Posėdyje – apie mokyklų tinklą, melioraciją, kelius

Posėdyje – apie mokyklų tinklą

Praėjusią savaitę vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje priimta daug rajono gyventojams aktualių klausimų, tačiau iš darbotvarkės teko išbraukti du – jų svarstymui nepritarė Vyriausybės atstovas. 

Tęsiama tradicija posėdžio pradžioje pasveikinti gimtadienius mininčius savivaldybės tarybos narius. Pasveikintas vasarį gimtadienį šventęs Valdas Petronis.

Kita tradicija – Piliečių tribūna. Pastaraisiais mėnesiais kalbėtojų joje nebuvo, o šįkart pasisakė miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas. Išsakė kelias pretenzijas.

Kalbėjo, kad turi užmezgęs santykius su užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis, tad Ukmergėje lankosi jo kviesti svečiai iš užsienio. Norėjo juos pristatyti ir rajono savivaldybėje, tačiau meras esą nerado laiko susitikti su užsienio diplomatais.

Antras priekaištas – dėl Šventosios pakrantės tvarkymo. Pasak kalbėtojo, bendruomenė savo jėgomis tvarko pakrantę, bet ragino ir savivaldybę prisidėti, įrengti paplūdimių.

Atsakymai į šiuos pastebėjimus, vadovaujantis savivaldybės tarybos reglamentu, bus išsakyti kitame posėdyje.

Pasiūlė išbraukti

Svarstant posėdžio darbotvarkę, rajono meras Rolandas Janickas informavo, kad buvo gauta Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pastaba – jis siūlė iš darbotvarkės išbraukti du klausimus, susijusius su Balelių ir Rečionių universalių daugiafunkcių centrų planuojamu reorganizavimu.

Socialdemokratas Arūnas Dudėnas siūlė atidėti ne tik Vyriausybės atstovo minimus klausimus, bet ir rajono mokyklų tinklo pertvarkos plano svarstymą. Mat šiame plane minimi planuojami reorganizuoti Balelių ir Rečionių daugiafunkciai centrai.

Posėdyje dalyvavęs Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Julius Arlauskas pažymėjo, kad mokyklų tinklo klausimas su įstatymais nesikerta.

Balsuojant abu klausimai dėl Rečionių  ir Balelių daugiafunkcių centrų reorganizavimo iš darbotvarkės buvo išbraukti.

Strateginis veiklos planas

Vadovaujantis 2016 m. patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu, atnaujintas savivaldybės 2020–2022 m. strateginis veiklos planas.

Jame numatyti tikslai ir priemonės bei suplanuoti asignavimai jiems pasiekti.

Pakeistas aprašas

Pakeistas Specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Jį teko keisti, nes keitėsi Vyriausybės nutarimu patvirtintas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Ataskaita ir programa

Patvirtinta rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaita ir šios programos šių metų sąmata.

Taip pat patvirtinta rajono savivaldybės melioracijos darbų programa bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programa.

Nauji normatyvai

Pavesta Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui tvirtinti išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvą bei tvirtinti išlaidų, skirtų medikamentams, normatyvą.

Šiuo metu šis galiojantis dokumentas buvo tvirtintas 2011 m. Per tą laiką kelis kartus didintas įstaigos darbuotojų darbo užmokestis ir didėjo medikamentų kainos.

Priėmus sprendimą Ukmergės PSPC turės galimybę koreguoti išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams normatyvus.

Posėdyje dalyvavusi Ukmergės PSPC vyriausioji gydytoja Gitana Čepienė sakė, kad vidutiniai mėnesiniai bendrosios praktikos greitosios medicinos pagalbos slaugytojų atlygimai pas juos siekia 1 300 eurų, gydytojų – apie 1 500 eurų.

Pagal atlyginimų dydį lyginant su kitais šalies sveikatos centrais, pasak vadovės, Ukmergės PSPC yra per vidurį.

Atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje kai kurios savivaldybės, norėdamos prisivilioti šeimos gydytojus, dalį lėšų jų algoms net skiria iš rajono biudžetų.

Užsakovo funkcijos

Pernai gruodį savivaldybės taryboje buvo pritarta projektui „Ukmergės rajono Vidiškių miestelio kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra“.

Vykstant šios paraiškos vertinimui prašyta pateikti papildomą tarybos sprendimą dėl pavedimo savivaldybės administracijai vykdyti užsakovo funkcijas. Tam buvo pritarta.

Savivaldybės administracija atliks projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas, kiek tai susiję su jos valdomu turtu.

Nacionalinė mokėjimo agentūra pateikė kitą su projektu Vidiškiuose susijusį reikalavimą – kad rajono savivaldybei priklausančiam nekilnojamajam turtui – įvažiavimams į planuojamą rekonstruoti miestelio gatvę –  patikėtiniu būtų įregistruota rajono savivaldybės administracija. Tam taip pat pritarta.

Balsavimo kabinos

Vyriausioji rinkimų komisija informavo apie rengiamą Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo vadovaujantis savivaldybėms bus perduotos naujos balsavimo kabinos, iškabos, balsadėžės.

Turto vertė –  5 516 Eur.

Naujos būsto

nuomos sąlygos

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašas. Jį parengė pernai rugsėjį specialiai šiam tikslui sudaryta darbo grupė.

Teikiamame svarstyti tvarkos apraše, be kita ko, numatyta, kad mažas pajamas gaunantiems ir teisę į socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ir šeimoms gali būti keičiamos savivaldybės būsto nuomos sąlygos ir būstas toliau būtų nuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis.

Sprendimas įsigalioja nuo kovo.

Mokyklų tinkle – pokyčiai

Savivaldybės tarybos sprendimu Ukmergės ugdymo įstaigų laukia struktūros pokyčiai. Tačiau kol kas ne tokie dideli, kaip buvo planuota. Atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo siūlymus, kol kas ramybėje palikti numatyti reorganizuoti Balelių ir Rečionių daugiafunkciai centrai.

Nuo šių metų rugsėjo vykdyti švietimo įstaigų struktūrų pertvarkymus ir reorganizacijas pasiūlė specialiai tam suburta Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tinklo pertvarkos darbo grupė.

Rajono politikams pritarus, Pabaisko pagrindinę mokyklą nutarta prijungti prie Užupio pagrindinės.

Pašilėje įsikūrusį vaikų lopšelį-darželį „Šilelis“ nutarta jungti prie visai netoli esančios Pašilės progimnazijos. „Šilelyje“ dabar ugdomi 83 vaikai.

Dar viena naujovė – Veprių pagrindinė mokykla taps daugiafunkciu centru su papildoma stovyklų organizavimo veikla, kuri perkeliama iš Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos.

Pažymima, kad šia reorganizacija siekiama optimizuoti administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, finansinius išteklius.

Švietimo tinklo pertvarkos darbo grupė buvo siūliusi Balelių universalų daugiafunkcį centrą jungti prie Taujėnų gimnazijos, o Rečionių daugiafunkcį centrą – prie vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“. Tačiau šie planai kol kas atmesti.

Tačiau tai nereiškia, kad minėti daugiafunkciai centrai liks tokios struktūros – juos ateityje vis tiek numatoma pertvarkyti. Tik gal kitaip.

„Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą“, – mokyklų tinklo pertvarkos klausimu po posėdžio sakė rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas.

Pasak jo, darbo grupė dabar toliau svarstys, kokiu keliu toliau  turėtų sukti Balelių ir Rečionių daugiafunkciai centrai. Nors raminama, kad jų veiklos tikrai išliks, struktūros pokyčiai, pasak vedėjo, būt

Kelių priežiūrai

Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas rajono savivaldybės šių metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas.

Pagal šią programą numatytos lėšos dviejų gatvių rekonstrukcijai. Klaipėdos gatvės rekonstrukcijos neapmokėtiems darbams  padengti skirta 77,5 tūkst. Eur, o Linų gatvės rekonstrukcijos numatomiems darbams – 57,5 tūkst. Eur.

Tai tik dalis Linų gatvės rekonstrukcijai reikiamų lėšų. Prie šio projekto prisidėtų ir įmonės.

Taip pat šiemet numatyta skirti 89,8 tūkst. Eur miesto gatvių perėjų apšvietimui. Numatoma apšviesti 19 perėjų.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *