Susirinko į paskutinį posėdį

Susirinko į paskutinį posėdį / Dainiaus Vyto nuotr. Savivaldybės tarybos nariai susirinko į paskutinį šios kadencijos posėdį.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba praėjusią savaitę susirinko į paskutinį kadencijos posėdį.

Jame priimti nutarimai dėl 43-ijų klausimų. Posėdyje oficialiai užbaigta kadencija, tarybos nariams, sekretoriato darbuotojoms bei administracijos vadovams įteiktos prisiminimo dovanos.

Paskutiniame posėdyje dalyvavo 24 iš 25-ių narių. Pradžioje meras Rolandas Janickas tradiciškai pasveikino einamąjį mėnesį gimusius tarybos narius. Kovą gimtadienius šventė Agnė Balčiūnienė, Kazys Grybauskas, Kęstutis Zinkevičius, Liucija Dzigienė, Kęstutis Jurkevičius.

Patikslintas biudžetas

Posėdyje patikslintas Ukmergės rajono savivaldybės šių metų biudžetas.

Jį tvirtinant metų pradžioje dar nebuvo gauta visa informacija apie numatomas skirti tikslines lėšas iš valstybės biudžeto, o dalis priemonių buvo suplanuotos pagal teisės aktų projektus.

Todėl dabar paskirstytos bei patikslintos lėšos iš valstybės biudžeto savivaldybės asignavimų valdytojų įgyvendinamoms programoms ir priemonėms finansuoti – socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti, socialinių darbuotojų algų koeficientams padidinti, būstams neįgaliesiems pritaikyti, vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal išlaidoms, kitoms sritims.

Gautas pritarimas dėl papildomų ES lėšų skyrimo projektui ,,Ukmergės miesto Šventosios upės kraštovaizdžio sutvarkymas“. Papildomai iš savivaldybės biudžeto projektui numatoma skirti 160 tūkst. Eur. Šios lėšos bus panaudotos papildomai tako atkarpai su apžvalgos aikštelėmis bei priėjimu prie upės įrengti, mažosios architektūros elementams, takui apšviesti.

Visuomenės sveikatos biuras įgyvendino projektą ,,Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas“. Pagal jo sąlygas, pasibaigus projektui, 5-erius metus būtina užtikrinti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriaus darbo tęstinumą. Kadangi įstaigai šiemet sumažintas finansavimas iš valstybės biudžeto, siūloma šiam tikslui skirti savivaldybės biudžeto lėšų.

Kadangi Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimas perduotas VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stočiai, Ukmergės PSPC neatlygintinai perdavė jai GMP skyriui priklausantį turtą – automobilį, medicininę įrangą, baldus. Vyko ir patalpų atskyrimo darbai – pertvarų paruošimas ir durų blokų įstatymas, elektros sistemos, vandentiekio bei šildymo sistemų pritaikymas atskiriems vartotojams.

Nepertraukiamam greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimui užtikrinti rajone skirta 22,2 tūkst. Eur.

Dalis savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų priklauso Lietuvos švietimo ir mokslo profesinei sąjungai ir jiems taikomos kolektyvinės sutarties bei Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatos, todėl biudžete numatyti papildomi asignavimai ikimokyklinėms įstaigoms sutartyse numatytų įsipareigojimų finansavimui.

Ukmergės rajono policijos komisariatas prieš dešimt metų įrengė saugaus eismo klasę „Šilo“ progimnazijoje. Čia vyko saugaus eismo mokymai vaikams ir tėvams, seminarai pedagogams, jaunųjų dviratininkų mokymai moksleiviams.

Nuo praėjusių metų birželio saugaus eismo klasės veikla sustabdyta, nes patalpų prireikė pačiai gimnazijai. Kadangi iš policijos komisariato patalpų neseniai išsikraustė Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai, atsirado galimybė saugaus eismo klasę įrengti komisariate. Jai įrengti finansavimas skirtas iš savivaldybės biudžeto.

Kelių priežiūra

Patvirtintas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašas. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 1 mln. 995 tūkst. Eur.

Kontroliere – antrai kadencijai

Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolieriui kadencijų skaičius nėra ribojamas.

Atliktuose tarnybinės veiklos vertinimuose 2019–2022 metais savivaldybės kontrolierė Onutė Mikelienė vertinta tik labai gerai. Todėl priimtas sprendimas paskirti ją į rajono savivaldybės kontrolierės pareigas antrai penkerių metų kadencijai nuo 2024 m. sausio 1 d.

Iš pareigų

Darius Varnas atleistas iš rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų, pasibaigus jį paskyrusios savivaldybės tarybos įgaliojimams. Taip pat atleista direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė.

Abiem bus išmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmokos.

Sprendimas įsigalios, kai naujai išrinkta rajono savivaldybės taryba susirinks į pirmąjį posėdį.

Vietos savivaldos įstatyme nurodyta, kad, pasibaigus savivaldybės tarybos kadencijai, savivaldybės administracijos direktoriui ir pavaduotojui, jeigu jie į šias pareigas nepaskiriami naujai kadencijai, mokamos išmokos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

Apdovanojimai sportininkams

Patikslintas pernai patvirtintas rajono savivaldybės sportininkų, pasiekusių aukštų rezultatų, skatinimo tvarkos aprašas. Jo nuostatose atsirado kai kurių punktų pakeitimai.

Pernai buvo apdovanoti 67 sportininkai, treneriai, sporto mokytojai, iš viso premijoms panaudota 22 500 Eur.

Pateiktos ataskaitos

Posėdyje patvirtintos praėjusių metų veiklos ataskaitos. Jas pateikė VšĮ Ukmergės ligoninė, VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras.

Patvirtintos ir Ukmergės socialinių paslaugų centro, globos centro, šeimos centro, kultūros centro, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos, kraštotyros muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitos.

Taip pat pritarta UAB Ukmergės autobusų parko strateginiam veiklos planui ir veiklos ataskaitai, UAB Ukmergės butų ūkio veik-los ataskaitai, UAB „Ukmergės vandenys“ ir UAB „Ukmergės šiluma“ metiniams pranešimams.

Priimtas sprendimas dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Kapinių sąrašas

Žmonių palaikų laidojimo įstatymas nustato, kad kapinių žemės sklypus savivaldybės privalo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir savo interneto svetainėje paskelbti patvirtintą visų teritorijoje esančių veikiančių, riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių sąrašą.

Vadovaujantis nurodytais teisės aktais patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. Jame – 158 kapinės, kapai ar laidojimo vietos. 56 kapinės – veikiančios, 88 – neveikiančios, 14 – riboto laidojimo.

Į paklausimą, kaip vyksta kapinių skaitmenizavimas, meras atsakė, kad pirma reikia kapines įteisinti, tada skaitmenizuoti.

Savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja Daiva Gladkauskienė sakė, kad pirmiausia iki 2028-ųjų metų reikia suformuoti žemės sklypus, nes dabar įregistruota dar labai nedaug.

Mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė informavo, kad, jos žiniomis, skaitmenizavimas jau vyksta. Tuo užsiima seniūnijos.

Parduoda butą

Savivaldybės būsto nuomininkai pateikė prašymą leisti įsigyti nuomojamą dviejų kambarių 57,55 kv. m ploto butą, esantį Vidiškių seniūnijoje, Jasiuliškio kaime. Butas jiems nuomojamas nuo 2008 m. 2016 m. Jasiuliškių socialinės globos namai šį butą perdavė savivaldybei ir su nuomininkais buvo sudaryta nuomos sutartis – butas nuomojamas rinkos kaina.

Jo vertė, pridėjus išlaidas, susijusias su vertės nustatymu, – 11 881,50 Eur. Nuomininkai sutinka pirkti butą už įvertintą kainą.

Taip pat pritarta savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo pakeitimui.

Sumažintas nuomos mokestis

Rajono savivaldybės administracija gavo socialinių būstų nuomininkų prašymus dėl nuomos mokesčio sumažinimo. Vienas prašymą pateikusio asmens nuomos mokesčio dydis – 14,66 Eur per mėn. Pernai asmens gautos pajamos sudarė 1 842 Eur. Pajamos per mėnesį – vos 153,50 Eur.

Kito prašytojo nuomos mokesčio dydis – 49,90 Eur per mėn. Būste gyvenančios dviejų asmenų šeimos pernai gautos pajamos – 3 698 Eur (vienam šeimos nariui – 154,08 Eur per mėn).

Savivaldybės tarybai pritarus nuomos mokestis šiems asmenims sumažintas 20 proc.

Atleisti nuo mokesčio

Atskiru sprendimu nutarta atleisti to prašiusius ypatingai sudėtingoje materialinėje situacijoje atsidūrusius du asmenis nuo paveldimo turto mokesčio už paveldimą giminaičių turtą, esantį mūsų mieste. Savivaldybės biudžetas dėl to negaus 804 Eur.

Naujas veiklos reglamentas

Nuo balandžio įsigalioja Vietos savivaldos įstatymo nauja redakcija. Atsižvelgiant į tai iš esmės keičiamas ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. Jo nuostatos bus pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta savivaldybės taryba susirinks į pirmąjį posėdį.

Reglamentas keičiamas, suderinant jį su naujomis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, atsisakant perteklinio reglamentavimo ir papildant ar patikslinant esamą savivaldybės tarybos veik-los organizavimo tvarką. 

Spręs nauja taryba

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Steponavičienė pristatė informaciją apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamą projektą „Ukmergės rajono švietimo įstaigų energetinio efektyvumo didinimas“. Jame dalyvavo Dukstynos, Užupio ir Vidiškių pagrindinės mokyklos, Taujėnų gimnazija ir lopšelis-darželis „Eglutė“.

Pranešėja pastebėjo, kad projekto įgyvendinimo eiga daug kam kėlė nerimą, nes tai – ilgiausiai trukęs projektas. Jis buvo pradėtas planuoti 2019 metų rugsėjį. Direktoriaus pavaduotoja vardijo dokumentų rengimo ir derinimo su Finansų ministerija bei Centrine projektų valdymo agentūra etapus, taip pat kainų derinimo procedūras ir kitus veiksmus, kurie užtruko daugiau nei trejus metus. Per tą laiką dėl COVID-19 pandemijos ir karo Ukrainoje žymiai išaugo pirkimo kaštai.

Dviejų tiekėjų, kurie pateikė pasiūlymus, kainos gerokai viršijo rajono tarybos sprendimu viešajam pirkimui patvirtintą per 7 mln. Eur sumą. Vienas tiekėjas pasiūlė darbus atlikti už 11 mln. Eur, kitas – už 18 mln. Eur. Vėliau sumos perskaičiuotos ir dar labiau išaugo.

Perkant darbus įsipareigojimas būtų 18 metų, todėl abu pasiūlymai atmesti dėl per didelių kainų. Ekspertai siūlė mažinti apimtis, darbų skaičių, tačiau pirkimo eigoje keisti sąlygų negalima.

Dabar viena iš galimybių – sulaukti Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimo dėl energijos taupymo projektų, kur 50 proc. lėšų investuoja savivaldybė ir 50 proc. dotuoja ES. Apsispręsti turės naujos kadencijos taryba.

Atsisveikino

Posėdis baigtas atsisveikinimo pasisakymais. Meras pasidžiaugė komitetų darbu – problemos išgvildenamos ir sutarimas įvairiais klausimais randamas.

Tarybos nariams, sekretoriato darbuotojoms bei administracijos vadovams įteiktos dovanos. Tai – jų darbo šioje kadencijoje užfiksuotų akimirkų fotografijos bei muziejininko Raimondo Ramanausko parengta knyga apie Ukmergės miesto istoriją. Joje pasakojama ir apie savivaldą, dėl kurios miestas ne kartą kėlėsi naujam gyvenimui po karų, marų, gaisrų.

Posėdžio pabaigoje žodis buvo suteiktas frakcijų seniūnams. Kęstutis Zinkevičius dėkojo už įgytą patirtį, Romas Pivoras sakė, kad dirbti buvo gera ir ramu, nes nebuvo aštrių kampų, Valdas Kersnauskas visai tarybai dėkojo už susiklausimą ir sutarimą, sklandų darbą. Sakė, kad pavyko rasti bendrus sutarimus, kompromisus. Linkėjo, kad naujoje kadencijoje, atsiradus opozicijos vadovo postui, opozicija rastų sutarimą su pozicija.

Kazys Grybauskas pasidžiaugė produktyviu darbu, nežiūrint politinių požiūrių skirtumų, Vidmantas Krikštaponis atkreipė dėmesį, kad prasėdės naujas etapas, reikės įžvalgų ir susikalbėjimo.

Vicemerė Agnė Balčiūnienė dėkojo už pasitikėjimą, suteikiant galimybę eiti šias pareigas.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Steponavičienė, didžiąją gyvenimo dalį dirbusi administracijoje, sakė, kad dabartinės pareigos buvo kitokios, nes yra politinio pasitikėjimo. Užsiminė baigianti ne tik šią kadenciją bet ir darbinę karjerą.

Anksčiau skelbta, kad pirmas naujai išrinktos rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks balandžio 18-ąją. Tačiau dabar pažymėta kad pirmojo posėdžio data – balandžio 19-ąją.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *