Pilies savininkais būti dar nenori

Pilies savininkais būti dar nenori /

Praėjusią savaitę vykusiame rajono tarybos posėdyje maža balsų persvara nebuvo pritarta Siesikų pilies perėmimui savivaldybės žinion. Tačiau paaiškėjo, kad vienodai ilgai diskutuoti Ukmergės politikai moka ne tik apie visiems svarbius, bet ir apie beverčius dalykus.

Posėdžio pradžioje tradiciškai pagerbti gimtadienius šventę tarybos nariai Nijolė Giedraitienė, Jurgita Vijūnė, Romas Pivoras bei jubiliejų neseniai paminėjęs Vytautas Česnaitis.

Piliečių tribūnoje pasisakė Dukstynos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Violeta Markauskienė. Ji pakvietė visus dalyvauti akcijoje „Knygų kalėdos“ ir padovanoti naujų knygų mokyklų bibliotekoms. Tarybos nariams bus išdalintos rekomendacijos, kokių knygų labiausiai laukia bibliotekos.

Pateiktas atsakymas ukmergiškiui Arnoldui Vilčinskui, praėjusį kartą kalbėjusiam Piliečių tribūnoje. Jis teiravosi apie galimybę išasfaltuoti dar bent vieną gatvę Vidiškiuose.

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas pateikė informaciją apie per pastaruosius septynerius metus Vidiškių seniūnijoje vykdytus šaligatvių, aikščių, gatvių tvarkymo darbus bei sudaromą eiliškumą gatvių asfaltavimui. Vidiškių gatvėms asfaltavimo dar teks palauki. Pirmajame eilės penketuke jų nėra.

Prioritetai – kaimui

Tarybos sprendimu pakoreguotas rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Numatyta, kad paskirstant lėšas, prioritetai teikiami programoms, vykdomoms kaimo vietovėse bei toms, kuriose vaikai ugdomi informacinių technologijų, techninės kūrybos, pilietiškumo, mokymo plaukti srityse, nepriklausomai nuo to, ar programa įgyvendinama mieste, ar kaime.

Taip siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje.

Ligi šiol prioritetai teikti programoms, kuriose planuojama ugdyti vaikus techninės kūrybos, informacinių technologijų, verslumo, ekologinio švietimo, etninės kultūros, pilietinio ugdymo, mokymo (si) plaukti. Tačiau praktika parodė, kad minėti dalykai integruojami į NVŠ programas, todėl kaip atskirų sričių jų siūlyta neišskirti.

Tarybos nario Regimanto Baravyko siūlymu kaip prioritetinis šioje programoje paliktas verslumo skatinimas. Taip bus siekiama moksleiviams skleisti žinias apie verslą.

Skirta pašalpa

Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriuje gautas ukmergiškio prašymas skirti vienkartinę paramą dėl jo žmonos sunkios ligos.

Vienkartinių pašalpų nepasiturintiems gyventojams skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos apraše numatoma, kad didesnės nei 280 eurų vienkartinės pašalpos gali būti skiriamos tik rajono tarybos sprendimu.

Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė sako, kad atvejis, dėl kurio prašoma skirti didesnę nei numatyta paramą, yra tikrai labai skaudus ir išskirtinis. Šeimoje auga du maži vaikai, vienas – kūdikėlis. Dėl sunkios žmonos ligos sutuoktinis atsidūręs labai sudėtingoje situacijoje. Materialinės paramos reikia didžiulės.

A. Leonavičienė sako, kad prieš metus didesnė nei numatyta parama buvo skirta trynukų susilaukusiems ukmergiškiams. Šiemet toks prašymas teikiamas pirmą kartą.

Šeimai iš pradžių siūlyta skirti 1000 Eur pašalpa, vėliau dėl ypatingai sudėtingos situacijos ji padidinta iki 2568 Eur.

Pakeista programa

Pakeista rajono savivaldybės 2017 metų melioracijos darbų programa. To prireikė, nes atlikus planuotų rangos darbų pirkimus, keitėsi lėšų poreikis. Sutaupytos lėšos perkeliamos kitų darbų ir paslaugų pirkimui.

Valstybės biudžeto lėšos skiriamos iš specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms melioracijos funkcijoms atlikti.

Bus atlikta melioracijos įrenginių, hidrotechninių statinių, griovių remonto ir priežiūros darbai, pagerės melioracijos tinklo techninė būklė. Darbų vertė sieks 231000 Eur.

Modernizuos daugiabučius

Papildytas rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti III etape, sąrašas.

Į jį įtraukti namai Ukmergėje: Maironio g. 9, V. Kudirkos g. 10, Vilniaus g. 94, Jaunimo g. 62 ir Miškų g. 52.

Taip pat – du namai kaime: Šilų g. 10, Lėno kaime, Taujėnų seniūnijoje, ir Darbo g. 1, Šventupės kaime, Vidiškių seniūnijoje.

Suteikti pavadinimai

Nutarta suteikti Pabaisko seniūnijoje, Pranių ir Sukinių kaimuose, esančioms gatvėms Ąžuolyno gatvės pavadinimą. Šiuo metu prie Sukinių kaime esantis privažiavimas yra per Kulniškio ir Pranių kaimus.

Siesikų dvaro neperima

Ukmergės rajono savivaldybė nutarė kol kas neperimti valstybei priklausančių dvaro rūmų Daugalių kaime, Siesikų seniūnijoje.

Posėdžiui buvo pateiktas sprendimo projektas dvarą perimti, visuose komitetuose sprendimo projektui pritarta. Tačiau balsuojant daugumos nuomonė pasikeitė.

Siesikų dvaro sodyba yra istorijos ir kultūros paminklas, kuris pagal Vyriausybės nutarimą yra Neprivatizuotinų istorijos ir kultūros paminklų sąraše.

Nuo 1991 m. dvarą valdo VĮ „Lietuvos paminklai“, kuri 1999 m. sudarė nuomos sutartį 99 metams su Audriui Matulaičiui priklausančia įmone UAB „Fondas statyboms vystyti“. A. Matulaitis įsipareigojo investuoti tiek pinigų, kad pilis būtų atstatyta, o aplink ją esanti teritorija išpuoselėta.

Deja, 2014 m. įmonė buvo likviduota, 2015 m. įregistruota VšĮ „Siesikų pilis“.

Šią vasarą Ukmergės rajono savivaldybė kreipėsi į Kultūros ministeriją su prašymu pradėti inicijuoti procedūras dėl perdavimo valdyti dvaro rūmus.

VĮ „Lietuvos paminklai“ tam neprieštaravo, bet informavo, kad privalu nurodyti konkrečią valstybinę funkciją, kuriai atlikti bus naudojamas perimtas turtas. Savivaldybė čia manė plėtoti kultūrinį, pažintinį turizmą, didinantį rajono patrauklumą.

Tarybos narių, norinčių pasisakyti klausimu dėl dvaro perėmimo, netrūko.

Opozicinės Sąjūdžio frakcijos atstovas Andrius Kalesnikas pasiūlė atidėti šį klausimą kol bus pateikti veiklos ir finansiniai planai, sutvarkyti žemės dokumentai.

Svarstė, kad savivaldybei nelabai gerai sekasi su jau turimu Užugirio dvaru, o čia planuoja perimti kitą.

Klausimą pristatęs rajono meras Rolandas Janickas priekaištus neigė. Tikino, kad yra atvirkščiai: Užugirio dvaras esą patenka tarp penkių labiausiai lankomų kultūros objektų Lietuvoje.

Aiškino, kad A. Kalesniko reikalaujamų dokumentų ruošimas užimtų daug laiko, kurio esą nėra, nes dvaru besirūpinusi įmonė bankrutavo, statinys greitai taps apleistu.

Taip pat priminė – tai trečia pagal senumą pilis Lietuvoje – mūsų rajono perlas. Atidėliojant laikas nusitęstų mažiausiai trims mėnesiams.

Ir meras, ir vicemerė Klavdija Stepanova tikino, kad šis sprendimas būtų tik politinis žingsnis – ne pati perėmimo procedūra. Tačiau kritika tokiai pozicijai pasigirdo ir iš pačios administracijos pusės – administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė mano, kad priėmus šį sprendimą ir vėliau jo atsisakius, „rimtai neatrodys“, tuo tarpu, perimant šį objektą reikėtų labai didelių finansinių injekcijų.

Darbietis Kazys Cecevičius svarstė, kad tokio pastato rekonstrukcija kainuotų didžiulius pinigus – mažiausiai 10 milijonų eurų. O jei pilį perimtų privatus verslas, iš mūsų rajono ji vis tiek niekur nedingtų.

Jo bendrapartietis Arvydas Pėšina siūlė kalbėti ne tik apie pinigus, bet ir apie istoriją, paveldą.

Kai visi norintieji pasisakė, buvo balsuojama už siūlymą atidėti klausimą kol bus pateikti veiklos ir finansiniai planai, sutvarkyti žemės dokumentai. Už tokį pasiūlymą balsavo 13 iš 23 posėdyje dalyvavusių rajono politikų.

Perdavė autobusą

Ukmergės sporto centrui perduotas mokyklinis autobusas „Mercedes Benz 311 CDI Sprinter“, kurio įsigijimo vertė – 38821 Eur, likutinė – 0 Eur.

Dėl autobuso į savivaldybę kreipėsi sporto centras. Ligi šiol juo naudojosi Želvos gimnazija, kuri transporto priemonės perdavimui neprieštarauja.

Didesnė turto vertė

Rekonstravus Užupio pagrindinę mokyklą didėja jos pastato vertė. Tarybai pritarus, mokyklai perduota atliktų rekonstravimo darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 57900 Eur ir įrengtas takas, kurio vertė 44 099 Eur.

Nurašomi eksponatai

Tarybos sprendimo reikėjo nurašyti Ukmergės kraštotyros muziejaus ekspozicijai netinkančius eksponatus: prieš kelis dešimtmečius pagamintus koliažus, gobeleną, karpinius, vėliavas.

Gaminant kai kuriuos jų buvo panaudotos nepatvarios medžiagos, kurios sutvirtintos netinkamais klijais, nekokybiškai suklijuotos.

Nurašyti tenka ir suskilusius velykinius margučius, drėgmės, rūdžių ar kenkėjų sunaikintus senovinius daiktus: medinę lazdą, pintinę grūdams laikyti, staliuką gėlėms, pavalkus, medinį arklą, estetinio vaizdo netekusias iškamšas. Viso – 33 eksponatus.

Šiuo, regis, labai paprastu klausimu taryboje kilo gana ilgos diskusijos.

Jas pradėjo konservatorė Birutė Žilėnienė, kaip pati sakė, sunerimusi dėl kraštotyros muziejaus eksponatų. Į posėdį ji atsinešė knygą apie kūrėją a. a Gintautą Gavenavičių, pasidžiaugė, kad taip pagerbtas mūsų kraštietis, svarstė, ar negeriau būtų muziejui įsigyti brangesnių, bet gerų eksponatų.

Socialdemokratas Arūnas Jasaitis domėjosi, kokiu būdu bus sunaikinti nurašyti eksponatai, siūlė jų nesunaikinti, o parduoti aukcione – gal kam jie pasirodys vertingi?

Po visų pasisakymų galiausiai buvo pritarta eksponatų nurašymui.

Nutarė neparduoti

Tarybai buvo siūlyta papildyti viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą, į jį įtraukiant buvusią Vaikų globos namų valgyklą.

Vilniaus g. 87 esantis pastatas šiuo metu yra nenaudojamas.

Tačiau šį klausimą nutarta išbraukti iš posėdžio darbotvarkės. Buvusi valgykla nebus parduodama, o panaudota savivaldybės reikmėms. Ją ketinama panaudoti labai išsiplėtusio Ukmergės nestacionarių socialių paslaugų centro veiklai.

Sąrašo pakeitimas

Rajono taryba yra patvirtinusi savivaldybės būsto fondo sąrašą ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Tarybai leidus, neseniai buvo parduotas savivaldybės būstas Deltuvos gatvėje, tad jis išbraukiamas iš būsto fondo sąrašo.

Savivaldybės būsto, esančio Kauno gatvėje, nuomininkas mirė, tad būstas vėl bus nuomojamas ir įtrauktas į socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Žemės mokesčio tarifai

Vadovaujantis Žemės mokesčio įstatymu savivaldybės taryba kasmet iki gruodžio 1 d. nustato konkretų žemės mokesčio tarifą, kuris galios kitą mokestinį laikotarpį savivaldybės teritorijoje.

Kadangi nuo kito mokestinio laikotarpio žemės mokestinė vertė nustatoma atsižvelgiant į naujai atliktus masinio žemės vertinimo rezultatus, taryba privalėjo nustatyti konkretų mokesčio tarifą, kuris galios visus ateinančius metus.

Rajono mero sudaryta darbo grupė siūlė mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2018 metams nekeisti.

Tarybai pritarus nustatytas 4 proc. žemės mokesčio tarifas nuo žemės mokestinės vertės apleistai žemės ūkio naudmenų žemei.

Nustatytas 4 proc. žemės mokesčio tarifas nuo žemės mokestinės vertės kitos paskirties nenaudojamai žemei. Ji apmokestinta pagal Nenaudojamos kitos paskirties žemės Ukmergės rajono savivaldybėje pripažinimo apleista tvarkos aprašą.

Mokesčio lengvatos

Atsižvelgiant į ekstremalią situaciją ir liūčių padarytą žalą žemės ūkiui bei žemdirbių asociacijos prašymą, sumažinta mokesčių našta mūsų rajono žemdirbiams.

Svarstant klausimus dėl žemės mokesčio lengvatų ir dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2018 metams nustatymo nutarta 50 proc. sumažinti žemės mokestį žemės ūkio paskirties žemei. Biudžetas kitąmet dėl to neteks apie 90 tūkst. eurų pajamų.

Taip pat nutarta perpus sumažinti valstybinės žemės nuomos mokestį žemės ūkio paskirties žemei. Savivaldybės biudžetas dėl to negaus apie 45 tūkst. eurų pajamų.

Nuolaidos nebus taikomos apleistoms žemės naudmenoms.

Iki šiol tokios lengvatos niekada nebuvo taikomos.

Apie keliones

Posėdžio pabaigoje į užsienio šalis vykusių delegacijų dalyviai papasakojo apie patirtus įspūdžius.

Informaciją apie mūsų rajono delegacijos išvyką į Baltarusiją, Svisločiaus miestą, pateikė savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė.

Apie delegacijos išvyką į Varšuvą Lenkijoje papasakojo savivaldybės mero pavaduotoja Klavdija Stepanova.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *