Pristatytas rajono biudžeto projektas

Pristatytas rajono biudžeto projektas / Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas pristatė rajono biudžeto projektą.

Kasmet vasario mėnesį savivaldybėse yra tvirtinami rajonų biudžetai, o sausį paprastai taryboms pristatomi biudžetų projektai. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas tarybos nariams jau pristatė šių metų rajono biudžeto projektą.

Tarybai šiemet bus teikiamas tvirtinti subalansuotas biudžetas. 30 mln. 77 tūkst. Eur pajamų ir 30 mln. 76,2 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.

Taip pat numatyta 1,5 mln. Eur nepanaudotos 2016 m. savivaldybės biudžeto pajamų dalies paskirstymas. Šios lėšos bus naudojamos trumpalaikiams įsipareigojimams padengti bei kitoms savivaldybės reikmėms finansuoti.

Planus viršijo

Investiciniams projektams vykdyti planuojama skirti 1,4 mln. Eur skolintų lėšų. Susumavus planuojamas gauti pajamas ir kitus finansavimo šaltinius, savivaldybės biudžeto išlaidoms šiemet planuojama skirti 33 mln. Eur.

Pernai patvirtintos pajamos sudarė 30,5 mln. Eur. Per metus, planas išaugo iki 31,8 mln. Eur, o faktiškai į savivaldybės biudžetą gauta 32,8 mln. Eur. Tai reiškia, kad patikslintas pajamų planas įvykdytas 103,1 proc. ir gauta 1 mln. Eur viršplaninių pajamų.

Vadovaujantis 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Ukmergės rajono savivaldybei patvirtintos prognozuojamos gauti pajamos yra 15 mln. 313 tūkst. Eur. Didžiausią šių pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis – beveik 14 mln. Eur.

Administracijos direktorius pažymėjo, kad savivaldybės biudžeto dydis keičiasi tik ta dalimi, kiek tai susiję su Vyriausybės priimamais sprendimais, kurie tiesiogiai didina savivaldybės biudžeto išlaidas.

Lyginant su 2016 m., savivaldybės biudžetui papildomai skirtos lėšos, reikalingos finansuoti pernai padidintą kultūros darbuotojų darbo užmokestį bei minimalią mėnesinę algą.

Nuo šių metų vasario įsigalios naujas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, kuris iš esmės pakeis darbo apmokėjimo tvarką biudžetinėse įstaigose. Deja, papildomų lėšų šiam įstatymui įgyvendinti kol kas nėra skirta.

Pernai rajono taryba priėmė nemažai sprendimų, kurių įgyvendinimui reikalingas papildomas finansavimas – tai ir maitinimo organizavimo perdavimas 5 rajono ugdymo įstaigoms, ikimokyklinio ugdymo grupių kaimuose darbo laiko pailginimas. Siekiant padengti šias išlaidas, buvo atsisakyta sargų etatų 4 ugdymo įstaigose – pereita prie apsaugos paslaugos.

Numatytos dotacijos

Iš Valstybės biudžeto mūsų rajono savivaldybei šiemet numatyta skirti 11,5 mln. Eur specialios tikslinės dotacijos. Didžiausia dotacija numatyta mokinio krepšeliui finansuoti – beveik 7,1 mln. Eur. Beveik 2,6 mln. Eur bus skirta valstybinėms (perduotoms savivaldybėms funkcijoms) finansuoti, 817 tūkst. Eur – patikimam centralizuotam šilumos tiekimo organizavimui užtikrinti, 538 tūkst. Eur iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti.

Taip pat bus skirta lėšų Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti ir Valstybės investicijų programoje numatytoms priemonėms finansuoti. Šios sumos kol kas nežinomos.

Kultūros srities objektams finansuoti skirti 443 tūkst. Eur, iš jų Ukmergės kraštotyros muziejaus pastato rekonstrukcijai – 323 tūkst. Eur, Kultūros centro pastato rekonstrukcijai – 120 tūkst. Eur.

Kadangi didžiausia savivaldybės vykdomų savarankiškų funkcijų dalis yra finansuojama iš surenkamų gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos  mokesčių, sėk-mingas mokesčių pajamų plano vykdymas pernai leido sumažinti įsiskolinimus.

2015 m. savivaldybė baigė turėdama 9 mln. 701 tūkst. Eur skolų, iš jų 7 tūkst. Eur buvo pradelsti įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar įsigytas prekes, o  2016 m. pabaigoje skolos sumažėjo iki 9 mln. 25 tūkst. Eur, o pradelstų įsiskolinimų jau nebeliko visai. Taip pat 611 tūkst. Eur pavyko sumažinti finansinius įsipareigojimus bankams.

Skolų sumažėjimui, pasak direktoriaus,  įtakos turėjo ir tai, kad netekusios tikslinės paskirties lėšos per metus pirmiausia buvo nukreipiamos būtiniausioms savivaldybės reikmėms finansuoti, kartu išvengiant naujų skolų susidarymo, nes, tvirtinant savivaldybės biudžetą, kai kurioms priemonėms lėšos buvo patvirtintos minimalios.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų veikla finansuojama ne tik iš savivaldybės biudžeto, bet ir iš šių įstaigų uždirbamų pajamų. 2017 m. planuojama gauti 718 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų iš šių įstaigų vykdomos veiklos: patalpų nuomos, vaikų išlaikymo švietimo įstaigose, kitos jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytos veiklos. Šios lėšos bus skiriamos įstaigų vykdomoms veiklos programoms finansuoti.

Planuoja skolinti

Šiemet planuojama pasiskolinti 1 mln. 413 tūkst. Eur investiciniams projektams finansuoti. Didžiausia skolintų lėšų dalis teks vandentvarkos projektams finansuoti: ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ – 492 tūkst. Eur, ,,Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ – 127 tūkst. Eur.

Įsibėgėja ir kiti iš ES ir kitos tarptautinės paramos finansuojami projektai, kurių kofinansavimui būtinos gana solidžios lėšų sumos – tai ,,Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“ – 140 tūkst. Eur, ,,Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ – 100 tūkst. Eur, ,,Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I ir II etapai“ – 80 tūkst. Eur ir kt.

Dėmesys socialinei sričiai

Pasak direktoriaus, šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas socialinei sričiai. Biudžete numatoma patvirtinti Socialinės gerovės programą, kurioje bus numatytos lėšos globėjams, priglaudusiems tėvų globos netekusius vaikus. Taip pat numatytos lėšos būstui, į kurį bus perkeliami Vaikų globos namų auklėtiniai, įsigyti, tęsiama Globėjų ir įtėvių rengimo programa.

Planuojant šių metų biudžeto pajamas numatoma gauti 200 tūkst. Eur pajamų iš pastatų ir statinių pardavimo. Dalis numatomų parduoti pastatų yra miesto centre, tad planuojamos didelės pajamos. Šias lėšas numatoma skirti daugiabučių kiemams, šaligatviams tvarkyti.

UŽ. inf.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *