Pristatytas biudžeto projektas

Pristatytas biudžeto projektas / Autorės nuotr. Biudžeto projektą pristatė savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas.

Vasario 19 d. rajono taryboje bus tvirtinamas svarbiausias savivaldybės finansinis dokumentas – 2016-ųjų Ukmergės rajono biudžetas. Jo projektą praėjusią savaitę pristatė savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas.

Savivaldybės tarybai teikiama tvirtinti 29 mln. 215,8 tūkst. Eur pajamų ir 29 mln. 597,8 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti, išlaidoms viršijant pajamas 382 tūkst. Eur.

Vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, savivaldybės, kurių asignavimai neviršija 0,3 proc. praėjusių metų BVP, biudžetas turi būti vykdomas taip, kad asignavimai neviršytų pajamų daugiau kaip 1,5 proc. Tai galioja 57 savivaldybėms ir labai suvaržo jų galimybes skolintis.

Administracijos direktoriaus teigimu, šiemet, kai dar neįsibėgėjęs naujasis Europinės paramos laikotarpis, skolinimosi galimybių pakako, bet ateityje gali kilti problemų dėl projektų finansavimo. Neramu, kad pirmenybę būti įtrauktiems į Valstybės investicijų programą turi tie investiciniai projektai, prie kurių savivaldybės įsipareigoja prisidėti ne mažiau kaip 15 proc. savo lėšų.

Savivaldybių asociacija teikia siūlymus Seimui bei Vyriausybei dėl šios nuostatos panaikinimo.

Jackūnas pasidžiaugė, kad praėję metai savivaldybės biudžetui buvo sėkmingi: pajamų planas įvykdytas 101,6 proc.

Iš valstybės iždo – daugiau

Rajono savivaldybei patvirtintos prognozuojamos pajamos – 14 mln. 284 tūkst. Eur.

Didžiausią jų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis – 7 mln. 737 tūkst. Eur (be pajamų iš Valstybės iždo).

Nuo šių metų savivaldybių biudžetams tenka 75,49 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio į nacionalinį biudžetą. Tai 2,69 proc. daugiau nei pernai.

Iš Valstybės iždo savivaldybei planuojama skirti 5 mln. 240 tūkst. Eur. Taip pat numatoma 1 mln. 470 tūkst. bendrosios dotacijos kompensacija savivaldybės biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti. Gyventojų pajamų mokesčio dalies, tenkančios savivaldybių biudžetams, padidėjimas susijęs su tuo, kad didinamas socialinių darbuotojų bei kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestis, didėja minimali mėnesinė alga, skirta lėšų socialinių darbuotojų, dirbančių su globėjais ir šeimynų dalyviais, etatų steigimui.

Valstybės lėšos, kurios anksčiau buvo skiriamos tiesiogiai savivaldybės administracijai, dabar skiriamos  per savivaldybės biudžetą. Pavyzdžiui, lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti pernai buvo skirtos per savivaldybės biudžetą, tačiau kiek bus skirta šiemet – neaišku. Planuojama gauti ir 78,3 tūkst. Eur dotaciją pagal Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programą.

Šiemet planuojama gauti: žemės mokesčio – 400 tūkst., nekilnojamojo turto mokesčio – 550 tūkst., pajamų už valstybinės žemės nuomą – 261 tūkst. Eur.

Sumažino skolas

Išaugęs gyventojų pajamų, nekilnojamo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių surinkimas pernai leido sumažinti savivaldybės skolas.

Jackūnas priminė, kad 2014 m. savivaldybė baigė su 11 mln. 245 tūkst. Eur skola. Iš jų 493 tūkst. – pradelsti įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar įsigytas prekes. Pernai skolos sumažėjo iki 9 mln. 701 tūkst., o pradelstų įsiskolinimų liko tik 7 tūkst. Eur.

Atsiskaityta su savivaldybės įmonėmis – UAB Ukmergės butų ūkiu ir UAB Ukmergės autobusų parku už jų paslaugas bei atliktus darbus, kitais verslo subjektais už miesto aplinkos priežiūrą, sumažinti įsiskolinimai UAB ,,Ukmergės šiluma“. 811 tūkst. Eur sumažinti finansiniai įsipareigojimai bankams.

Šiemet taip pat planuojama gauti 637,6 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų iš patalpų nuomos, vaikų išlaikymo švietimo įstaigose, kitos veiklos. Šios lėšos bus skiriamos įstaigų veiklos programoms finansuoti.

Devynioms programoms

Jackūnas informavo, kad šiemet planuojama pasiskolinti 1 mln. 70,4 tūkst. Eur projektams, finansuojamiems iš ES fondų, bei paskoloms grąžinti. 200 tūkst. ketinama pasiskolinti gautų paskolų grąžinimui.

Asignavimai savivaldybės biudžete numatomi 9 programoms finansuoti.

Tradiciškai didžiausia biudžeto lėšų dalis tenka švietimui arba Žinių visuomenės plėtros programai – 14 mln. 39 tūkst. Eur. Iš jų 6 mln. 972 tūkst. – mokinio krepšelio lėšos.

Paskirstyta Savivaldybės perskirstoma mokinio krepšelio dalis mokykloms, kurioms trūksta lėšų pedagogų darbo užmokesčiui dėl neužpildytų klasių, aukštos pedagogų kvalifikacijos, tinklo problemų… Administracinio ir ūkinio personalo darbo užmokesčiui, patalpų išlaikymui skiriamos lėšos iš savivaldybės biudžeto.

Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programai numatoma 5,5 mln. Socialinėms pašalpoms mokėti – 1,7 mln., kompensacijoms už gyventojams patiektą šilumos energiją ir kietą kurą, kredito ir palūkanų mokėjimui – 753 tūkst. Eur.

Daugiau – atlyginimams

Kredito ir palūkanų mokėjimui už butų savininkus, įgyvendinančius daugiabučio namo modernizavimo projektą ir turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, biudžete pernai buvo suplanuotos lėšos. Tačiau metų gale jos buvo perskirstytos kitoms reikmėms, kadangi nebuvo poreikio. Pasak direktoriaus, šiemet poreikis, tikėtina, jau bus ir pareikalaus iš savivaldybės biudžeto didelių sumų.

Ženkliai didėja ir socialinių darbuotojų darbo užmokestis seniūnijose bei Nestacionarių socialinių paslaugų centre.

Planuojamos lėšos Integralios pagalbos teikimo Ukmergės rajone programos užtikrinimui I metų pusmetį, kol bus gautos projektinės lėšos.

Biudžete – ryškus lėšų augimas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, tad planuojama 478 tūkst. Eur daugiau nei pernai.

Iš valstybės

Iš Valstybės investicijų programos numatoma gauti 1 mln. 289 tūkst. Eur. Iš jų Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos skyriaus patalpų rekonstravimui – 230 tūkst., Užupio pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijai – 102 tūkst., Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato rekonstrukcijai – 116 tūkst., Siesikų gimnazijos pastatų rekonstrukcijai – 116 tūkst., miesto stadiono rekonstravimui – 124 tūkst., kultūros centro pastato rekonstravimui – 352 tūkst., Kraštotyros muziejaus pastato rekonstrukcijai – 249 tūkst.

Biudžeto projekte taip pat numatyti asignavimai naujoms priemonėms finansuoti, pvz., saugaus miesto priemonių įrengimui, Ukmergės PSPC programoms, susijusioms su įstaigos darbu šeštadieniais, bei kaimo sveikatos punktų finansavimu iš savivaldybės biudžeto, smurto prevencijos artimoje aplinkoje programai.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *