Patvirtintas sąrašas – galite pasitikrinti, ar jūsų namas tapo priedanga

Igor Kuzin nuotr. Ant kai kurių daugiabučių atsirado nauji ženklai.

Priedangomis jau žymimi ne tik ir viešieji pastatai, bet ir daugiabučiai.  Jie įvardyti Ukmergės mero potvarkiu neseniai patvirtintame sąraše.

Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas potvarkiu patvirtino kolektyvinių apsaugos statinių ir priedangų poreikį.

Kolektyvinės apsaugos statinių sąraše – rajono mokyklos ir gimnazijos, kultūros centras, Vlado Šlaito viešoji biblioteka, Ukmergės jaunimo laisvalaikio centras ir jo Rečionių skyrius, Šventupės sporto bazė, Ukmergės sporto centro stadionas ir sporto bazė, Balelių universalus daugiafunkcis centras. Iš viso – 21 objektas. Apskaičiuota, kad iš viso šiuose pastatuose galėtų tilpti 13 890 gyventojų.

Nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičius yra 34 038. Ministerijos reikalavimuose nurodomas savivaldybės gyventojų skaičius, kuriam nustatytas kolektyvinės apsaugos statinių poreikis. Tai – nuolatiniai gyventojai, iš kurių: 946 asmenys su negalia, 2 191 vaikas iki 7-erių metų, 109 socialinę globą gaunantys senyvo amžiaus asmenys ir 25 proc. nuo bendro nuolatinių gyventojų skaičiaus – tai sudaro 8 510 gyventojų. Susumavus šiuos skaičius iš viso susidaro 11 756 asmenys. Taigi nurodymai Ukmergės rajone įvykdyti.

Yra nustatytas maksimalus žmonių skaičius, galintis tilpti kolektyvinės apsaugos statiniuose. Pavyzdžiui, Ukmergės kultūros centro, kaip kolektyvinės apsaugos statinio, plotas nurodomas 1 440 kv. m, jame tilpti galėtų 411 žmonių, vienam žmogui skaičiuojant po 3,5 kv. m.

Daugelis kolektyvinės apsaugos statinių yra pritaikyti žmonėms su negalia. Mūsų savivaldybėje iš 21-o statinio nepritaikyti keturi – Senamiesčio pagrindinė mokykla, Taujėnų gimnazija, Ukmergės sporto centro ir Šventupės sporto bazės.

Kitame – Savivaldybės parinktų priedangų ir jų poreikio – sąraše gerokai daugiau – 106 objektai. Tai – administraciniai pastatai, mokyklos, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia bei Šv. Barboros (Pašilės) bažnyčia bei per 90 miesto daugiabučių namų.

Apskaičiuota, kad numatytose priedangose iš viso tilptų 20 592 gyventojai.

Žmonių skaičius, kurį gali talpinti konkreti priedanga, nustatytas atsižvelgiant į bendrą rūsio plotą, vienam žmogui tenka po 1,5 kv. m. Pavyzdžiui, daugiabučio namo, esančio adresu Žiedo g. 3, rūsio plotas – 919 kv. m, tad skaičiuojama, kad jame laikinai slėptis galėtų 613 žmonių.

Skiriasi paskirtis

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad priedanga ir kolektyvinės apsaugos statinys nelabai kuo skiriasi. Tačiau paskirtis ir reikalavimai šiems objektams yra skirtingi.

Kolektyvinės apsaugos statiniai yra skirti laikinam gyventojų prieglobsčiui. Įprastomis gyvenimo sąlygomis minimi statiniai naudojami įvairiems visuomenės poreikiams, o ekstremaliųjų situacijų metu juos galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Dažniausiai tokie statiniai yra ugdymo įstaigos, kultūros, sporto centrai. Kiekviena savivaldybė privalo pasirūpinti savo gyventojų apsauga ir iš anksto numatyti kolektyvinei apsaugai skirtus statinius.

Priedanga skirta kelių valandų apsaugai slepiantis, kai yra pavojus gyventojų gyvybei ar sveikatai. Priedangai geriausia tinka pastatas, patalpa, inžinerinis statinys ar kitas objektas, galintis sudaryti sąlygas gyventojams trumpą laiko tarpą išvengti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, kilus oro pavojui, nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu (nuo netiesioginių atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies, nuo skeveldrų, nuolaužų, sprogimo smūgio bangų, atsitiktinių kulkų).

Priedangoms tinkami gyvenamųjų daugiabučių, visuomeninės, laisvalaikio, pramogų ir kt. paskirties statinių rūsiai ar požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, garažai, transporto ir pėsčiųjų tuneliai.

Taigi priedangomis gali būti savivaldybės valdomi objektai bei daugiabučiai namai, o kolektyvinės apsaugos statiniais – tik savivaldybės administracijos valdomi objektai.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorė Inga Pračkailė paaiškino esminį skirtumą. Priedangos yra skirtos laikinai slėptis nuo pavojaus, bombardavimo ar kt. Kolektyvinės apsaugos statiniai yra didelės viešos įstaigos, galinčios talpinti daug žmonių, tačiau jie nėra priedangos. Šie statiniai yra antžeminiai, jie galėtų veikti kaip centrai, kur gali rinktis gyventojai, jeigu reikia evakuoti, arba gali būti priimami žmonės dėl paslaugų, informacijos, kitų poreikių.

Kolektyvinės apsaugos statiniai žymimi mėlynu lygiakraščiu trikampiu oranžinio fono kvadrate, apibrėžtame mėlynos spalvos rėmeliu. O priedangos žymimos atitinkamu ženklu geltonos spalvos fone. 

Neatitiko reikalavimų

Teiraujantis, kaip buvo atrinkti daugiabučiai, kodėl ne visi įtraukti į priedangų ir jų poreikio sąrašą, direktorė informavo, kad Savivaldybė planuoja paženklinti visus daugiabučius, kuriuos administruoja UAB Ukmergės butų ūkis. Tai daroma etapais. Visa teritorija padalinta į tris dalis, dvi iš jų jau paženklintos. Kaip ji sakė, tikrinant, iš pradžių ne visų daugiabučių rūsiai atitiko reikalavimus, kai kurie buvo prinešti daiktų. Tad laukta patvirtinimo, kad patalpos atlaisvintos.

Daugiabučių namų savininkų bendrijos dėl žymėjimo turėtų kreiptis į Savivaldybės administraciją pačios.

Pasiteiravome, kodėl priedangų sąraše yra dvi miesto bažnyčios, o trečios ir kaimų bažnyčių nėra. Direktorė sakė, kad rūsiai turi atitikti reikalavimus, pavyzdžiui, turėti du išėjimus. Komisija apžiūrėjusi nustatė, kad Švč. Trejybės bažnyčios rūsys nėra tinkamas. Kaimų bažnyčios rūsių neturi, išskyrus Lyduokių bažnyčią, bet ji dabar yra remontuojama, tad priedanga būti negali.

Rajono savivaldybės administracijos parengties pareigūnas Valdas Rabazauskas sakė, kad mero potvarkiu sąrašas papildytas naujais objektais. Dabar savivaldybėje yra tiek priedangų, kiek numatyta ministerijos reikalavimuose.

Sąrašas išsiųstas ir priedangos sužymėtos žemėlapyje, kuris skelbiamas informacinėje interneto svetainėje lt72.lt. Vis tik žemėlapyje rasti priedangas gana sudėtinga.

Teiraujantis apie priedangas daugiabučiuose V. Rabazauskas sakė: „Kadangi po daugiabučiais namais yra rūsiai, tai jie ir gali pasitarnauti kaip priedanga to namo gyventojams. Mažai tikėtina, kad ateis slėptis koks pašalinis asmuo.“

Parengties pareigūnas paaiškino, kad kol kas tose priedangose ir kolektyvinės apsaugos statiniuose niekas neįrengta. Šiuo metu Ukmergėje, kaip ir visoje šalyje, įgyvendinamas pirmasis Vyriausybės nutarimu numatytas žingsnis – vietų numatymas ir sužymėjimas. Kai bus aišku, kiek tokių vietų yra ir kur jos, ateityje laukia kitas žingsnis, kuris bus įgyvendinamas pagal saugumo plėtotės programą, – minimalus pritaikymas.

Ženklinimas vyksta

UAB Ukmergės butų ūkio direktorius Raimondas Baltaduonis papasakojo, kad prieš kurį laiką Savivaldybei pateikė administruojamų daugiabučių, turinčių rūsius, kurie galėtų būti laikinosiomis priedangomis, sąrašą. Savivaldybė užsakė lipdukus, kurie klijuojami ant metalinių durų, bei medines lenteles, kurios bus tvirtinamos prie medinių durų. Dabar vyksta tų vietų žymėjimas.

Priedangos ženklinamos eilės tvarka pagal turimą priemonių kiekį. Kiek buvo gauta lipdukų, visi jau priklijuoti. Taip pat laiptinių skelbimų lentose kabinami informaciniai lapeliai su paaiškinimais. Dabar laukiama naujos lipdukų partijos ir žymėjimo darbai bus tęsiami toliau.

Direktorius atkreipė dėmesį, kad informaciją pateikė ir ženklina tik tuos daugiabučius, kuriuos bendrovė administruoja arba dėl kurių techninės priežiūros yra sudarytos sutartys su bendrijomis. Jei bendrija savarankiškai administruoja daugiabutį ir pati vykdo techninę priežiūrą, tai ir priedangos ženklinimu turi pasirūpinti pati.

„Informaciją, kiek vietų jau pažymėta, perduodame Savivaldybės atsakingam specialistui, kuris ją siunčia kitoms institucijoms bei tarnyboms“, – sakė R. Baltaduonis. 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *