Pritarta šaukimo sistemos pertvarkai: ką svarbu žinoti

Seimas pritarė Krašto apsaugos ministerijos pasiūlytiems Karo prievolės įstatymo pakeitimams dėl privalomosios pradinės karo tarnybos (PPKT) šaukimo sistemos tobulinimo.

Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad jaunuoliai bus kviečiami atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą iš karto po mokyklos baigimo nuo 18-os metų iki jiems sukaks 22-eji metai.

Studentams, į aukštąją mokyklą įstojusiems iki jų įtraukimo į karo prievolininkų sąrašą, PPKT galės būti atidedama, sudarant sąlygas ją atlikti pareiškus norą.

Jaunuoliams, kurie dėl sveikatos būklės negali būti paskirti atlikti 9 mėn. PPKT, sudaromos galimybės pareiškus norą atlikti kitą, Lietuvos kariuomenės vado nustatytos trukmės PPKT.

Į PPKT prievolininkai bus kviečiami 9 mėnesių laikotarpiui, tačiau, atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės poreikius, tarnybos laikotarpis gali būti sutrumpinamas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiais.

Tie jaunuoliai, kurie yra baigę aukštąsias mokyklas ir įgiję specialybes, kurių kariuomenėje trūksta arba kurių kariuomenė nerengia (pvz., aviacijos, avionikos specialistai, inžinieriai, medikai), bus kviečiami į tarnybą 3 mėnesiams, per kuriuos įgis reikiamą bazinį karinį parengimą.

Siekiama į kariuomenę pritraukti daugiau specialistų, kurie po tarnybos būtų aktyviojo rezervo dalimi. Įvykus krizei, specialių žinių turintys kariai galėtų efektyviai prisidėti prie užduočių vykdymo.

Studentai, pareiškę norą, ir toliau galės pasirinkti vieną iš kelių variantų karo tarnybai atlikti:

• nuo 160 iki 200 dienų PPKT pagal Jaunesniųjų karininkų vadų mokymo (JKVM) programą,

• nuo 90 iki 120 dienų tarnybą pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas kitas mokymo programas,

• stabdyti studijas ir atlikti įprastinę 9 mėnesių PPKT.

Karo prievolininkai, kuriems tarnyba atidėta individualia tvarka, į ją, pasibaigus numatytoms aplinkybėms, bus šaukiami iki tol, kol jiems sukas 23-eji metai.

Tie, kurie gavo šaukimą į PPKT, bet neatvyko jos atlikti, taip pat karo prievolininkai, įgiję Lietuvoje trūkstamas profesijas, bus šaukiami, kol sukaks 31-i metai.

Jaunuoliai, kurie mokosi ir gyvena užsienyje ir pateks į šaukiamųjų sąrašus, turės tokius pat pasirinkimus, kaip ir studijuojantys ir gyvenantys Lietuvoje.

Visgi privalomosios karinės tarnybos prioritetas ir idealiausias variantas išlieka 18–19-os metų jaunuoliai, kurie baigia mokyklą ir ateina atlikti privalomosios karo tarnybos iš karto po mokyklos baigimo. Šie jaunuoliai, dar besimokant mokykloje ir kai jiems sukaks 17 m., bus kviečiami pasitikrinti sveikatos.

Įsigaliojus Karo prievolės įstatymo pakeitimams, Lietuvoje nuosekliai didės aktyviojo rezervo karių skaičius. Tarnyba aktyviajame rezerve pailgės nuo 10-ies iki 15-os metų. Jos metu rezervo kariai periodiškai bus kviečiami į kartotinius rezervo mokymus. Taip pat padidės PPKT karių skaičius, kuris šiuo metu sudaro nuo 3,8 iki 4 tūkst. per metus.

Karo prievolės įstatymo naujoji redakcija kartu su šaukimo reforma įsigalios ir šaukimas naująja tvarka bus vykdomas nuo 2026 m. sausio 1 dienos. Reikalavimai dėl asmenų, kuriems sukaks 17 m., sveikatos patikrinimo įsigalios ir sveikatos tikrinimas bus pradedamas nuo 2025 m. sausio 1 dienos. Karo prievolininkų šaukimas bus vykdomas senąja tvarka.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *