Pirmajame posėdyje vadovų komandos neišrinko

Pirmajame posėdyje vadovų komandos neišrinko / Naujoji Ukmergės rajono savivaldybės taryba.Gedimino Nemunaičio nuotr.

Pirmajame Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė naujai išrinkta taryba. Pirmą kartą savivaldybės istorijoje visi jos nariai panoro dirbti valdančiojoje daugumoje. Tačiau rajono vadovų komanda pirmajame posėdyje išrinkta nebuvo.

Ukmergės rajono savivaldybės taryboje 25 vietas užims politikai iš penkių sąrašų. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija iškovojo 6, Darbo partija – 6, visuomeninis rinkimų komitetas „Tavo Ukmergė“ – 5, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 4, Lietuvos socialdemokratų partija – taip pat 4 mandatus.

Pirmasis naujosios tarybos posėdis prasidėjo valstybės himnu, kurį susirinkusieji giedojo kartu su Antano Smetonos gimnazijos choristais.

Posėdį pradėjo Ukmergės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Odeta Mackevičienė. Be kita ko, ji informavo, kad vienas naujai išrinktas rajono tarybos narys Valdas Petronis dėl ligos nedalyvauja.

Savivaldybės tarybos nariai abėcėlės tvarka buvo pakviesti duoti priesaikas.

Visi prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Priesaika duota padėjus ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, o jos tekstą visi baigė sakiniu „Tepadeda man Dievas“ bei pasirašė vardiniame priesaikos lape.

Prisiekusiesiems įteikti tarybos nario ženkleliai, pažymėjimai ir rožiniai gvazdikai.

Paskutinis priesaikos tekstą perskaitė ukmergiškių rajono meru išrinktas Rolandas Janickas. Po priesaikos jis buvo papuoštas mero regalijomis bei pasveikintas kolegų. R. Janickas dėkojo už pasitikėjimą, administraciją ir politikus kvietė tęsti pradėtus darbus, tarybą ragino vieningai ir darniai atstovauti žmonių interesams.

Susirinkusiuosius pasveikino Seimo narys Juozas Varžgalys, Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė.

J.Varžgalys vardijo laukiančius iššūkius – dėti pastangas, kad pietinis miesto aplinkkelis atsidurtų žemėlapiuose, kad krašto apsaugos batalionas įsikurtų Ukmergėje, toliau sklandžiai tęstųsi darbai Ukmergės ligoninėje bei vyktų kiti numatyti projektai.

V.Vaičiūnienė pažymėjo, kad praėjusioje kadencijoje Ukmergės savivaldybės taryba buvo viena pagarbiausių vienas kito atžvilgiu ir darniausių visoje Vilniaus apskrityje.

Sudarė frakcijas

Po pertraukos antroje posėdžio dalyje visa darna ir šventiška nuotaika išgaravo.

Pirmiausia perskaityti pranešimai apie sudarytas frakcijas.

Andrius Kalesnikas tapo frakcijos „Tavo Ukmergė“ seniūnu. Joje taip pat dirbs Arūnas Civilka, Valdas Mikalajūnas, Dalius Varnas, Darius Varnas.

Romas Pivoras vadovaus Valstiečių ir žaliųjų frakcijai. Jos komandoje taip pat – Kęstutis Jurkevičius, Algirdas Kopūstas, Danutė Užkurėlytė. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai priklausys Arūnas Dudėnas, Kazys Grybauskas, Stasys Jackūnas, po priesaikos – Valdas Petronis. 

Kęstutis Zinkevičius – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas. Šioje frakcijoje kartu dirbs Audronė Augustėnienė, Agnė Balčiūnienė, Juozas, Galiauskas, Janina Galiauskienė, Justas Šakalys.

Vidmantas Krikštaponis vadovaus Darbo frakcijai. Šioje komandoje – Rolandas Janickas, Angelė Jokubynienė, Ramūnas Nanartavičius, Arvydas Pėšina, Aušrinė Stočkutė.

Valdančiaisiais pasiskelbė visi

 

R.Janickas pranešė, kad Socialdemokratų ir Darbo partijos priėmė sprendimą jungtis į daugumos koaliciją.

Agnė Balčiūnienė informavo, kad valdančiųjų daugumą formuoja ir kita komanda – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, visuomeninio komiteto „Tavo Ukmergė“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai – iš viso 15 narių.

Taip pat pranešė apie tai, kokie asmenys nuo šių frakcijų siūlomi į vadovaujančius postus: A. Balčiūnienė – mero pavaduotoja, Darius Varnas – administracijos direktoriumi, Dalė Steponavičienė – administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Pažymėta, kad šių trijų politinės kampanijos dalyvių atstovai susibūrė į daugumą dėl kelių priežasčių.

Pirmiausia, po rinkimų nesulaukė mero konstruktyvių derybų dėl tarybos daugumos formavimo, kandidatų į vykdomąją instituciją ir mero pavaduotojo pareigas delegavimo.

Sudaryta dauguma esą proporcingai atitinka rinkėjų išreikštą pasitikėjimą, o deleguoti į postus žmonės gali konstruktyviai atstovauti gyventojų lūkesčiams. „Ne kartą pokalbiuose kvietėme ir rajono merą Rolandą Janicką prisijungti prie mūsų sudarytos tarybos daugumos“, – pažymėjo A. Balčiūnienė.

Įvykis – istorinis

Meras pažymėjo, kad šis įvykis yra istorinis – visų penkių mūsų savivaldybės rinkėjų pasitikėjimą pelniusių partijų atstovai pasiryžę dirbti pozicijoje.

Atsakydamas į A. Balčiūnienės priekaištus sakė, kad po rinkimų derybos vyko ir visų sąrašų lyderius kvietė jungtis bendram darbui.

Atleido iš pareigų

Vietos savivaldos įstatymas skelbia, kad pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas.

Mero siūlymu pavedama savivaldybės administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti šias pareigas tol, kol bus paskirtas direktorius naujai kadencijai.

Taip pat gali būti skiriami mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius.

Balsuodama naujoji taryba pirmiausia iš einamų pareigų atleido administracijos direktorių Stasį Jackūną ir direktoriaus pavaduotoją Agnę Balčiūnienę.

Mero teikimu laikinai administracijos direktoriaus pareigas pavesta eiti savivaldybės Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjai Zinai Kurmelienei.

Kandidatūrų neteikė

Į posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti ir klausimai dėl mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus skyrimo.

Tiesa, tvirtinant posėdžio darbotvarkę vieną iš punktų – dėl administracijos direktoriaus paskyrimo – R. Janickas pasiūlė išbraukti, nes buvo gauta Vyriausybės atstovo pastaba. Joje primenama, kad, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, direktorius gali būti paskirtas tik gavus STT pažymą. Balsų dauguma į šią pastabą nebuvo atsižvelgta – klausimas neišbrauktas.

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, šias kandidatūras teikia meras. Tačiau kandidatūrų R. Janickas paskelbė neteiksiąs.

15 narių valdančiųjų daugumą pristačiusių frakcijų nariai išreiškė nepasitenkinimą tokia pozicija ir kvietė merą teikti jų pasiūlytus asmenis.

Tačiau, mero įsitikinimu, visos penkios frakcijos laikytinos dauguma, tad visų sąlygos vienodos.

Anot R. Janicko, kadangi daugumoje, o ne opozicijoje nori dirbti visos penkios išrinktos partijos, visų jų suformuotos frakcijos ir turi teikti kandidatūras į mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus pozicijas.

Meras žada tai padaryti ateinančiame posėdyje gegužės mėnesį, kai kandidatūras pateiks visų penkių frakcijų kandidatai, o jų tinkamumą eiti pareigas patvirtins iš STT gautos pažymos.

Vietos savivaldos įstatymas merą įpareigoja paskirti vicemerą ir administracijos direktorių per du mėnesius nuo pirmojo tarybos posėdžio.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *