyčienė bei Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Zimblienė.

Kolegija – tai naujas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patariamasis organas, atsiradęs šioje kadencijoje, įsigaliojus pakoreguotam Vietos savivaldos įstatymui.

Kolegija savo posėdžiuose, kuriems pirmininkauja meras D. Varnas, paprastai analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo, svarsto klausimus dėl mero politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo, susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, svarsto savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius bei nagrinėja kitus klausimus.

Daiva ZIMBLIENĖ

Rajono savivaldybės atstovė spaudai

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *