Rajono taryboje – ir kaltinimai, ir pasiteisinimai

Rajono taryboje – ir kaltinimai, ir pasiteisinimai Rajono taryboje – ir kaltinimai, ir pasiteisinimai

Praėjusią savaitę vykusiame rajono tarybos posėdyje nedalyvavo net 6 iš 25 rajono tarybos narių. Priežastys – pačios įvairiausios: ligos, atostogos, asmeninės ar darbo reikalai.

Ukmergės rajono tarybos posėdžiai tradiciškai prasideda sveikinimais tą mėnesį gimusiems kolegoms. Šįkart pasveikinti rugsėjo mėnesį gimusieji: Andrius Lyška, Gintaras Plevokas, Arūnas Civilka.

Iš piliečių tribūnos kalbėjo dažnas šios tribūnos kalbėtojas Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas. Jo kritikos strėlės lėkė UAB „Ukmergės šiluma“ vadovo Vydo Paknio pusėn, išsakytas nepasitenkinimas šios įmonės valdyba ir administracija. Norėtų plėsti valdybos narių skaičių įtraukiant Ukmergės bendruomenės atstovą.

Šilumos apskaitos klausimu pasisakė apskaitos kainodarą kritikavęs Ukmergės miesto bendruomenės narys Mindaugas Tamošiūnas.

Kadangi praėjusio rajono tarybos posėdžio piliečių tribūnoje taip pat buvo kritikuota „Ukmergės šiluma“ , o tiksliau – jai priklausanti pirtis prie Makio ežero, šiame posėdyje pasisakė ir į priekaištus atsakė „Ukmergės šilumos“ direktorius Vydas Paknys.

Jis priminė, kad poilsiavietė prie Makio ežero įmonei buvo priskirta dar sovietmečiu – 1989 metais. Kaip ir privalo pagal įstatymus, šilumininkai ja rūpinasi, prižiūri, tvarko aplinką. Išlaidos priežiūros darbams per metus siekia 650 Eur. Šios lėšos padengiamos iš bendrovės pelno. V. Paknys pažymėjo, kad pagal iš anksto sudarytą grafiką pirtele naudojasi įmonės darbuotojai. Darbuotojų „Ukmergės šilumoje“ – 43. Poilsis pirtyje darbuotojams ir jų šeimoms – ­ paskatinimas už darbą.

Apie pirties nuomą pašaliniams asmenims, kaip papildomą veiklos sritį, pasak direktoriaus, negalvojama, nes būtų reikalingos papildomos investicijos, naujo padalinio kūrimas, nauji etatai, tarifai. Nevienkartinę jo vadovaujamos įmonės kritiką, kurią išsako J. Kazėnas, V. Paknys vadino melo ir šmeižto kampanija.

Patikino, kad bet kuris miesto bendruomenės narys galėtų rūpimus klausimus užduoti jam, kaip vadovui, tiesiogiai, tačiau nė karto to nepadarė.

Patvirtino planą

Taryba patvirtino veiksmų planą tarybos išvažiuojamojo posėdžio turizmo klausimais metu iškeltoms problemoms spręsti.

Plane išvardinti planuojami problemų sprendimo veiksmai, įvykdymo terminai.

Numatytos lėšos – 1000 Eur informaciniams stendams ir nuorodoms įrengti, 1000 Eur – pontoninės prieplaukos remontui.

Metų mokytojai

Artėjant Mokytojo dienai, kasmet, nuo 2007-ųjų, renkami pedagogai, kuriems suteikiamas Ukmergės rajono geriausio metų mokytojo vardas.

Rajono savivaldybės švietimo taryba šiemet pasiūlė geriausio 2016 metų mokytojo vardą suteikti Jono Basanavičiaus gimnazijos fizikos mokytojai Marinai Aukštuolienei, Sporto centro sporto mokytojui Artūrui Sakui, Antano Smetonos gimnazijos anglų kalbos mokytojai Daivai Vaišvilienei.

Įvertinimas skiriamas už nuopelnus praktinėje veikloje, mokinių pasiekimus, reikšmingiausius darbus pedagogikos srityje, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą. Rajono taryba pasiūlytoms kandidatūroms pritarė.

Geriausi metų mokytojai bus sveikinami Tarptautinės mokytojų dienos proga, įteikiant jiems 10 BMA dydžio (355 Eur) premijas.

Parduodamas turtas

Tarybos sprendimu viešame aukcione parduodamo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas papildytas naujais punktais.

Aukcione nutarta parduoti butą su bendro naudojimo patalpomis 7,56 kv. m, Žiedo g. 3-503B, butą su bendro naudojimo patalpomis 3,82 kv.m, Pivonijos g. 5A-310, 56/100 pastato – gyvenamojo namo su priklausiniais,  Vytauto g. 46. Skelbiama, kad šis nekilnojamasis turtas pripažintas netinkamu naudoti.

Perdavė autobusiuką

Šalies mokykloms kasmet skiriami mokykliniai autobusiukai. Po vieną ar kelis kasmet gauna ir mūsų rajono mokyklos. Šiemet naują autobusiuką gavo Veprių pagrindinė mokykla. O jos senojo autobusiuko paprašė „Šilo“ pagrindinė mokyklą. Mat vienas iš dviejų jos turimų yra jau per daug susidėvėjęs, gautas prieš keliolika metų. Tuo tarpu vepriškių turėtasis – gerokai naujesnis.

Rajono taryba „Šilo“ pagrindinės mokyklos prašymą patenkino. Jai priskirtas autobusas „Mercedes Benz 311 CDI Sprinter“, kurio likutinė vertė – 0,00 Eur. Veprių mokykla juo naudojosi nuo 2009-ųjų.

„Šilo“ mokykla vaikus šiuo metu veža dviem mokykliniais autobusais.

Iš viso rajono mokyklos turi 17 geltonųjų autobusėlių.

Perėmė pastatus

Taryba pritarė sprendimo projektui, kuriuo perėmė „Šilo“ pagrindinės mokyklos valdytą nekilnojamąjį turtą – dabar jau uždarytos mokyklos Šešuoliuose pastatą bei šalia esančius jos statinius.

Nekilnojamais turtas grąžinamas į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos balansą. Artimiausiu metu bus sprendžiamas klausimą dėl Šešuolių pradinio ugdymo skyriaus patalpų panaudojimo.

Į rajono savivaldybės administracijos balansą perduotas ir šiuo metu Ukmergės kraštotyros muziejaus patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – boilerinė, esanti Pilies g. 3A.

Bendras jos plotas 86,84 kv. m. Muziejui šis pastatas nėra reikalingas, nes nėra tinkamas naudoti ir netinkamos sąlygos eksponatams saugoti.

Keičia programą

Ukmergės miestas yra išskirtas kaip tikslinė teritorija, tad taryba turi keisti kai kuriuos anksčiau patvirtintus sprendimus. Šįkart taryba pritarė Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies keitimui.

2014–2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos tikslas – spręsti tikslinėms teritorijoms būdingas problemas, didinant konkurencingumą ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą ir užtikrinant ES  struktūrinių fondų investicijų efektyvumą.

Numatomas ES finansavimas Ukmergės miesto tikslinei teritorijai siekia – 12 563 469 Eur. Bendra visų projektų vertė – 15 645 741 Eur. Planuojama prisidėti iki 3 082 272 Eur – valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis. Numatoma projektus įgyvendinti iki 2020 metų.

Plės dviračių takus

Vadovaudamasi kvietimu teikti projektus pagal ES fondų investicijų veiksmų programą, savivaldybė planuoja teikti paraišką projektui „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Ukmergės mieste“ įgyvendinti.

Vadovaujantis parengtu rajono dviračių trasų specialiuoju planu, numatoma atlikti Vilniaus gatvės pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcijos darbus, dviračių eismo juostų įrengimo ir ženklinimo darbus kitose gatvėse. Rengiamas gatvių rekonstrukcijos investicinis projektas.

Projekto vertė – 226 074 Eur. Iš jų – 192163 – ES paramos  lėšos, 33 911 – savivaldybės indėlis (15 proc.). Taryba projekto teikimui pritarė.

Partnerystės sutartis

Taryba priimtu sprendimu įgaliojo savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti partnerystės sutarties priedą su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra dėl projekto „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimo, rengiant savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą.

Gegužės 6 d. buvo pasirašyta partnerystės sutartis su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra „Dėl projekto „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo rengiant daugiabučių namų investicijų planus bei savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą“. Rengiamasi pasirašyti sutarties priedą dėl savivaldybės atrinkto pastato – Ukmergės meno mokyklos Dailės skyriaus, Klaipėdos g. 17 investicijų projekto parengimo kainos ir apmokėjimo tvarkos.

Viešuosius pirkimus dėl investicijų projekto parengimo vykdys savivaldybės administracija.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 2016–2017 m.

Planai Želvoje

Vadovaudamasi kvietimu teikti projektinius pasiūlymus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą savivaldybės administracija planuoja teikti paraiškas projektų, kurie būtų įgyvendinami mūsų rajono miesteliuose. Visų numatomi projektai būtų įgyvendinami 2018 ir 2019 metais.

Projekto „Želvos miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra“ metu bus atnaujintas Vilniaus g. ir Šešuolių g. apšvietimas, įrengtas parkinis apšvietimas prieš kultūros centrą ir skvere vieninteliam iš Lietuvos kilusiam Nobelio premijos laureatui, rekonstruoti šaligatviai J. Vaišučio, A. Smetonos, Šešuolių g., sutvarkyta autobusų stotelė su prieigomis (įrengtas stotelės paviljonas, tualetas), rekonstruota Molėtų g. atkarpa sutvarkant privažiavimą prie senelių namų.

ES paramos dalis sudaro iki 80 proc. projekto išlaidų. Numatomas lėšų poreikis – apie 211 456 Eur, iš jų – 169 165 Eur – ES paramos lėšos, apie 42 291 Eur – savivaldybės indėlis.

Planai Vidiškiuose

Projekto „Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra“ metu bus sutvarkytas ir pritaikytas kultūrinei veiklai buvusios Vidiškių ambulatorijos pastato antras aukštas (apie 275 kv. m). Čia iš avarinės būklės pastato, esančio Ukmergės g. 40A, persikels Ukmergės kultūros centro Vidiškių filialas.

ES paramos dalis sudaro iki 80 proc. projekto išlaidų. Numatomas lėšų poreikis – 250 000 Eur, iš jų – 200 000 Eur – ES lėšos, 50 000 Eur – savivaldybės indėlis.

Planai Taujėnuose

Taujėnuose planuojama atnaujinti Ukmergės gatvės apšvietimą, sutvarkyti šios ir dalies Užugirio gatvės šaligatvius, įrengti pėsčiųjų-dviračių taką Sodų gatvėje, kuris sujungs Taujėnų miestelį ir Taujėnų kaimą, sutvarkyti aikštę prie Nepriklausomybės paminklo, Ukmergės ir Šviesos gatvių sankirtoje įrengti laisvalaikio erdvę su vaikų žaidimo aikštele.

ES paramos dalis sudaro iki 80 proc. projekto išlaidų. Numatomas lėšų poreikis – 250 000 Eur, iš jų – 200 000 Eur – ES paramos lėšos, 50 000 Eur – savivaldybės indėlis.

Planai Siesikuose

Siesikų miestelyje bus atnaujintas Laisvės ir Nepriklausomybės gatvių apšvietimas, rekonstruoti Laisvės, Nepriklausomybės ir Draugystės gatvių šaligatviai, sutvarkytas skveras prie Nepriklausomybės paminklo, šalia ambulatorijos įrengta laisvalaikio ir poilsio erdvė su vaikų žaidimo aikštele.

ES paramos dalis sudaro iki 80 proc. projekto išlaidų. Numatomas lėšų poreikis –211 456 Eur, iš jų – 169 165 Eur – ES paramos lėšos, 42.291 Eur – savivaldybės indėlis.

Planai Dainavoje

Dainavoje projekto metu bus sutvarkytas gyvenvietės centre esančios Algirdų aikštės apšvietimas, privažiavimas prie mokyklos, parduotuvės, kultūros namų. Aikštės centre įrengta žalioji poilsio zona – pėsčiųjų takai, sutvarkytos vejos ir želdynai, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, mažoji architektūra.

ES paramos dalis sudaro iki 80 proc. projekto išlaidų. Numatomas lėšų poreikis – apie 211 456 Eur, iš jų – 169.165 Eur – ES paramos lėšos, 42 291 Eur – savivaldybės indėlis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų