Politikai ietis laužė lygiame lauke

Į posėdį susirinkę rajono tarybos nariai praėjusią savaitę patvirtino beveik pusšimtį klausimų. Visi opozicijos siūlymai buvo atmesti, o diskutuoti sugebėta ir dėl visiškai aiškių dalykų.Rajono tarybos posėdis prasidėjo priesaika. Prisiekė naujas tarybos narys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Vladas Kovarskas.

V. Kovarskas

 Autorės nuotr. Priesaiką skaito naujasis tarybos narys V. Kovarskas. 


Jis pakeitė mandato atsisakiusią savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos postą užėmusią bendrapartietę Agnę Balčiūnienę. 47 metų A. Kovarskas dirba Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorės pavaduotoju.

Naująjį partijos narį pasveikino rajono meras ir partijos kolegos.

Apsižodžiavo

Posėdis pradėtas apsižodžiavimu: tarybos narė Nijolė Giedraitienė pastebėjo, kad darbotvarkėje esama klausimų, nuo kurių turėtų nusišalinti keli posėdžio dalyviai: Vydas Paknys ir Andrius Kalesnikas.

Tačiau naujokė tuojau buvo „apmokyta“. Pirmiausiai A. Kalesnikas paaiškino, kad ši netaisyklingai taria jo pavardę, o toliau – kad kiekvienas tarybos narys pats puikiai supranta, nuo kurio klausimo jam dera nusišalinti.

Patvirtino pirmininkus

Rajono meras Rolandas Janickas informavo apie patvirtintus šią kadenciją veiksiančių komitetų vadovus.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetui vadovaus Andrius Lyška, Savivaldybės ūkio komitetui – Vydas Paknys, Sveikatos ir socialinės paramos – Arūnas Civilka, Kaimo ir aplinkosaugos – Valdas Petronis, Švietimo, kultūros, sporto – Vytautas Česnaitis.

Gyventojus nuramino

Buvo atsakyta į Piliečių tribūnoje išsakytus gyventojų klausimus.

Kovo 26 d. rajono tarybos posėdyje Julius Kazėnas reiškė priekaištus dėl naujos asociacijos – Ukmergės miesto VVG – vadovybės. Rajono meras R. Janickas paviešino, kad J. Kazėnas neseniai buvo patvirtintas į Ukmergės miesto VVG valdybą.

Kitas užklausimas buvo susijęs su Klaipės gatvėje esančia katiline ir galima jos plėtra. Dėl to skundėsi gretimo daugiabučio gyventoja.

Savivaldybės Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Algimantas Šuminskas informavo, kad katilinės modernizavimas nenumatytas – techninis projektas neatliktas, finansavimas neskirtas.

Suteiks garbingą vardą

Rajono taryba pritarė, kad Ukmergės rajono Garbės piliečio vardas šiemet būtų suteiktas krašto muziejininkui, skulptoriui, pedagogui a. a. Jonui Ženteliui.

Šis vardas jam suteiktas už Veprių muziejaus įkūrimą ir puoselėjimą, nuopelnus švietimui, kultūrai, krašto istorijai.

Nustatyti tarifai

Priimtas žemdirbiams aktualus sprendimas. Nustatyti žemės mokesčio tarifai 2016 metams procentais nuo žemės mokestinės vertės pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Nustatytas 4 proc. žemės mokesčio tarifas nuo žemės mokestinės vertės apleistai žemės ūkio naudmenų žemei bei kitos paskirties nenaudojamai žemei.

Nustatyti neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžiai fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis bei senatvės pensininkams ar nepilnamečiams: mieste – 0,1 ha; kitose rajono teritorijose – 1,5 ha.

Pasak Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjos Zitos Morkūnienės, žemės mokesčio tarifai Ukmergės rajono savivaldybėje 2016 metams išliko tokie patys, kaip ir šiemet.

Strėlės į Seimo narį

Svarstant klausimą dėl biudžeto patikslinimo tarybos narė N. Giedraitienė atkreipė dėmesį į vieną punktą.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Ukmergės rajono savivaldybei papildomai skirta 300 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliui Vidiškiai–Jasiuliškis rekonstruoti ir Želvos seniūnijos Laumėnų kaimo Žiedo gatvei, kuri jungiasi su rajoniniu keliu Gasparuoliai–Laumėnai, kapitališkai remontuoti.

Tarybos narė pastebėjo, jog minėtame Laumėnų kaime gyvena Seimo nario Arūno Dudėno šeima. Esą Seimo narys galėjo pasinaudoti savo įtaka, siekiant kelio remonto, esą rajone esama ir daugiau prastų kelių ir gatvių.

N. Giedraitienė sakė išsiaiškinusi, kad iš minėtuoju įsakymu kelių rekonstrukcijai skirtų 300 tūkst. eurų gatvei Laumėnuose skirti 173 tūkst. Kadangi tarybai teiktame tvirtinti projekte lėšos nepadalintos, siūlė visą šį punktą išbraukti ir jo svarstymą atidėti.

Tokiam siūlymui pritarė ir opozicinių partijų atstovai. Motyvuota tuo, jog remonto galimai išprašyta pasinaudojus Seimo nario mandatu.

Tuo tarpu rajono meras R. Janickas ir buvęs meras V. Paknys tikino, kad buvo ne kartą sulaukta gyventojų prašymų dėl gatvės Laumėnuose rekonstrukcijos, apie tai kalbėta ir išvažiuojamajame posėdyje. Esą lėšos yra tikslinės ir nieko čia jau nebepakeisi. 

Balsuojant siūlymui klausimą atidėti nepritarta.

Skirs paramą

Tarybos sprendimu skirta 3000 Eur vienkartinė pašalpa A. G. šeimai 6-erių metukų berniuko gydymo išlaidoms iš dalies kompensuoti.

„Ukmergės žiniose“ jau rašėme, kad pranešimas apie Siesikų seniūnijoje gyvenančio vaiko sveikatos būklę pirmiausiai buvo gautas iš Kauno klinikų vaikų ligų klinikų pulmanologų.

Medikai pranešė, kad ilgai jų gydytas mažasis ukmergiškis gabenamas namo. Tačiau jo gyvybei palaikyti reikalingas brangus įrenginys – kosulio asistentas. Juo mama keturis kartus per dieną ventiliuos sūnaus plaučius. Moteris apmokyta atlikti šias procedūras. Medikai rekomendavo savivaldybei ieškoti galimybių padėti šeimai įsigyti aparatą.

Siesikų seniūnijos gyventoja neįgalų sūnų ir dukrą augina viena. berniukui nustatytas sunkus neįgalumo lygis, vaikas nevaikšto, jam reikalinga nuolatinė slauga.

Diskutuota apie kelius

Ilgėliau posėdyje stabtelta ties klausimu apie kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimą keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Jį pristatė Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius.

Mūsų savivaldybei minėtiems tikslams šiemet skirta 1 mln. 287 409 Eur. Vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu ir atsižvelgiant į seniūnijų paraiškas, parengtas sprendimo projektas. Objektų sąrašas suderintas su Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Tarybos narys A. Kalesnikas atkreipė dėmesį į būtinybę gatvių remonto darbuose nusistatyti prioritetus. Jo įsitikinimu, pirmiausiai reikėtų asfaltuoti miesto gatves.

Regimantas Baravykas priminė labai dosniai ketinamą finansuoti Vilniaus–Linų gatvių sankryžos įrengimą. Tam numatyta 100 000 eurų. Jau atlikti viešieji pirkimai, darbai gali prasidėti po mėnesio.

K. Jurkevičius priminė, jog praėjusios kadencijos rajono taryba yra davusi sutikimą spręsti šią problemą. Pagal pateiktą audito išvadą ta sankryža reikalauja rimtų priemonių, susijusių su eismo saugumu.

Vedėjo įsitikinimu, šis projektas yra žingsnis į Linų gatvės rekonstrukciją – pribrendusią Ukmergės aktualiją. Be to, juk aplinkkelis ir naujasis tiltas per Šventąją nėra išbraukti iš planų. Galbūt modernioji sankryža priartintų jų įgyvendinimą.

Patvirtino įkainius

Rajono taryboje patvirtinti Rečionių universalaus daugiafunkcio centro bei Ukmergės švietimo centro Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filialo teikiamų paslaugų įkainiai.

Ukmergės švietimo centro direktoriaus prašymu patvirtintas šio centro valdomo poilsio pastato, esančio Palangoje, Kopų g, teikiamos apgyvendinimo paslaugos įkainis – 30 Eur už 7 kalendorines dienas asmeniui.

Surinktas lėšas rekomenduojama naudoti pastato ir teritorijos atnaujinimo darbams finansuoti, inventoriaus įsigijimui, reikalingų paslaugų pirkimui, papildomų darbuotojų samdymui.

VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro direktorė Daiva Pranskevičienė kreipėsi į rajono savivaldybės administraciją dėl leidimo nuomoti patalpas Miškų gatvėje. Tarybai pritarus, pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis patvirtinta tvarka.

Pirks iš LESTO

Rajono savivaldybės administracija gavo AB LESTO raštą, kuriame informuojama, kad atlikus rekonstrukcijos darbus ir pakeitus oro linijas į kabelių linijas Antakalnio III kaime, 0,4 kV oro linijos bus AB LESTO nereikalingos ir jas numatoma demontuoti.

Kadangi ant tų pačių 27 atramų yra sumontuotas gatvių apšvietimo tinklas, siūlyta savivaldybei nusipirkti oro linijas, kurių ilgis 0,815 km, už likutinę vertę – 1841 Eur. Taryba siūlymui pritarė.

Perims balsadėžes

Vyriausioji rinkimų komisija neseniai kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybę dėl sutikimo perimti balsavimo patalpų įrengimo inventorių.

Iš pernai sutaupytų rinkimams ir referendumams organizuoti skirtų valstybės lėšų VRK įsigijo balsavimo patalpų įrengimo inventorių, kurį teisės aktuose nustatyta tvarka perduoda savivaldybėms.

Nutarta perimti balsadėžes ir iškabas, kurios bus panaudojamos organizuojant rinkimus ir referendumus. Įsigijimo vertė – 4518,407 Eur.

Priėmė dovaną

„Ukmergės žiniose“ jau rašėme, kad viena pensininkė pageidavo būti apgyvendinta Želvos parapijos katalikiškuose senelių namuose bei pasiūlė savivaldybei padovanoti savo 28,80 kv. m butą. Jo rinkos vertė – 6230 Eur. 

Nuo kovo pensininkė gyvena senelių namuose, o rajono savivaldybės administracija gavo sutikimą, kuriuo butą S. Daukanto g. 67 ji dovanoja rajono savivaldybei. Moteris pageidauja, kad senelių namai ją išlaikytų iki mirties.

Pagal nustatytą tvarką asmeniui, dovanojusiam savo turtą Ukmergės rajono savivaldybei ar socialinės globos įstaigai, ilgalaikė socialinė globa suteikiama skubos tvarka ir mokėjimo už socialines paslaugas dydis per mėnesį yra 80 proc. asmens pajamų. Likusi ilgalaikės socialinės globos paslaugos mokėjimo dydžio dalis socialinės globos įstaigai kiekvieną mėnesį padengiama iš savivaldybės biudžeto. Už butą dovanojusios moters globą senelių namuose savivaldybė iš biudžeto skirs 282,42 Eur per mėnesį.

Tarybos sprendimu brangi dovana buvo priimta.

Valdys turtą

VšĮ Ukmergės ligoninė kreipėsi dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato,  esančio Vytauto g. 105, perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Šis pastatas –  tai virtuvė. Nuo 1997 metų jo valdymas buvo įteisintas panaudos sutartimi su savivaldybe.

Ligoninės vadovų įsitikinimu, pastato valdymas ir naudojimas būtų efektyvesnis, racionalesnis. Siūlymui pritarta.

Padidino vertę

Veprių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą, kurio metu atliko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio jų kaimo bendruomenės pastato rekonstrukciją. Remontas atliktas iš ES biudžeto lėšų. Jo vertė – 75 609 Eur. Nutarta šia suma padidinti bendruomenės pastato vertę.

Sližių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Mokyklėlės remontas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams“ ir taip pat atliko rajono savivaldybei priklausančio pastato remontą. Bendra jo vertė – 77 549 Eur. Tarybos sprendimu pastato vertė tokia suma ir padidinta.

Uždavė klausimų

Posėdžio pabaigoje  tarybos nariai rajono vadovams uždavė klausimų.

Teirautasi dėl viešosios pirties reikalų. Apie tai neseniai rodytas siužetas pramoginėje laidoje. R. Janickas patikino, jog pirtis veiks iki birželio 1-osios. Po to laikinai, vasaros sezonui, bus uždaryta.

Nesutarė dėl formato

Posėdyje dalyvavo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAAC) direktorius Lukas Andronavičius, pateikęs ataskaitą apie įmonės, kurios dalininkė yra ir mūsų savivaldybė, veiklą.

Po šios ataskaitos opozicijos rajono taryboje atstovai nutarė, kad puiku būtų taryboje išgirsti ir atliekų operatoriaus mūsų rajone UAB „Ekonovus“ ataskaitą. Regis, visai logiškas pageidavimas išsirutuliojo į beveik pusvalandį trukusias diskusijas. Anot pačių politikų, ietys laužytos lygiame lauke.

Niekaip nesutarta dėl ataskaitos formato. Rajono meras R. Janickas siūlė pirmiausiai klausimą dėl buitinių atliekų problemų išdiskutuoti darbo grupėje. Jam pritarė bendrapartietis V. Paknys. Opozicinių frakcijų atstovai R. Baravykas, J. Varžgalys, R. Pivoras, A. Kalesnikas siūlė, kad pirmiausiai „Ekonovus“ vadovas atsiskaitytų rajono taryboje. Vis dėlto balsuojant šiam pasiūlymui nepritarta: pirmiausiai nutarta diskutuoti darbo grupėse, o tik paskui vadovą kviesti į tarybos posėdį.

Padidino algą

Paskutiniame ankstesnės kadencijos rajono tarybos posėdyje buvo iškeltas klausimas dėl mažos Nestacionarių socialinių paslaugų centro vadovo algos. Pagal ankstesnę tvarką algą savivaldybės įstaigos vadovui galima buvo padidinti tik rajono tarybai pritarus.

Tačiau įtvirtinus pakeitimus Vietos savivaldos įstatyme po tiesioginių mero rinkimų atlyginimų kėlimas galimas mero įsakymu. Rajono meras R. Janickas šia teise pasinaudojo ir pasirašė įsakymą, kuriuo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro vadovo alga padidinta daugiau nei 200 eurų: nuo buvusių 20 iki 28 bazinių mėnesinės algos dydžių.

Apie tai tarybą informavo savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Valdonė Ginaitienė.

J. Varžgalys priminė, kad minėtoje įstaigoje derėtų algas padidinti ir kai kuriems darbuotojams. Tačiau priminta, kad dėl įstaigos darbuotojų išlaikymo savivaldybės ir taip laukia nemenkas finansinis iššūkis. Šiuo metu 28 žmonės įdarbinti įstaigos įgyvendinamo projekto lėšomis. Projektas baigsis rudenį. Tuomet teks spręsti, kaip tuos darbuotojus išlaikyti rajono biudžeto lėšomis.

Vilma NEMUNAITIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *