Pristatė 2018 metų biudžeto projektą

Pristatė 2018 metų biudžeto projektą / Biudžeto projektą pristatė savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas. Daivos Zimblienės nuotr.

Parengtas svarbiausiu savivaldybės finansiniu dokumentu vadinamas rajono biudžeto projektas. Rajono tarybai jį pristatė Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas. Po patikslinimų rajono biudžetas bus tvirtinamas vasario 22 dieną vyksiančiame rajono tarybos posėdyje.

Tarybai teikiama tvirtinti 32 mln. 636,2 tūkst. Eur pajamų ir 32 mln. 636,2 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.

Taip pat biudžete numatyta 2,1 mln. Eur nepanaudotos 2017-tų metų savivaldybės biudžeto pajamų dalies paskirstymas. Didžioji jo dalis – tikslinės paskirties programoms bei projektams skirtas ES finansavimas.

Investicinių projektų vykdymui planuojama panaudoti 1,4 mln. Eur skolintų lėšų.

Direktorius pažymėjo, kad 2017-ieji metai savivaldybės biudžetui buvo sėkmingi. Įskaitant savivaldybės biudžeto pajamas, valstybės tikslines dotacijas, ES lėšas, buvo gauta beveik 35 mln. Eur. Tai reiškia, kad patikslintas pajamų planas įvykdytas 102,9 proc. ir gauta beveik 1 mln. Eur viršplaninių pajamų.

Vadovaujantis 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Ukmergės rajono savivaldybei patvirtintos prognozuojamos gauti pajamos yra 19 mln. 75 tūkst. Eur.

Didesnė valstybės parama

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams.

Šiemet savivaldybių biudžetams patvirtinta 82,82 proc. šio mokesčio įplaukų. Pernai teko 78,17 proc.

Nuo šių metų įstatymu tvirtinama kintamoji gyventojų pajamų  mokesčio dalis yra skirta savivaldybių finansiniams ištekliams papildyti bei savivaldybių išlaidų pokyčiams kompensuoti.

Planuojama, kad Ukmergės rajono savivaldybės biudžetas iš gyventojų pajamų mokesčio turėtų gauti 17 mln. 751 tūkst. Eur.

Šiais metais didėja numatomos gauti įplaukos iš GPM dėl ekonomikos augimo. Tai leido savivaldybės biudžeto projekte numatyti didesnes lėšas biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui.

Šiemet iš valstybės biudžeto Ukmergės rajono savivaldybei numatyta skirti 10,7 mln. Eur specialios tikslinės dotacijos. Didžiausia dotacija numatyta mokinio krepšeliui finansuoti – beveik 7,1 mln. Eur. 

2,8 mln. Eur bus skirta savivaldybėms perduotoms funkcijoms finansuoti, 570 tūkst. Eur – iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti, 200 tūkst. Eur – Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos skyriaus patalpų rekonstravimui. Savivaldybė iš savo biudžeto numato skirti 110 tūkst. Eur Vidaus ligų skyriaus renovacijai.

Planuojamos pajamos

Šiemet rajono biudžete planuojama gauti 430 tūkst. Eur žemės mokesčio, 550 tūkst. Eur nekilnojamojo turto mokesčio, 300 tūkst. Eur  pajamų už valstybinės žemės nuomą.

Pernai žemės mokesčio buvo gauta 559,2 tūkst. Eur, žemės nuomos  mokesčio – 418 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 580,8 tūkst. Eur.

Pernai rudenį buvo priimtas rajono tarybos sprendimas dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio lengvatų. Tai turės įtakos mokesčių surinkimui.

Projektams – pasiskolins

Pristatydamas rajono biudžeto projektą S. Jackūnas sakė, kad šiemet planuojama pasiskolinti 1 mln. 428 tūkst. Eur investiciniams projektams finansuoti. Projektų vykdymui reikėtų apie 2 mln. Eur iš rajono biudžeto.

Įstatymas numato, kad savivaldybėms negalima prisiimti daugiau finansinių įsipareigojimų nei numatoma padengti paskolų.

Didžiausią skolintų lėšų dalį planuojama skirti šiems projektams finansuoti: ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ – 413,9 tūkst. Eur, ,,Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ – 88,4 tūkst. Eur, ,,Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ – 174 tūkst. Eur, ,,Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ – 50 tūkst. Eur, ,,Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I ir II etapai“ – 110 tūkst. Eur.

Baigs ir vykdys remontus

Užbaigus remonto darbus buvusiuose vaikų globos namuose savivaldybės socialinio būsto fondas pasipildys 35 butais. 4 butai bus įrengti kaip savivaldybės tarnybiniai. Buvusiame Užupio mokyklos bendrabutyje baigus rekonstrukciją taip pat bus įrengti socialiniai būstai.

Nemažai planų švietimo srityje. Planuojama įrengti ikimokyklinio ugdymo grupes mokykloje-darželyje ,,Varpelis“. Tam numatyta 150 tūkst. Eur.

 80 tūkst. Eur numatoma skirti Senamiesčio pagrindinės mokyklos patalpų remontui. Į ją galės persikelti mokinai, kurie mokosi ,,Varpelyje“.

57 tūkst. Eur planuojama skirti Dainavos pagrindinės mokyklos patalpų remontui, pritaikant jas ikimokyklinio amžiaus vaikams.

208,7 tūkst. Eur bus skirta Klaipėdos g. 17 pastato, kuriame įsikūrusi dailės mokykla, remontui.

Įgyvendins programas

Administracijos direktorius priminė pernai įsteigtus nakvynės namus, pasidžiaugė, kad pamažu didėja socialinių darbuotojų darbo užmokestis, planus pirkti automobilius socialiniams darbuotojams, plėtoti Ukmergės šeimos centro veiklą.

Visuomenės sveikatos biure vykdomos Smurto artimoje aplinkoje, Priklausomybių nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų programos. Nuo šių metų – Savižudybių prevencijos programa.

Visa tai reikalauja finansinių išteklių.

Numatoma finansuoti policijos komisariato, priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės tarnybos programas. 120 tūkst. Eur bus skirta užbaigti Pabaisko gaisrinės statyboms.

Didelis dėmesys šiemet bus skiriamas aplinkos infrastruktūros įrengimo ir tvarkymo programai, kelių ir gatvių būklei pagerinti. Biudžete numatytos lėšos ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui, paminklui Prezidentui Antanui Smetonai, memorialo pirmosios Lietuvos Respublikos ministrams atminti pastatymui.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *