Po vasaros atostogų į posėdį susirinko savivaldybės tarybos nariai. Beveik visais klausimais, kurių svarstyta daugiau kaip 20, politikai buvo vieningi. Tačiau nuomonės išsiskyrė, aiškinantis paramos verslininkams ir jaunimo problemas.

Atvyko ne visi tarybos nariai – iš 25 dalyvavo 22. Posėdyje nebuvo atostogų išvykusio Arūno Civilkos, komandiruotėje Estijoje viešinčios Klavdijos Stepanovos ir Elenos Mirinavičienės, kuri negalėjo dalyvauti dėl darbo reikalų. Posėdį stebėjo Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė ir Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos vyr. specialistė Gintarė Anisko.

Piliečių tribūnoje klausimų pateikė Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas. Rūpesčiu jis įvardijo poilsiavietę su pirtele prie Makio ežero. Anot pirmininko, miesto pirtis ir jos išlaikymo išlaidos – opus klausimas, o štai šioje vietoje pramogauti ir praustis esą galima tik išrinktiesiems. Šilumos ūkio skandalą prisiminęs J. Kazėnas samprotavo, jog jeigu jau ukmergiškiai atgavo jiems priklausantį turtą, gyventojai turi būti informuoti, „kokia tvarka galima patekt ir pasiturkšt pirtelėj“.

Keltas ir miesto gatvių eismo, kuris, anot J. Kazėno, pavojingai intensyvus, klausimas. Pagrindinėse miesto gatvėse neišvengiama avarijų, nelaimių. Jis minėjo Kauno gatvę, ypač pavojinga vieta išskirdamas ruožą ties senąja geležinkelio stotimi. „Vieną kartą reikia imtis ir išanalizuot, kodėl taip yra ir ką daryt“, – kvietė miesto bendruomenės pirmininkas.

Privalomas visiems 

Artėjant Rugsėjo 1-ajai, priimta sprendimų, susijusių su šių mokslo metų naujovėmis. Viena jų – privalomas priešmokyklinis ugdymas visiems vaikams, kuriems liko metai iki mokyklos. Tarybos nariai patvirtino priešmokyklinio ugdymo modelius Ukmergės rajono ugdymo įstaigose 2016–2017 mokslo metais.

Priešmokyklinio ugdymo grupes nuo rugsėjo 1 d. privaloma lankyti visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sukanka šešeri ir iki pirmos klasės lieka vieni metai. Gali būti priimami ir anksčiau subrendę penkiamečiai, vaiko brandą įvertinus savivaldybių psichologinėms pedagoginėms tarnyboms.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, o šešiamečiai į priešmokyklines grupes susirinks darželiuose ir mokyklose. Tokio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Mūsų rajone 2016–2017 m. priešmokyklinio ugdymo ir jungtinėse grupėse ugdysis 299 priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 144 ikimokyklinukai.

Mokinių sumažėjo

Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais, kasmet iki rugsėjo 1 d. privaloma patikslinti bendrojo ugdymo mokyklose klasių komplektų skaičių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas.

Šiais mokslo metais rajone iš viso klasių komplektų – 210, tai – dviem komplektais mažiau, negu tarybos buvo nustatyta ankstesniu – kovo 31 d. sprendimu. „Šilo“ pagrindinėje mokykloje, išvykus 3 mokiniams, komplektuojami du šeštų klasių komplektai vietoj planuotų trijų. „Ryto“ specialiojoje mokykloje, sumažėjus mokinių skaičiui 5–10 klasėse, vietoj planuotų 7 komplektų lieka 6.

Pasak savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Dalės Steponavičienės, realus mokinių skaičius taps aiškus rugsėjo pirmomis dienomis, kai bus suvesti duomenys į Mokinių registrą.

Planuojama, kad 2016–2017 m. Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 3805 mokiniai – 87-iais mažiau negu 2015–2016 m. Savivaldybėje užregistruota 417 vaikų, gimusių 2009 m. (361 gimę Lietuvoje). Mokytis pirmoje klasėje prašymus pateikė 323 būsimų pirmokų tėvai (16 mokinių mažiau negu pernai).

Patikslino ir papildė

Vienas iš svarstytų klausimų buvo susijęs su etatais ugdymo įstaigose. Patvirtintas ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklos-darželio, bendrojo ugdymo mokyklų didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

Nuo rugsėjo Siesikų, Taujėnų gimnazijose, Deltuvos, Veprių pagrindinėse mokyklose, Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių skyriuje mokinių maitinimą organizuos pačios mokyklos. Siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, Deltuvos pagrindinės mokyklos, Taujėnų gimnazijos ir Laičių ikimokyklinio ugdymo grupių darbo laikas pratęsiamas nuo 8 iki 10 val. Todėl, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės Ramunės Bakučionienės teigimu, buvo būtina papildomai įvesti valgyklų darbuotojų ir ikimokyklinio ugdymo grupių darbuotojų etatus.

Nuo rugsėjo mažėja 4,06 etato „Šilo“ pagrindinėje mokykloje, nes uždaromas Šešuolių pradinio ugdymo skyrius, ir 0,75 etato Želvos gimnazijoje dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus.

Į biudžetą

Patikslintas 2015 m. savivaldybės biudžeto pajamų planas – 30922,4 tūkst. Eur. Pernai visi į savivaldybės biudžetą gauti mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai sudarė 31419,1 tūkst. Eur, arba 101,6 proc. planuotų patikslintų pajamų. Į savivaldybės biudžetą buvo gauta 16427,9 tūkst. Eur.

2015 m. iš valstybės biudžeto papildomai buvo skirta 26,3 tūkst. Eur savivaldybės išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimui, 39,7 tūkst. Eur – kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 95,2 tūkst. Eur – minimaliajai mėnesinei algai padidinti, 23 tūkst. Eur – išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti ir 4,4 tūkst. Eur – piliečių palaikų parvežimui kompensuoti.

Į savivaldybės biudžetą grįžo 406,5 tūkst. Eur ankstesniais metais iš ES ir kitos tarptautinės paramos finansuojamų projektų finansavimui panaudotų savivaldybės biudžeto lėšų. Valstybinėms funkcijoms atlikti savivaldybės biudžetui buvo skirta 2400,7 tūkst. Eur, panaudota 2382,7 tūkst. Eur. Mokinio krepšeliui finansuoti 2015 m. buvo skirta 6948 tūkst. Eur, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti – 650,3 tūkst. Eur, kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti – 1587,4 tūkst. Eur.

Lėšos – rekonstrukcijai

Gauta 1634,4 tūkst. Eur Valstybės investicijų programoje numatytų projektų finansavimui.

Iš jų Ukmergės kraštotyros muziejaus buvusio kino teatro pastato rekonstravimui – 544,5 tūkst. Eur, Ukmergės stadiono pastato rekonstravimui – 57,9 tūkst. Eur, VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos skyriaus patalpų rekonstravimui – 347,5 tūkst. Eur, VšĮ Ukmergės PSPC Greitosios medicinos pagalbos skyriaus modernizavimui – 52,5 tūkst. Eur, Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato rekonstravimui – 231,7 tūkst. Eur, Užupio pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimui – 284,4 tūkst. Eur, Siesikų gimnazijos pastato rekonstravimui – 86,9 tūkst. Eur, kultūros centro pastato rekonstravimui – 29 tūkst. Eur.

Daugiau nei planavo

Patikslintas 2015 m. savivaldybės biudžeto mokesčių surinkimo planas – 14405,3 tūkst. Eur, o gauta 14678,6 tūkst. Eur, t. y. 273,3 tūkst. Eur daugiau negu buvo planuota. Iš šių mokesčių daugiausia surinkta gyventojų pajamų mokesčio – 12525,2 tūkst. Eur, iš jų gauta iš Valstybinės mokesčių inspekcijos – 7979,3 tūkst. Eur, iš valstybės iždo – 4545,9 tūkst. Eur.

Pernai pagal verslo liudijimus dirbo 885 rajono gyventojai, iš jų 637 pasinaudojo savivaldybės tarybos nustatytomis lengvatomis. Už verslo liudijimus į biudžetą gauta 37,1 tūkst. Eur pajamų, suteiktos šio mokesčio lengvatos sudarė 15,1 tūkst. Eur.

Turto mokesčių gauta 1005,9 tūkst. Eur. Geriausiai sekėsi rinkti žemės mokestį – į biudžetą gauta 447,8 tūkst. Eur (planas įvykdytas 114,5 proc.). Nekilnojamojo turto mokesčio gauta 543,7 tūkst. Eur. Prekių ir paslaugų mokesčių surinkimo planas įvykdytas 103,4 proc. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą gauta 1063,4 tūkst. Eur.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę surinkta 394,4 tūkst. Eur arba 133,7 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Žemės ir žemės nuomos mokesčio surinkimo augimą lėmė pasikeitusi rajone esančios žemės vertė.

Biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas gauta 604,4 tūkst. Eur, iš jų 396,2 tūkst. Eur – įmokos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, 160,1 tūkst. Eur – pajamos už suteiktas paslaugas, 48,1 tūkst. Eur – pajamos už patalpų nuomą.

Daugiausia – švietimui

2015 m. savivaldybės biudžeto išlaidos sudarė 32048,6 tūkst. Eur. Daugiausia lėšų panaudota švietimo funkcijai finansuoti – 14430,9 tūkst. Eur arba 45 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų.

Socialinei apsaugai teko 4815,9 tūkst. Eur, bendroms valstybės paslaugoms – 3812,4 tūkst. Eur, ekonomikos funkcijai – 2629,6 tūkst. Eur. Poilsiui ir kultūrai skirta 2302,6 tūkst. Eur, aplinkos apsaugai – 1709,8 tūkst. Eur, būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 1051,0 tūkst. Eur, sveikatos apsaugai – 799,4 tūkst. Eur, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 474,8 tūkst. Eur, gynybai – 22,2 tūkst. Eur.

Sumažino skolas

Pavyko sumažinti savivaldybės biudžeto skolas. 2014 m. savivaldybė baigė turėdama 11244,8 tūkst. Eur skolų, iš kurių 492,8 tūkst. Eur buvo pradelsti įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar įsigytas prekes. Tuo metu 2015 m. pabaigoje savivaldybės skolos sumažėjo iki 9701,4 tūkst. Eur. Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 2015 gruodžio 31 d. sudarė 9141,9 tūkst. Eur, iš jų 1336,6 tūkst. Eur – savivaldybei suteikta paskola iš Finansų ministerijos dėl AB Ūkio banko veiklos sustabdymo.

Tvirtino nuostatus

Patvirtinti nauji Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai ir šio fondo tarybos darbo naujas reglamentas.

Fondas skirtas skatinti savivaldybės ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą savarankiška ūkine komercine veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, įmonėms, viešosioms įstaigoms ir kitiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, verslo paramos institucijoms bei visuomeninėms verslininkų organizacijoms, vykdantiems ekonominę veiklą, teikiantiems viešąsias paslaugas verslui rajono savivaldybės teritorijoje.

Šio fondo steigėjas – savivaldybės taryba. Fondo administracija organizuoja jos posėdžius, aptarnauja fondo veiklą, įgyvendina tarybos sprendimus. Fondo lėšos laikomos jo administracijos sąskaitoje banke. Pagal nuostatus, jeigu jo administracija neskiriama, lėšos laikomos savivaldybės administracijos sąskaitoje banke. Fondas negali dalyvauti politinėje veikloje, teikti paramą politinėms partijoms, visuomeninėms organizacijoms.

Fondas, kaip iš pradžių buvo numatyta, kaupiamas iš 2,5 proc. nuo savivaldybės surinkto praėjusių metų nekilnojamojo turto mokesčio, Lietuvos Respublikos lėšų, skirtų smulkiam ir vidutiniam verslui remti, bei kitų šaltinių.

Užkliuvo...

Posėdyje nagrinėjant klausimą dėl nuostatų patvirtinimo, kai kuriems tarybos nariams užkliuvo fondo administravimo tvarka. Stebėtasi, kam išvis šiam fondui reikalingas administratorius, svarstyta, ar išvengiama neskaidrumo, administruojant smulkiajam verslui paremti skirtus pinigus. Netgi painiotasi, atskirta ar ne fondo sąskaita nuo jį administruojančios įstaigos...

Atsakymus pateikusią VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro direktorę Liną Baublienę apginti bandę kiti posėdžio dalyviai šypsodamiesi kuždėjosi pastebintys artėjančius Seimo rinkimus.

Bendru tarybos narių sutarimu padidinus fondo finansavimą nuo minėtų 2,5 proc. iki 3 procentų, už naujus nuostatus balsavo 19 politikų, 3 susilaikė. Priėmus šį sprendimą, Turizmo ir verslo informacijos centras iki rugsėjo 30 d. skelbs paraiškų teikimą fondo lėšoms gauti.

Priemonės – jaunimui

Svarstant klausimą dėl Jaunimo problemų sprendimo Ukmergės rajono savivaldybėje priemonių plano 2016–2018 metams patvirtinimo, kai kuriems tarybos nariams kilo abejonių.

Sprendimo projektas tarybai teiktas, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu ir atsižvelgiant į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. kovo 7 d. raštą dėl jaunimo problemų sprendimo planų priemonių įgyvendinimo. Į politikų klausimus teko atsakyti šio sprendimo projekto iniciatorei – jaunimo reikalų rajono savivaldybėje koordinatorei, taip pat atsakingai už sprendimo vykdymo kontrolę, Sandrai Dirsytei.

Minėtame plane tarp numatytų tikslų – užtikrinti neformaliojo švietimo ir kitų įstaigų paslaugų įvairovę, prieinamumą, ypač kaimo vietovėse; remti ir skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias nevyriausybines organizacijas; skatinti jaunų žmonių verslumą ir gerinti profesinį orientavimą bei moksleivių pasiruošimą darbinei karjerai; vystyti jaunimo savanorystę, aktyvią kultūrinę veiklą; pritaikyti savivaldybės infrastruktūrą jaunimo poreikiams.

Nagrinėjant klausimą komitetuose, Kaimo ir aplinkosaugos komitete buvo pasiūlyta šiame jaunimo problemų sprendimo plane numatyti papildomą priemonę, kuria būtų siekiama palaikyti ryšį su emigravusiu jaunimu. Posėdžio metu pristatydama papildytą planą, S. Dirsytė minėjo galimybes emigravusių šeimų vaikams, jaunimui dalyvauti Ukmergės rajone organizuojamoje stovykloje „Lietuviškumo mokykla“. Tarp galimų plano priemonių – ir emigravusių jaunuolių meninių darbų paroda, pasaulio lietuvių bendruomenių susitikimas.

Vieni tarybos nariai sakė nesuprantą pastarosios priemonės esmės. Kiti parengtą planą vadino „labai formaliu dokumentėliu“, kuriame esą nėra nieko pritaikyta Ukmergei, nes „mūsų jaunimo problemos kitoniškos“, taigi ir sprendžiamos turi būti atitinkamai. Siūlyta labiau į jas gilintis, o ne skubėti atsiskaityti Jaunimo reikalų departamentui.

Tuo metu palaikantieji planą ragino nekritikuoti dirbančio jaunimo ir apskritai netrukdyti dirbti, nestabdyti Jaunimo reikalų tarybos veiklos, nes „viskas, kas daroma, – daroma Ukmergei“. Tam pritarė ir meras Rolandas Janickas. „Vyriausybė skatina savivaldybes ieškoti galimybių mažinti atotrūkį tarp emigravusių žmonių, kad tas ryšys nenutrūktų“, – apie emigrantams skirtą priemonę plane sakė jis. „Iki galo tobulų planų nėra. Reikia dirbti, o ne laukti, nes net ir mažiausias žingsnis, skleidžiant idėjas, atsirandant priemonėms, skatinant jaunimo užimtumą, yra sveikintinas“, – kalbėjo meras.

19-ai politikų balsavus už, o trims susilaikius, planui buvo pritarta.

Tvirtins naujus

Meras R. Janickas pateikė informaciją apie Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimą nustatyti naujus ar pakeisti esamus rinkliavos už atliekas dydžius.

„Buvo sudaryta komisija, specialistai nagrinėjo rinkliavos nustatymo taisyklių reikalavimus. Iki einamų metų pabaigos taryboje turėsim patvirtinti rinkliavos dydžius, nes keičiasi kainos, kitos aplinkybės“, – sakė jis.

Rengiantis naujai tvarkai, netrukus bus pradėti ruošti dokumentai. Spalį projektą žadama pristatyti visuomenei, lapkritį – svarstyti taryboje. Anot mero, savivaldybės turi vadovautis Atliekų tvarkymo įstatymu, kurio pakeitimus Seimas priėmė pernai. Vėliau būta ir daugiau pakeitimų, o dėl laiko stokos, R. Janicko teigimu, ne viskam spėta pasirengti. Todėl prašoma pratęsti iki gruodžio 1 d. pasirengimo naujai tvarkai laiką. Tuomet ir įsigaliotų nauji tarifai.

Sezonui pasirengta

Posėdyje dalyvavęs UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys apžvelgė įmonės veiklą. „Visoms 15-ai katilinių buvo sudaryti 2016–2017 m. pasirengimo šildymo sezonui planai, jie įgyvendinti. Atliktos patikros; šiluminės trasos, kurių beveik 49 kilometrai, išbandytos – jos paruoštos žiemai“, – pasakojo jis.

Šilumos ūkio įmonės vadovui nepraslydo pro ausis posėdžio pradžioje piliečių tribūnoje pasisakiusio miesto bendruomenės pirmininko komentarai. „Gerbiamo Juliaus Kazėno pasikartojantys kaltinimai tepasilieka jo sąžinei. Įmonei nebus sudėtinga atsakyti į paklausimus“, – žadėjo V. Paknys.

Ruošiasi sveikinti

Laikantis tradicijų, posėdyje būta ir šventinių akimirkų. Pasveikinti gimtadienius pastaruoju metu minėję kolegos: liepos 6 d. –Vidmantas Krikštaponis, liepos 13 d. – Regimantas Baravykas, liepos 28 d. – Aira Dudėnienė. Rugpjūčio 9 dieną 50-ąjį gimtadienį atšventė rajono meras R. Janickas.

Politikai taip pat ruošiasi ir Rugsėjo pirmajai – Mokslo ir žinių dienai. Jie buvo supažindinti su sąrašu, kada kurioje mokykloje vyks šventinės iškilmės. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja D. Steponavičienė pakvietė tarybos narius, pasirinkus įstaigą, atvykti jose dalyvauti ir pasveikinti mokyklos bendruomenę šios ypatingos šventės proga.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų