Rajono savivaldybės vadovai neturi ką slėpti

Rajono savivaldybės vadovai neturi ką slėpti /

Atliekų surinkimas, rūšiavimas, tvarkymas ir mokestis už šias paslaugas visada, prie visų valdžių visuomenei kėlė daug aistrų bei nepasitenkinimo. Žmonės apie tai kalbėjo, kalba ir kalbės. O kai kurie, vaikydamiesi pigaus populiarumo, kartais garsiai sakys ir netiesą.

2018-01-24 laikraštyje „Gimtoji žemė“, o 2018-01-26 d. laikraštyje „Ukmergės žinios“ buvo paskelbta Ukmergės miesto bendruomenės tarybos pirmininko pavaduotojo Mindaugo Tamošiūno informacija „Ką nuslėpė rajono vadovai?“

Džiaugiamės, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariams Regimantui Baravykui ir Romui Pivorui bei miesto bendruomenės atstovams bendraujant su savivaldybės meru Rolandu Janicku pavyko pagaliau išsiaiškinti ir suprasti tai, kas ne kartą jau buvo skelbta tarybos posėdžiuose, o M. Tamošiūnui į jo paklausimus net kelis kartus buvo atsakyta raštu.

Keista pasirodė R. Baravyko pozicija – klausinėti apie tai, ką pats darė. Juk jam dirbant savivaldybėje vicemeru, vadovaujant darbo grupei ir buvo 2013-01-02 paskelbtas viešas konkursas dėl atliekų tvarkymo Ukmergės rajone paslaugų pirkimo.

Savivaldybė niekada neneigė ir neginčijo, kad į mūsų vietinės rinkliavos tarifus yra įskaičiuota ir atliekų rūšiavimo linijos, kurios pagal paslaugų pirkimo sutartyje duotus įsipareigojimus taip ir neįrengė minėtą konkursą laimėjusi UAB „Ekonovus“, įrengimo kaštai.

Tuometiniai savivaldybės vadovai bei administracija viską padarė ir stengėsi, kad minėta atliekų rūšiavimo linija atsirastų rajone. Deja, ne viskas buvo mūsų rankose. Šalies sostinėje esančios valstybinės institucijos nesugebėjo laiku patenkinti savivaldybės prašymo suteikti valstybinės žemės sklypą minėto objekto statyboms.

M. Tamošiūno pateiktoje informacijoje paminėto susitikimo metu meras jo dalyviams dar kartą pateikė visus su atliekų operatoriumi – UAB „Ekonovus“ – susijusius dokumentus, kurie nėra slapti ir kurių tikrai nereikėjo „išgauti“, kaip teigia M. Tamošiūnas.

Reaguodami į M. Tamošiūno paskelbtą tikrovės neatitinkančią ir rajono gyventojus klaidinančią informaciją, pateikiame tikslius ir chronologine seka išdėstytus faktus.

2013-03-27 tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Ekonovus“  penkerių metų laikotarpiui buvo sudaryta paslaugų pirkimo sutartis. Joje skelbiama, kad paslaugų teikėjas per dvejus metus nuo sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja savo lėšomis įrengti atliekų rūšiavimo liniją savivaldybės (ne vėliau kaip per vienerius metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos) parinktoje ir su paslaugų teikėju suderintoje bei teisės aktų reikalavimus atitinkančioje ir atliekų rūšiavimo linijos įrengimui bei eksploatavimui tinkančioje vietoje. Ukmergės rajono savivaldybės administracija taip pat buvo įsipareigojusi priimti ir visus reikiamus sprendimus bei atlikti kitus veiksmus, sudarančius prielaidas paslaugų teikėjui pradėti rūšiavimo linijos įrengimo parengiamuosius veiksmus, projektavimą bei įrengimą.

2013 metų vasarį, dar iki sutarties pasirašymo, buvo parengtos ir patvirtintos planavimo sąlygos dėl daugiau nei 5 ha plotą užimančio UAB „Ukmergės vandenys“ valdomo žemės sklypo (esančio Ukmergės rajone, Pabaisko seniūnijos Sargelių kaime) pertvarkymo, siekiant jį pritaikyti atliekų rūšiavimo linijos statybai.

Deja, sklypo padalijimo darbai, kurie tiesiogiai priklauso nuo šalies Vyriausybės, Teisingumo, Aplinkos ministerijų ir Nacionalinės žemės tarnybos, užsitęsė. Tik 2014-06-25 Vyriausybė nutarė perduoti minėtą sklypą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn, o faktiškai jis perduotas buvo tik 2014-07-08. 2014-08-28 rajono savivaldybės taryba leido savivaldybei nuosavybės teise išnuomoti valdomą daugiau nei vieno ha ploto žemės sklypą paslaugos teikėjai UAB „Ekonovus“ 2013-03-27 sudarytos paslaugų pirkimo sutarties galiojimo terminui.

Kadangi dėl įvairių tarpinstitucinių žemės sklypo derinimo klausimų ir nuo 2014-01-01 pasikeitusio Teritorijų planavimo įstatymo bei jį lydinčių poįstatyminių teisės aktų pasikeitimų (tai sąlygojo ilgus derinimo išvadų pateikimo terminus iš Aplinkos, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijų) numatytas vienerių metų terminas nebuvo įvykdytas ir sklypas buvo perduotas (išnuomotas) paslaugų teikėjui daugiau nei pusmečiu vėliau, savivaldybės administracija 2014-10-02 kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) dėl sutartyje numatytų terminų pratęsimo.

2014-11-03 buvo gautas VPT sutikimas, leidžiantis minėtą sklypą UAB „Ekonovus“ suteikti iki 2014-10-31, o atliekų rūšiavimo liniją pastatyti iki 2015-10-31. Tačiau UAB ,,Ekonovus“ paruoštą žemės nuomos sutartį pasirašyti atsisakė.

Tada savivaldybė, siekdama sumažinti mokamas sumas už paslaugos teikimą, UAB „Ekonovus“ pateikė susitarimo projektą dėl kainos kompensavimo mechanizmo – buvo pasiūlyta iš paslaugos įkainio išskaičiuoti rūšiavimo linijos kaštus – 425 tūkstančius eurų. Tačiau įmonė ir šį susitarimą pasirašyti atsisakė.

Todėl 2016 metų gruodžio mėnesį savivaldybė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl sutarties sąlygų keitimo ir žalos atlyginimo. Teismo prašoma iš UAB „Ekonovus“ priteisti 425 tūkstančius eurų. Šios civilinės bylos nagrinėjimo metu pirmiausia buvo vykdomas mediacijos procesas, tačiau dėl pernelyg skirtingų požiūrių ieškovui ir atsakovui susitarti nepavyko. Todėl buvo pradėtas ir šiuo metu tebevyksta bylos nagrinėjimas.

Į M.Tamošiūno pasiūlymą – organizuoti atliekų tvarkymo paslaugos įkainio perskaičiavimą, atsakome, jog tai tikrai bus padaryta, kai tik teismine tvarka bus išieškota iš UAB „Ekonovus“ kompensacija už nepastatytą atliekų rūšiavimo liniją ir tie pinigai pateks į vietinės rinkliavos iždą. Antrasis pateiktas pasiūlymas – apsvarstyti galimybę įrengti atliekų rūšiavimo liniją taip, kaip numatyta paslaugos pirkimo dokumentuose, šiai dienai sunkiai įgyvendinamas dėl dviejų priežasčių.

Pirma yra ta, kad netrukus, po maždaug dviejų mėnesių, baigiasi su UAB „Ekonovus“ sudaryta minėta paslaugos pirkimo sutartis. O antra – 2016 metais pradėti eksploatuoti Vilniaus apskrities mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai. Prie šio projekto finansavimo prisidėjo visos Vilniaus apskrities savivaldybės, tuo įsipareigodamos jų teritorijose susidarančias mišrias komunalines atliekas nukreipti mechaniniam rūšiavimui ir biologiniam apdorojimui į MBA įrenginį. Būdama viena iš UAB „VAATC“ (kuriam pavestas projekto įgyvendinimas) akcininkių, Ukmergės rajono savivaldybė (kartu su kitomis savivaldybėmis dalininkėmis) yra įsipareigojusi nesteigti ir neorganizuoti kitos atliekų tvarkymo sistemos ar tam tikros paslaugos savo administruojamose teritorijose, jeigu tokią paslaugą teikia šios sutarties pagrindu sukurta atliekų tvarkymo sistema (2013 metais, vykdant viešąjį pirkimą dėl atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje, ši regioninė sistema dar nebuvo sukurta). Taigi, dėl pokyčių teisinėje bazėje (2014 metų balandžio mėnesį patvirtintas Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas) bei regioninio MBA įrenginio veiklos pradžia 2016 metais sudarė prielaidas tam, kad tvarkymo užduotims įgyvendinti rūšiavimo linijos įrengimas Ukmergės rajono savivaldybėje tapo nereikalingas.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Užs. Nr. 68

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *