Posėdyje – apie naujus projektus, remontus, paslaugas

Vykusiame Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo šimtu procentų visi Tarybos nariai, o tai nėra dažnas atvejis. Posėdyje patvirtinta 40 numatytų klausimų. Tradiciškai jis pradėtas sveikinimu – pasveikintas gimtadienį neseniai šventęs Tarybos narys Valdas Raugalas.

Ukmergės rajono savivaldybė prieš dvejus metus atliko Pabaisko miestelio Maigių gatvės asfaltbetonio dangos atstatymo darbus, bet liko neasfaltuota AB „Via Lietuva“ priklausanti nuovaža, jungianti gatvę su valstybiniu keliu Musninkai–Čiobiškis–Gelvonai–Vytinė.

Savivaldybės administracija ne vieną kartą kreipėsi į tuometinę VĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją dėl nuovažos asfaltavimo, tačiau tai nebuvo padaryta. Dabar AB „Via Lietuva“ pasiūlė savivaldybei prie asfaltavimo prisidėti padengiant 50 proc. išlaidų, pasirašant bendradarbiavimo sutartį. Tuomet darbus žada atlikti dar šiemet. Savivaldybės tarybos sprendimu pasiūlymui pritarta.

Teiks pavėžėjimo paslaugą

Ukmergės socialinių paslaugų centras įgaliotas nuo liepos teikti nespecializuotą pacientų pavėžėjimo paslaugą. Skelbiama, kad ji bus teikiama vykstant į mūsų ar kaimyniniame rajone esančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą gauti planinei pagalbai priskiriamų hemodializės paslaugų.

Nespecializuotos pacientų pavėžėjimo paslaugos teikiamos, kai pacientas dėl savo sveikatos būklės ar finansinių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu ar kai viešasis transportas reikiamu metu nevažiuoja. Paslauga bus teikiama rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Komisija

Į Ukmergės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėtį turi būti įtraukiamas Savivaldybės globos ir rūpybos institucijos darbuotojas. Kadangi buvęs komisijos narys Savivaldybėje nebedirba, vietoje jo komisijoje dirbs Deividas Mickus – Socialinės paramos skyriaus asmenų su negalia reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas).

Peticijai nepritarė

Savivaldybė sulaukė peticijos, kurioje asmuo prašo sudaryti sąlygas vežtis dviratį autobuso salone ar bagažo skyriuje, neatsižvelgiant į tai, ar yra specialiai tam įrengtos vietos.

Peticijų komisija posėdyje nagrinėjo peticiją ir nutarė jos netenkinti. Motyvuojama tuo, kad teisinis reglamentavimas dėl keleivių ir bagažo vežimo miesto ir priemiestinio susisiekimo maršrutais mūsų savivaldybėje yra pakankamas, sudarantis galimybę vežti dviratį autobusuose. Be to, pareiškėjo keliami klausimai nėra susiję su teisės akto keitimu, o siūlomas dviračio vežimo būdas autobuse, tik prilaikant ranka, keltų pavojų keleivių saugumui.  Savivaldybės taryba peticijų komisijos sprendimui pritarė.

Papildė sudėtį

Priimtas sprendimas pakeisti Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos tarybą – vietoje Jolantos Miškinienės įrašyta Daiva Širokina.

Prisijungė „Nefrologų pagalba“

Neseniai gautas UAB „Nefrologų pagalba“ prašymas prijungti juos prie naujojo Ukmergės rajono savivaldybės sveikatos centro.

Savivaldybės tarybos sprendimu prie Centro jungiasi: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Ukmergės ligoninė, VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB „Vilkmergės klinika“, UAB „UMTC“, UAB „Nefrologų pagalba“.

Sveikatos centro veikloje funkcinio bendradarbiavimo būdu dalyvaus: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Ukmergės ligoninė ir Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras.

Ataskaita ir sąmata

Posėdyje patvirtinta rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 m. ataskaita ir šios programos priemonių vykdymo 2024 m. sąmata.

 Patikslintas biudžetas

Nutarta patikslinti rajono biudžeto pajamų planą. Savivaldybė, dalyvaudama projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų regione“, įsipareigojo teikti atvejo vadybininko paslaugas asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią iki 2029 m. pabaigos. Šiam projektui įgyvendinti skirta 183 905 Eur.

Įgyvendinant kitą projektą „Bendruomeninių paslaugų asmenims su proto negalia infrastruktūros sukūrimas“, pridėtinės vertės mokestis nėra tinkamos finansuoti išlaidos iš ES lėšų, todėl iki 10,6 tūkst. Eur šiam tikslui skirta iš valstybės biudžeto.

Taip pat didinamos savivaldybės biudžeto pajamos iš mokesčio už aplinkos teršimą ir skiriamos papildomos lėšos Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti.

Papildomų lėšų skirta išlaidoms, teikiant socialinę paramą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems nuo karo, kompensuoti.

Daugiabučių namų savininkų rėmimo programai biudžete numatyta 20 tūkst. Eur, tačiau pakilo projektų kainos ir atsirado didelis poreikis planams parengti, tad šiam tikslui skirta papildomai 15,5 tūkst. Eur.

Papildomai 400 tūkst. Eur skirta Jaunimo ir Miškų gatvėms rekonstruoti.

Perduos sklypus

Antano Smetonos gimnazijai neatlygintinai 59-eriems metams perduotas 1,9853 ha ploto žemės sklypas, esantis J. Basanavičiaus g. 7.

4,3130 ha ploto žemės sklypas Vaižganto g. 44 neatlygintinai 69-eriems metams perduotas Dukstynos pagrindinei mokyklai. Sklypai perduoti pagal valstybinės žemės panaudos sutarties projekte nurodytas sąlygas.

Sumažino mokestį

Savivaldybė gavo socialinio būsto nuomininko, nuomojančio socialinį būstą, prašymą dėl nuomos mokesčio sumažinimo, nes gauna mažas pajamas – vienam šeimos nariui tesiekia 176 Eur. Nutarta mokestį sumažinti 20 proc.

Nereikalingas

Pripažintas nereikalingu arba netinkamu naudoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti turtas. Tarp beverčiu tapusio turto – kaimuose esantys sovietmetį menantys pasenę nuotekų valymo įrenginiai, kanalizacijos šuliniai, tvora, orapūtinė, dumblo šulinys. Jie bus likviduoti ir nurašyti.

Perima turtą

Savivaldybė sutinka neatlygintinai perimti UAB „Narbutas International“ priklausantį turtą – įvažiavimą į Žiedo gatvę. Tokį prašymą yra pateikusi minėta bendrovė.

Taip pat perimamas Jonavos rajono savivaldybei priklausantis Skarulių Šv. Onos bažnyčios maketas, kurio vertė – 8 470 Eur. Atiduodami jį jonaviškiai prisideda prie Ukmergėje kuriamo miniatūrų parko „Mini Lietuva“ – maketas bus statomas šiame parke.

Perduoda patalpas

Ukmergės PSPC dalyvauja projektinio plano „Ukmergės sveikatos centro infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinime. Pagal jį numatomas Siesikų ambulatorijos naujų patalpų įrengimo ir remonto finansavimas. Šiuo metu ambulatorija yra įsikūrusi Siesikuose, Nepriklausomybės g. 3, – patalpose, kurioms reikalingas remontas.

Gydymo įstaigai Savivaldybė perduos kitas patalpas Siesikuose, kurios anksčiau priklausė paštui.

Nauji nuostatai

Patvirtinti nauji vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ nuostatai. Jie buvo patvirtinti 2018 m., o per tą laiką pasikeitė Vietos savivaldos įstatymas, atsirado daug kitų teisės aktų pakeitimų.

Atliks užsakovo funkcijas

Savivaldybės administracijai pavesta atlikti projekto „Įvairialypio švietimo plėtojimas visos dienos mokyklose Ukmergės rajono savivaldybėje“ veiklų (darbų) užsakovo funkcijas.

Visos dienos mokyklos modelis bus įgyvendinamas aštuoniose mokyklose: Dukstynos, Užupio pagrindinėse mokyklose, Senamiesčio, Pašilės ir „Šilo“ progimnazijose, Taujėnų gimnazijoje, Vidiškių pagrindinėje mokykloje, Veprių mokykloje-daugiafunkciame centre. Bendra projekto vertė – 600 000 Eur, iš kurių Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 300 000 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 90 000 Eur.

Skaitmenins kultūros turinį

Ukmergės kraštotyros muziejus planuoja įgyvendinti projektą „Kultūros turinio skaitmeninimas“.

Siekiama didinti Siesikų pilies Renesanso epochos kultūros paveldo prieinamumą, pasitelkiant šiuolaikines audiovizualines priemones. Pilies kultūros paveldas bus išsaugotas, jį skaitmenizuojant ir perkeliant į portalą e-kultūra.

Projekto veiklas numatoma įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d. Didžiausia galima jam skirti lėšų suma – 200 000 eurų.

Projektas finansuojamas iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc.

Skaitmenizuos paslaugas

Pritarta projekto „Ukmergės rajono savivaldybės paslaugų, susijusių su savivaldybės turto valdymu, ir nekilnojamojo turto valdymo sistemos įdiegimas“ įgyvendinimui.

Skelbiama, kad skaitmenizavimas palengvins turto valdymo operacijas, įskaitant nuomą, pirkimą, pardavimą, techninę priežiūrą ir ataskaitų sudarymą. Tai suteiks greitą prieigą prie informacijos visiems suinteresuotiems asmenims. Gavus patvirtinimą dėl finansavimo, iš savivaldybės biudžeto bus skirta ne mažiau kaip 20 proc., o 80 proc. – Inovacijų agentūros lėšos.

Pakeista sudėtis

Pakeista Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis: vietoje atsistatydinti pageidavusios Vidiškių miestelio bendruomenės narės Jolantos Čekauskaitės įrašyta Šventupės kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Šeškuvienė.

Šią tarybą sudaro 9 nariai. Ne daugiau kaip pusė jų – savivaldybės įstaigų atstovai, kiti – bendruomeninių organizacijų, veikiančių rajone, atstovai. Tai – patariamoji institucija, užtikrinanti organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką rajone.

Patvirtinta strategija

Patvirtinta 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategija. Ji skirta mažinti regiono vidinius ekonominius netolygumus ir teritorijų atskirtį, spręsti viešųjų paslaugų prieinamumo problemas.

Bus investuojama į turizmo infrastruktūrą, pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankyti, taip pat viešųjų paslaugų kokybės smulkiajam ir vidutiniam verslui gerinimą, ugdymo paslaugų plėtrą, pasitelkiant inovatyvius sprendimus ir metodus.

Bus prisidedama prie atliekų rūšiavimo skatinimo regione, siekiant įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. Numatomos ES fondų lėšos veiksmams Vilniaus regiono savivaldybėse įgyvendinti – 43 mln. Eur.

Strategija tvirtinama visose ją planuojančių įgyvendinti savivaldybių tarybose.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *